späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Európska stupnica lavínového nebezpečenstva


stupeň
farba
ikona popis podmienky na túry
1
malé
ikona Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená a stabilná.
Nepredpokladá sa zosuv lavín, s výnimkou malých spontánnych snehových zosuvov (splazy). Zosuv výnimočne len pri veľkom zaťažení² na extrémne strmých svahoch.
Žiadne ohrozenie údolných ciest a objektov lavínami.
Všeobecne bezpečné podmienky na túry.
Na extrémne strmých svahoch jazdiť jednotlivo.
Vyhnúť sa extrémne strmým svahom s naviatym snehom.
Pozor na pády.
2
mierne
ikona Snehová pokrývka je na niektorých strmých svahoch¹ len mierne spevnená, ináč všeobecne dobre spevnená.
Možný ojedinelý zosuv lavín pri veľkom zaťažení² predovšetkým na uvedených strmých svahoch. Veľké spontánne lavíny sa neočakávajú.
Ohrozenie údolných ciest a objektov spontánnymi lavínami nepravdepodobné.
Väčšinou priaznivé podmienky na túry.
Vyhnúť sa svahom nad 40°.
Vyhnúť sa extrémne strmým svahom, naviatemu snehu a uvedeným expozíciám a nadmorským výškam.
Svahy nad 35° zlyžovať jednotlivo.
Správna voľba trasy je veľmi dôležitá.
3
zvýšené
ikona Snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch¹ len mierne až slabo spevnená.
Zosuv lavíny je pravdepodobný už pri malom zaťažení², predovšetkým na uvedených strmých svahoch. Ojedinele je možný spontánny zosuv stredných, ale zriedka tiež veľkých lavín.
Možný ojedinelý zásah údolných ciest a objektov stredne veľkými lavínami. Doporučuje sa urobiť čiastočné bezpečnostné opatrenia.
Čiastočne nepriaznivé podmienky na túry.
Vyhnúť sa svahom nad 35° a uvedeným expozíciám a nadmorským výškam.
Nevyhnutná znalosť posúdenia lavínovej situácie.
Túra vyžaduje veľkú opatrnosť.
4
veľké
ikona Snehová pokrývka je na väčšine strmých svahoch¹ len slabo spevnená.
Veľká pravdepodobnosť zosuvu lavín už pri malom zaťažení² na väčšine strmých svahov. Predpokladá sa zvýšený počet spontánnych stredných, až veľkých lavín.
Väčšinou ohrozené údolné cesty a objekty veľkými lavínami. Doporučuje sa urobiť bezpečnostné opatrenia.
Nepriaznivé podmienky na túry.
Vyhnúť sa svahom nad 30°.
Nevyhnutná veľká znalosť posúdenia lavínovej situácie.
Obmedziť sa na mierne strmé svahy.
Dávať pozor aj v údoliach kde je dosah lavínových dráh.
Bezpečný pohyb je možný len na zabezpečených a vyznačených lyžiarskych trasách.
5
veľmi veľké
Snehová pokrývka je všeobecne slabo spevnená a rozsiahle nestabilná.
Možno očakávať veľa veľkých, spontánnych lavín aj na mierne strmých a netradičných svahoch.
Akútne ohrozenie údolných ciest a objektov lavínami aj na netradičných svahoch. Doporučuje sa urobiť rozsiahle bezpečnostné opatrenia.
Veľmi nepriaznivé podmienky na túry.
Túry všeobecne nie sú možné !!
Pohyb je možný len na zabezpečených a vyznačených lyžiarskych trasách.
Vysvetlivky:
1) – nebezpečné svahy bližšie uvedené v lavínovej predpovedi (napr. nadmorská výška, expozícia, tvar terénu atď.)
2) – dodatočné zaťaženie:
malé zaťaženie – napr. jeden lyžiar (plynulá jazda bez pádov), skupina lyžiarov s rozstupmi (min. 10 m), chodec na snežniciach.
veľké zaťaženie – napr. skupina lyžiarov (dvaja a viac) bez rozstupov, chodec, ratrak, skúter, odstreľovanie lavín.
mierne strmý svah – sklon menší ako 30°.
strmý svah – sklon väčší ako 30°.
extrémne strmý svah – zvlášť nepriaznivý svah vzhľadom k sklonu (väčšinou strmší ako 40°), nevhodnému tvaru terénu, blízkosti hrebeňa, podkladu.
spontánne lavíny – lavíny uvoľnené bez dodatočného zaťaženia.
expozícia – orientácia svahu k svetovej strane.
exponovaný – Vystavený vetru, svetovej strane, slnku, lavínam alebo inému nebezpečenstvu napr. nebezpečný z hľadiska pádu.

Lavíny nepravdepodobné
Pozor!
dodržiavať rozstupy
každý svah posúdiť zvlášť
Vzdať sa túry!
Vyhnúť sa svahom
  Stupnica lavínového nebezpečenstva v iných rečiach
  slovensky SK nemecky D anglicky GB francúzky F taliansky I španielsky E
Stupnica lavínového
nebezpečenstva
Gefahrenstufe Risk Scale Degré de
dangers
Scala del
pericolo
La escala del riesgo de avalanchas
1 Malé Gering Low Faible Debole Debil
2 Mierne Mässig Moderate Limitè Moderato Moderado
3 Zvýšené Erheblich Considerable Marquè Marcato Marcado
4 Veľké Gross High Fort Forte Fuerte
5 Veľmi veľké Sehr Gross Very High Très Fort Molto forte Muy Fuerte

Švajčiarsky  SLF (Institut für Schnee und Lawinenforschung) Davos navrhol pre zlepšenie informovanosti popísať lavínový stupeň jednoducho a jasne pomocou ikon. Ikony umožnujú pohľadom na mapu lavínovej predpovedi hneď zhodnotiť lavínovú situáciu.
Päť stupňov je popísaných pomocou štyroch ikon. 4. a 5. stupeň má rovnakú ikonu, oba stupne sú pre človeka veľmi nebezpečné. Ak je predpoklad vzostupu teploty v priebehu dňa a hrozia lavíny z mokrého snehu je ikona od 2. stupňa doplnená teplomerom a šípkou. V Alpách sa bude lavínová predpoveď udávať aj pomocou ikon.   príklad
 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict