SPRIEVODCA

Sprievodca > Pešia turistika + VHT > Orla Perć

História

Cesta bola vybudovaná v rokoch 1903 až 1906, bola to prvá cesta typu via ferata v Európe a pôvodne sa uvažovalo o názve „Kozia perć“. Autormi cesty boli kňaz a profesor z Tarnowa Walent Gadowski a profesor z Krakowa Franciszek H. Nowicki, ktorí za pomoci Towarzystwa Tatrzańskiego vytýčili cestu.
Pôvodný projekt bol ambiciózny, cesta mala viesť od Mickiewiczových vodopádov na Kasprov vrch a cez Červené vrchy do Kościeliskiej doliny. Cesta bola populárna už od svojho vzniku. Cesta má aj niekoľko obetí, prvá známa obeť bol mladý študent z Moskvy Ján Drege v roku 1911, ktorý opustil chodník v oblasti Granátov a pustil sa dole žľabom (odtiaľ názov Žleb Drege'a). Cesta počas svojej histórie bola niekoľko krát obnovovaná.

Charakteristika

V preklade Orlia prť je svojou dĺžkou a expozíciou najťažšou značenou cestou v celých Tatrách. Vedie po hrebeni Svinica - Wołoszyn od sedla Zawrat (2 159 m) po sedlo Krzyżne (2 113 m). Cesta je dlhá 4 km a pri celkovom prevýšení približne 1 050 m trvá od sedla po sedlo okolo 6-8 hodín. K tomu musíme pripočítať čas na prestávky a prípadné čakanie na reťaziach. Cesta je zaistená umelými pomôckami (kramle, reťaze- łańcuchy a 2 rebríky-drabinka) bez ktorých by prechod hrebeňa pre turistov nebol možný. V súčasnosti (r. 2011) sú pomôcky v dobrom technickom stave.
Cesta nie je vhodná pre začiatočníkov a vyžaduje dobrú kondíciu, istý krok, odolnosť proti závratu, ovládanie pohybu a orientácie v skalnom teréne a zodpovedajúcu výbavu. Nie je to klasická via ferata zaistená oceľovým lanom ako sme zvyknutí v Alpách ale, ako už je v Tatrách zvykom, sú tu reťaze. Možno použiť výstroj na feraty ale s väčšou karabínou na reťaz. Odporúčame rukavice kvôli reťaziam a vzhľadom k tomu, že v žľaboch je veľa voľných skál, tak aj prilbu (môže byť cyklistická).
Taktiež musíme dávať pozor aby sme nespúšťali voľné skaly. Za pekného počasia, keď je na trase veľa ľudí, môžu vzniknúť rady na exponovaných miestach, rebríkoch a reťaziach. Odbočiť z cesty do údolia možno len na vyznačených chodníkoch lebo aj z počiatku nevinne vypadajúce žľaby končia strmými stenami.
Cesta je dobre a husto vyznačená (prešli sme ju v oboch smeroch, z toho raz za hmly) ale treba pozorne sledovať značky, lebo na niektorých miestach sú odbočky mimo cestu. Pokiaľ nesprávne odbočíme, tak sa vrátiť späť k najbližšej značke.
Odporúčame cestu uskutočniť len za istého počasia a v prípade búrky ustúpiť z hrebeňa. Počas túry môžeme byť ohrození padajúcimi skalami, hmlou, búrkou, starým snehom, silným vetrom, nedostatočnou výbavou a kondíciou.
V zime je potrebná kompletná zimná výstroj aj lano.
Aj keď úsek Zawrat - Svinica má rovnaký charakter cesty do Orlej prti nepatrí.

Popis cesty

Na ceste je veľa vrcholov a sediel preto sú vymenované len niektoré. Cesta je značená červenou značkou, často nevedie priamo po hrebeni ale hrebeň obchádza z jednej alebo druhej strany. Na ceste nie sú žiadne orientačné tabule. V neprehľadných úsekoch bez reťazí pozorne sledovať značky.
Uvedené časy sú približné, bez prestávok. Náročnosť je v oboch smeroch približne rovnaká. Menej skúseným odporúčame cestu absolvovať v sprievode skúsených.
Upozornenie: ! Na ceste nie je voda, odporúčam zobrať so sebou minimálne 2 litre tekutín !
Cesta v úseku sedlo Zawrat - Kozi Wierch je jednosmerná!
1. Mały Kozi Wierch (2 228 m), 2. Zamrzle Czuby (2 189 m), 3. Kozia Przełęcz (2 137 m)
4. Kozie Czuby (2 263 - 2239 m), 5. Kozi Wierch (2 291 m) 6. Przełączka nad Buczynową Dolinką (2 225 m)
7. Žleb Kulczyńskiego (2 159 m) 8. Zadni Granat (2 240 m) 9. Pośredni Granat (2 234 m)
10. Skrajny Granat (2 225 m) 11. Przełęcz Nowickiego (2 105 m), 12. Mała Buczynowa Turnia (2 171 m)
  úsek vzd. [km] hore [m] dole [m] čas [h]
1 Sedlo Zawrat (2 159 m) - Kozia Przełęcz (2 240 m) 0,8 205 225 1 1/2
2 Kozia Przełęcz - Kozi Wierch (2 291 m) 0,4 225 45 1 3/4
3 Kozi Wierch - Žleb Kulczyńskiego (2 159 m) 0,8 80 225 3/4
4 Žleb Kulczyńskiego - Skrajny Granat (2 225 m) 0,8 180 115 3/4
5 Skrajny Granat - Sedlo Krzyżne (2 112 m) 1,5 330 445 2 1/4
  spolu 4,3 1020 1055 7
1. úsek
Sedlom Zawrat prechádza modrá značka z Doliny Pięciu Stawów Polskich do Gasienicowej doliny.
Začíname smerom na východ. Prídeme na *Mały Kozi Wierch (2 228 m). Za ním prídeme do sedlo Zmarzła Przełączka Wyznia (2 201 m) a pokračujeme na Zamrzle Czuby (2 189 m). Na Zmarzłej Przełęczy prídeme k zaujímavému kameňu (viklan), za ním zostúpime kolmým asi 10 metrovým rebríkom do sedla Kozia Przełęcz (2 137 m).
Sedlom Kozia Przełęcz prechádza žltá značka z Doliny Pięciu Stawów Polskich do Gasienicowej doliny. Pre málo miesta sedlo nie je vhodné ako odpočinkové miesto.

2. úsek
Za sedlom nepokračujeme priamo ale najprv prejdeme asi 30 m do Doliny Pięciu Stawów Polskich a po reťaziach začneme strmo stúpať na *Kozie Czuby (2 263 - 2 239 m). Strmo zostúpime do Wyznia Kozia Przełęcz (2 240 m). Zo sedla pokračujeme až na najvyšší bod cesty *Kozi Wierch (2 291 m), ktorý je zároveň aj najvyšším poľským vrchom a považuje sa za jeden z najkrajších výhliadkových bodov v Tatrách.

3. úsek
Tento úsek je technicky menej náročný (okrem klesania do Žlebu Kulczyńskiego), s dlhšími chodeckými úsekmi. Ďalej nepokračujeme po hrebeni, ale hrebeň obchádzame z pravej strany (Doliny Pięciu Stawów Polskich). Z Kozieho Wierchu vedie červená a čierna značka. Cesta zostúpi asi 200 m nižšie a po 250 m odbočuje čierna značka do Doliny Pięciu Stawów Polskich.
Chodeckým terénom prídeme na *Przełączka nad Buczynową Dolinką (2 225 m). Odbočíme vľavo do Žlebu Kulczyńskiego. Zídeme 60 m dole vpravo pod strmý komín zaistený reťazmi.
Tu odbočuje čierna značka do Gasienicowej doliny.

4. úsek
Strmým komínom vystúpime pod Czarne Ściany. Hrebeň obchádzame po ľavej strane (Gasienicowa dolina). Po 0,5 h prídeme k zelenej značke do Gasienicowej doliny. Tu opäť výjdeme na hrebeň, ktorý ohraničuje vpravo ležiacu Buczynowu Dolinku. Nasledujú Granaty [*Zadni (2 240 m), Pośredni (2 234 m), *Skrajny (2 225 m)]. Pred výstupom na Skrajny Granat musíme prekročiť dlhším krokom asi 80 cm širokú priepasť - Skrajna Sieczkowa Przełączka (2 197 m) zaistenú reťazou. Tesne vrcholom Skrajny Granat je odbočka vpravo (žltá značka 2 219 m) do Gasienicowej doliny. Tu je aj dobré odpočinkové miesto.

5. úsek
Tento úsek je opäť technicky náročnejší, sú tu aj úseky zo šutolinou. Pozor na padajúce skaly. Najťažší úsek je od Granatov po Przełęcz Nowickiego (hrebeň Buczynowe Czuby). Nasleduje niekoľko kopcov a sediel kde sa vyskytuje názov Buczyna. Najvyššia je Wielka Buczynowa Turnia (2 184 m), ale cesta vedie vpravo od nej. Najkrajší výhľad je z kopca *Buczynowa Turniczka (2 065 m). Kúsok za ním dosiahneme najnižší bod cesty (2 060 m). Odtiaľto do sedla je približne hodina. Pomocou reťazí sa strmo vrátime na hrebeň. Posledný kopec je Kopa nad Krzyżnem (2 125 m) z ktorého zídeme do sedlo Krzyżne (2 112 m).
Sedlom Krzyżne prechádza žltá značka z Doliny Pięciu Stawów Polskich do Doliny Pańszcyca.

* - miesto s dobrými výhľadmi

Kondične zdatní môžu urobiť aj úsek Sedlo Zawrat - Svinica (2 301 m) a späť 2 h.
Cestu môžeme rozdeliť na dva dni.
Čas všetkých ústupových ciest do Gasienicowej doliny po chatu Murowaniec je približne 2 h.
Čas všetkých ústupových ciest do Doliny Pięciu Stawów Polskich po chatu je približne 1 1/2 h.
Najľahší prechod z chaty Murowaniec na chatu Pięć Stawów je cez sedlo Krzyżne 4 h.

Prístup k Orlej prti

1. Z Kasprovho vrchu
Zo Zakopaného (838 m) na Kasprov vrch (1 985 m) lanovkou.
Kasprov vrch - Svinické sedlo 1 h - Svinica 2 h - Zawrat 2 3/4 h.
Na Kasprov vrch sa dostaneme aj z Podbanského Tichou dolinou. Podbanské - Kasprov vrch 5 1/4 h. Opačným smerom 5 1/4 h.

2. Z Gasienicowej doliny
a) chata Murowaniec modrá značka - Czarny Staw (1 622 m), vľavo odbočka na žltú značku smerom na Skrajny Granat, 1/2 h - Zmarzły Staw (1 782 m), vľavo odbočka na žltú značku smerom na Kozia Przełęcz, 1 h - sedlo Zawrat 2 h. Opačným smerom 1 3/4 h.
b) chata Murowaniec žltá značka cez dolinu Pańszcyca - sedlo Krzyżne 2 3/4 h. Opačným smerom 2 h.
c) Czarny Staw žltá značka na Skrajny Granat 1 3/4 h. Opačným smerom 1 1/4 h.
d) Zmarzły Staw žltá značka - vľavo odbočka na zelenú značku smerom Skrajny Granat 1/4 h -
Kozia Przełęcz 1 h. Opačným smerom 3/4 h.
e) zelená značka smerom Zadni Granat - vpravo odbočka na čiernu značku smerom do Žleb Kulczyńskiego 1/4 h - Orla Perć 1 h. Opačným smerom 3/4 h.
e) čierna značka Žleb Kulczyńskiego 3/4 h. Opačným smerom 1/2 h.

3. Z Doliniy Pięciu Stawów Polskich
a) chata Pięć Stawów modrá značka - sedlo Zawrat 1 1/2 h. Opačným smerom 1 1/4 h.
b) chata Pięć Stawów modrá značka - odbočka vpravo žltá značka 1/4 h - sedlo Krzyżne 2 1/4 h. Dole v žľabe pod sedlom môžeme posledný krát nabrať vodu. Opačným smerom 1 3/4 h.
c) chata Pięć Stawów modrá značka - odbočka vpravo čierna značka 1/2 h - Kozi Wierch 1 3/4 h. Opačným smerom 1 1/2 h.
d) chata Pięć Stawów modrá značka - odbočka vpravo žltá značka 35 min. - Kozia Przełęcz 1 3/4 h. Opačným smerom 1 1/2 h.

Prístup na chaty

1. Chata Murowaniec (1 505 m)
Na hranicu do Lysej Poľany sa dostaneme z Popradu autobusom (nástupište č. 4). Za hranicou je autobusová zástavka do Zakopaného. Niektoré autobusy premávajú z Popradu priamo do Zakopaného.
Zakopané - Kuźnice modrou alebo žltou značkou - Karczmisko (1 449 m) 1 1/4 h, ďalej modrou zn. na chatu 1 1/2 h. Späť 1 1/4 h.

2. Chata Pięć Stawów (1 671 m)
(miestnosť na prípravu vlastných jedál, teplá sprcha, WC, bufet, kuchyňa).
Po prekročení hranice odbočíme vľavo a pokračujeme asfaltovou cestou na záchytné parkovisko Palenica Białczańska (980 m, 2 km). Na parkovisku sú stánky kde si môžeme kúpiť mapy a pohľadnice a tu sa aj platí za vstup do TPN (Tatrzański Park Narodowy).
a) z parkoviska Palenica Białczańska po asfaltke po Mickiewiczove vodopády (Wodogrzmoty Mickiewicza) 3/4 h, odbočiť vpravo na zelenú značku, najprv strmšie, neskoršie pokračujeme miernym stúpaním lesom Dolinou Roztoki po rozcestník 2 h. Tu odbočíme vľavo na čiernu značku a strmým stúpaním prídeme k chate 2 3/4 h. Túto cestu môžeme použiť aj na zostupm, späť 2 1/4 h.
Alternatíva: na rozcestníku pokračovať priamo po zelenej zn. okolo vodopádu Siklawa po modrú značku 2 3/4 h. Ďalej po modrej zn. 10 min. na chatu.

b) Morské Oko - Dolina Pięciu Stawów Polskich po modrej značke 1 3/4 h, opačným smerom 1 1/2 h.

c) Morské Oko - Szpiglasowa Przelecz (2 110 m) po žltej značke 2 h a pokračujeme žltou značkou po modrú značku v Doline Pięciu Stawów Polskich 3 1/4 h a ďalej vpravo modrou značkou na chatu 3 3/4 h. Opačným smerom 3 1/4 h.
Zo sedla Szpiglasowa Przelecz môžeme odbočiť na Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) (2 172 m) tam a späť 20 min.
V Doline Pięciu Stawów Polskich sa môžeme niekedy ubytovať aj na chate strážcov TPN, ktorá je vzdialená od chaty Pięć Stawów 5 min. po modrej značke smerom na Zawrat. Vlastný spacák nutný.

3. Chata Morskie Oko (1 404 m)
a) Z parkoviska Palenica Białczańska po asfaltke, ktorá sa neskôr napojí na červenú značku na chatu Morské Oko 2 h.
Z parkoviska sa môžeme odviezť aj konským povozom po poľanu Włosienica (reštaurácia) 20 min. od Morského oka.
b) Na Morské Oko sa dostaneme aj z Popradského plesa cez Rysy. Popradské pleso - Rysy 3 1/4 h - Morské Oko 5 3/4 h. Opačným smerom 5 1/2 h.
Hranicu na Rysoch môžeme prekročiť v dobe od 01. 07. do 30. 09. v čase 7.00 - 19.00. (r. 2003)

