SPRIEVODCA

Sprievodca > … > Kamnické a Savinijské Alpy > Skupina Storžiče
Rozkladá sa západne od skupiny centrálneho hrebeňa a na juhu tvorí mohutnú kulisu Lublaňskej kotline. Je jasne vymedzená do všetkých svetových strán. Na západe a na severe susedí s Karavankami; oddeluje ju od nich hlboké údolie riečky Tržiška Bistrica a na severe údolie Lomščice, sedlo Javorniški preval a údolie Reky. Na východe ju delí údolie Kokry od Kamnických a Savinjských Álp (skupiny Grintavca a Krvavca a Kalškého grebenu). K juhu spadá strmými úbočiami do Lublaňskej kotliny. (V prílohe je táto skupina na mape Karavanky – vých. Časť.)
Východiská ležia v údolí riečky Tržiška Bistrica (Tržič), v Lublanskej kotline (Gozd, Golnik a Bašelj) a v údolí Kokry (Jezersko a Preddvor).
DOM POD STORŽIČEM 1 050 m
Chata na konci údolia riečky Lomščica, pod sev. stenami Storžiče. Postavená r. 1948, obnovená v roku 1951. 35+28 lôžok, celoročná prevádzka. Od chaty je krásny výhľad na členitú sev. stenu Storžiča, na Tolsti vrh a Karavanky. Neďaleko od chaty je pamätník národnooslobodzovacích bojov za 2. svet vojny.

Prístup:
1. Tržič (515 m) – Slaparska Ves (815 m) 1 1/2 h – Dom pod Storžičem 3 h
Po ceste z Tržiča cez dediny Lom, Grahavče, Slaparska Ves k chate. Zjazdné osobným autom, 9 km.

2. Spodnje Jezersko (800 m) – Javorniški preval (1 465 m) 3 h – Dom pod Storžičem 4 h
Z Jezerska po ceste do dediny Podlog. Ďalej vpravo údolím riečky Reka po tranzverzále na planinu Podstoržec. Tu vpravo a podľa značenia až na sedlo Javorniški preval. Zo sedla vľavo podľa značenia úbočím vrchu Škarjeva pec k chate.

3. Golnik (500 m) – Gozd (889 m) 1 h – Mala poljana (1 325 m) 3 1/2 h – Dom pod Storžičem 4 1/2 h
Z dediny výstup južným úbočím až do dediny Gozd. Za Gozdom pri rázcestí značených ciest vpravo hore do lesa a cez zalesnené úbočie Krišké gory až na planinu Mala poljana. Odtiaľ ďalej podľa značenia až k chate.

Prechod:
1. Dom pod Storžičem – Mala poljana (1 325 m) 1 h – Koča na Kriški gori (1 471 m) 2 1/2 h
2. Dom pd Storžičem – Storžič (2 132 m) 2 1/2 h – Dom Kokrskega odreda na Kališču (1 540 m) 3 1/2 h

Výstupy:
Storžič 2 1/2 h, Tolsti vrh 1 1/2 h, Kriška gora 2 h
top
KOČA NA KRIŠKI GORI 1 471 m
Chata z r. 1952 blízko vrchola Kriškej gory. 13+9 lôžok, celoročná prevádzka. Krásny výhľad do Lublaňskej kotliny, na jazero Bled a Triglav.

Prístup:
1. Gozd (889 m) – Koča na Kriški gori 1 1/2 h
Za Gozdom na rázcestí značených ciest vľavo podľa ukazovateľa strmý výstup do lesa. Po opustení lesa vedie cestička po trávnatom južnom úbočí Kriškej gory s krásnymi výhľadmi.

2. Tržič (515 m) – Koča na Kriški gori 2 1/2 h
Z Tržiča od autobusovej zastávky po schodoch až k začiatku značenej cesty. Okolo kostola sv. Josipa nad Tržičom vpravo do lesa a cez Malú a Veľkú Mizicu stály výstup lesom. Po opustení lesa trávnatým úbočím až k chate.

3. Dom pod Storžičem (1 050 m) – Mala poljana (1 325 m) 1 h – Koča na Kriški gori 2 1/2 h
Od chaty po tranzverzále najprv výstup na planinu Mala poljana. Odtiaľ vpravo na vrchol Tolsti vrh a po hrebeni Kriškej gory až k chate.

Prechod:
1. Koča na Kriški gori – Mala poljana (1 325 m) 1 1/2 h – planina Javornik (1 380 m) 2 1/2 h – Dom Kokrskega odreda na Kališču (1 540 m) 3 1/2 h

Výstupy:
Kriška gora 1/2 h, Tolsti vrh 1 h, Storžič 4 h
top
DOM KOKRSKEGA ODREDA NA KALIŠČU 1 540 m
Chata na jv. úbočí Storžiče. 21+34 lôžok, otvorené od 15. 6.–30. 9. Postavená r. 1959 a pomenovaná po partizánsej jednotke (Kokrski odred). Z terasy na južnej strane výhľad na východné Julské Alpy, Grintavec a Kalški greben a Storžič.

Prístup:
1. Preddvor (478 m) – Mače (560 m) 1/2 h – Dom Kokrskega odreda 2 1/2 h
Zo starej časti obce trávnatým terénom a poľom do dediny Mače. Nad dedinou do lesa a do údolia Suhé; tu na rázcestí vľavo stále po ceste, neskôr po chodníku výstup cez Veliki vrh a ďalej lesom až k chate.

2. Bašelj (560 m) – Dom Kokrskega odreda 2 h
Z dediny podľa značenia do lesa a jemným stúpaním na Mali vrh. Potom zostup do doliny Belica k obydliu Gradište a okolo partizánskej nemocnice (bolnica) Košuta (z obdobia NOV) strmý výstup lesom až k chate.

3. Spodnje Jezersko (800 m) – Bašeljski vrh (1 630 m) 3 1/2 h – Dom Kokrskega odreda 4 h
Po ceste do Podlogu a údolím riečky Reka na planinu Podstoržec. Odtiaľ stále po tranzverzále na trávnaté sedlo Bašeljski vrh. Zo sedla zostup k chate.

4. Koča na Kriški gori (1 471 m) – Malja poljana (1 325 m) 1 1/2 h – planina Javornik (1 380 m) 2 1/2 h – Dom Kokrskega odreda 3 1/2 h
Od chaty cez Tolsti vrh, planiny Mala a Velika poljana až na planinu Javornik. Ďalej pod južnými zrázmi Storžiča do hornej časti doliny Belica, nazývanej Bašeljska grapa. Výstup smerom k hrebeňu, nakoniec vpravo po jz. hrebeni k chate.

5. Dom pod Storžičem (1 050 m) – Storžič (2 132 m) 2 1/2 h – Dom Kokrskega odreda 3 1/2 h
Po tranzverzále na planinu Jezerje, ďalej lesom a strmým svahom kotla Žrelo na skalnatý hrebeň a vľavo na vrchol Storžiča. Z vrchola do sedla Bašeljski vrh a ku chate.

Výstupy:
Storžič 2 h, Tolsti vrh 3 h, Kriška gora 3 1/2 h
top
STORŽIČ 2 132 m
Najvyšší vrchol s krásnym kruhovým rozhľadom.
1. Dom pod Storžičem (1 050 m) – Storžič 2 1/2 h
Od chaty po tranzverzále na planinu Jezerje. Z planiny výstup až nad hranicu lesa k rázcestiu a do strmého svahu kotla Žrelo a ním na skalnatý hrebeň a vľavo na vrchol.

2. Dom Kokrskega odreda (1 540 m) – Sedlo Bašeljski vrh (1 631 m) 1/2 h – Storžič 2 h
Od chaty do sedla a ďalej strmý výstup po skalnatom hrebeni, neskôr strmým trávnatým svahom na vrchol.

3. Trstenik (505 m) – planina Javornik (1 380 m) 2 1/2 h – Storžič 4 h
Z dediny Trstenik (až sem cestou zjaznou autom z Kranje) podľa značenia na planinu Javornik. Odtiaľ stály výstup po skaknatom záp. úbočí na hrebeň a po ňom na vrchol.
top
KRIŠKA GORA 1 587 m
TOLSTI VRH 1 715 m
Vďačné a na rozhľad bohaté vrcholy v západnej časti skupiny Storžiča.
1. Koča na Kriški gori (1 471 m) – Kriška gora 1/2 h – Tolsti vrh 1 h
Od chaty vých. smerom po hrebeni na vrchol Kriškej gory a ďalej na vrchol Tolstého vrchu.
top

Obsah

 Späť sprievodca             
 Späť Kamnické Alpy …

Skupina Storžiče


Chaty

Dom pod Storžičem
Koča na Kriški gori
Dom Kokrskega odreda

Vrcholy

Storžič
Kriška gora
Tolsti vrh

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict