Prihláška na Staroturanský triatlon 6. 8. 2022


Hasičský triatlon

Maximálny počet štartujúcich je 140!
Štartové čísla prideľuje počítač automaticky v poradí v akom prichádzajú prihlášky. Pridelí najnižšie voľné číslo. Môže sa stať, že ak niekto bol vymazaný tak pridelí toto číslo, čiže nemusíte byť bezpodmienečne na konci.
Používajte prosím diakritiku a veľké písmená.

Ešte ostáva 18 voľných miestPoužívajte prosím diakritiku a veľké písmená.
Hasičský triatlon
Váš-mail:
Priezvisko:
Meno:
Štartujem za:
Rok narodenia: 
Pohlavie Muž     Žena
Vaša správa:
 (nepovinné)
Poznámka:
Môže byť uvedený len klub, ktorý je uvedený v zozname Klubov.
Ak nie je váš klub v zozname uveďte miesto bydliska alebo klubu.
Hasiči napíšu svoju príslušnosť k HaZZ.

Odoslaním prihlášky na preteky beriem na vedomie a súhlasím, že:
pretekov sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo
budem rešpektovať platné hygienické opatrenia
sa preteká podľa pravidiel vyhlasovaných STÚ
v prípade mojej neúčasti sa štartovné nevracia
mám povinnosť počas pretekov dodržiavať Zákon o cestnej premávke    č. 8/2009!
pretekár je zodpovedný za upevnenie čipu a v prípade jeho straty sa    zaväzuje zaplatiť poplatok 25 €.
osobné údaje budú spracované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) viac

Prehlasujem, že moja zdravotná spôsobilosť zodpovedá nárokom pretekov.

Môže vás zaujímaťStaroturanský triatlon     © Karin Valid XHTML 1.0 Strict