4. Chata Roztoka (1 031 m)
(miestnosť na prípravu vlastných jedál, teplá voda, sprcha, WC, bufet, kuchyňa).
Z parkoviska Palenica Białczańska po asfaltke po Mickiewiczove vodopády 3/4 h a na konci parkoviska odbočiť vľavo na zelenú značku, ktorou prídeme na chatu 1 h. Táto veľmi pekná chata nie je ideálna ako východisko na Orliu prť ale môžeme ju použiť v prípade náhleho zhoršenia počasia, je blízko Lysej Poľany, majú dobré ceny jedál a nebýva taká preplnená ako ostatné chaty. Môžeme ju použiť keď prejdeme Orliu prť a chata Pięć Stawów je plná. V Lysej Poľane môžeme stihnúť ranný autobus.

Upozornenie: na celom území TPN je tak ako u nás zakázané bivakovanie (kolebovanie). Pokuta môže byť až 200 zlotých.

Návrh túry

2 - dňová
1. deň - ráno výstup na chatu Pięć Stawów a urobiť prvé dva úseky (sedlo Zawrat, Kozi Wierch, čiernou značkou dole), podľa času a kondície aj Svinicu (ľubovoľný smer).
2. deň - zvyšok a zostup

3 - dňová
1. deň - do večera výstup na na chatu Murowaniec alebo na chatu v Dolinie Pięciu Stawów Polskich
2. deň - prechod Orlej prti návrat na chatu
3. deň -
a) prechod cez Svinicu a Kasprov vrch do Zakopaného
b) cez Rysy na Popradské pleso

Kondične zdatní turisti môžu urobiť viacdenný prechod z Podbanského cez Svinicu, Orliu prť, Morské oko, Rysy na Popradské pleso alebo opačne.

Mapy

Vysoké Tatry 1:50 000 VKÚ Harmanec
Tatry 1:25 000, podrobný turistický atlas VKÚ Harmanec
Orla Perć via ferrata 1:5 000 Sygnatura - veľmi dobrá a podrobná mapa, dostať ju aj v stánku na parkovisku (10 zł).
  mapa

Telefónne čísla:

predvoľba do Polska: 48
chaty - viď internetové stránky
horská služba TOPR núdzové volanie tel: 985,  centrála tel: +48 601 100 300,   +48 18 20 63 444

Ceny

Aby sme mohli urobiť rozpočet a vedeli koľko si treba vymeniť zlotých - viď internetové stránky. Nájdete tu ceny dopravy, lanovky, nocľah na chatách a jedálny lístok.
Vstupné do TPN, pokladne, parkovné  viac

Odkazy na internete:

foto

Popis Orlej prti na Hiking.sk
Pomsta orlov – zimná Orlia prť I.
Pomsta orlov – zimná Orlia prť II.
Pomsta orlov – zimná Orlia prť III.
Orla Perć? Uwaga! / Orlia prť? Pozor!
Orlia prť (Orla Perć) zo Slovenska

Na internete je veľa poľských stránok aj z fotkami z cesty, tu sú uvedené len niektoré.
info o poľských tatrách
info o poľských tatrách
panoráma zo Zadného Granátu
panoráma zo sedla Krzyżne Granátu
pohľad na Orliu prť zo Szpiglasowého sedla
------ chaty -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chaty v Tatrách
chata Murowaniec - podrobné informácie, aj ceny nocľahov a stravy
chata Pięć Stawów - podrobné informácie, aj ceny nocľahov a stravy
chata Morskie Oko
chata Roztoka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
horská služba TOPR
Tatrzański Park Narodowy
lanovka na Kasprov vrch - ceny a cestovný poriadok
Busy Poprad - Zakopané
slovník Slovensko - Poľský - Word (80 kb)

Obsah

Pešia turistika + VHT

Orla Perć Ötscher
Julské Alpy
Karavanky
Kamnické a Savinjské Alpy
Velebit

Cyklo

Okolo Neziderského jazera
Dunajská cyklocesta
Cyklocesta zámky na Loire
Okolo Bodamského jazera
Traunradweg
Traisental-Radweg
Lednicko-valtický areál
Břeclav-Strážnice
EuroVelo - sieť cyklotrás

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict