VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Základy VHT
Upozornenie!

Pohyb vo vysokohorskom prostredí je svojou podstatou nebezpečný a pohyb v takomto teréne môžu vykonávať len osoby s patričnými vedomosťami a zodpovedajúcim tréningom, alebo pod vedením takýchto osôb. Tu nájdete niektoré rady ako sa v takomto teréne bezpečne pohybovať.
Doporučenia na tejto stránke nemôžu obsahovať návody na všetky situácie spojené s pohybom v horách a preto autor nezodpovedá za prípadné škody a zranenia spôsobené používaním tejto stránky. Každý si musí zvážiť svoje schopnosti a hranice. Ak sa necítite schopný prevziať za seba zodpovednosť a postúpiť riziko pohybu v takomto teréne, do tohoto terénu nevstupujte.
!! V horách je každý sám zodpovedný za svoju bezpečnosť !!

Každý účastník turistiky vo vysokohorskom teréne by mal mať základné vedomosti o pohybe v takomto teréne. Tu sú opísané len základné veci, podrobnosti nájdete v literatúre alebo na internete.
Členovia KST, ktorí sa chcú venovať VHT a zúčastňovať sa zájazdov do zahraničia majú možnosť zúčastniť sa školení, ktoré poriadajú inštruktori VHT. Tu sú základné osnovy podľa ktorých prebiehajú kurzy minima VHT. Je dobré, keď účastníci prídu na kurz už s určitými vedomosťami. Na konci nájdete zoznam literatúry z ktorej môžete čerpať teoretické vedomosti. Praktickú časť robte len pod odborným dozorom!
Metodická komisia Zboru VHT Klubu Slovenských Turistov pripravila Učebné osnovy výcvikového minima vysokohorskej turistiky
Kurzy poriadajú inštruktori VHT alebo aj inštruktori SVTS. TEÓRIA
1) zásady činnosti vysokohorských turistov – 1 hodina
2) nebezpečie v horách – 1 hodina
3) zásady prvej pomoci – 1 hodina
4) výstroj vysokohorských turistov – 1 hodina
5) technika lezenia a zaisťovania, pohyb v zimnom teréne – 1 hodina PRAX
1) Chôdza v náročnom teréne – 2 hodiny
2) Postup v skalnom teréne, technika voľného lezenia – 6 hodín
3. Istenie – 6 hodín
4. Postup po fixných istiacich prostriedkoch – 6 hodín
5. Zlanovanie – 6 hodín
Základná metodická a doporučená literatúra
BALATKA B. a kol: Malá encyklopédia turistiky, Olympia, Praha 1986
HEJL I. a kol: Turistika v horách, Olympia, Praha, 1 vydanie 1978, 2 vydanie 1990
JIRÁSKO L: Bezpečnosť pri vysokohorské turistice, STČSTV, Praha, 1990
JIRÁSKO L: Vysokohorská turistika, Alpy sv. 1,2,3,Lysá nad Labem, 1990
KREJČÍ V: Zásada bezpečného istenia, Metodický popis ÚVČSTV svaz horolezcú, Praha, 1990
MILAN L: Nebezpečenstvo lavín, Šport, Bratislava, 1 vydanie 1977, 2 vydanie 1989
PROCHÁZKA V: Základy horolezectva, Olympia, Praha, 1 vyd. 1975, 2 vyd. 1990
ŠAJNOHA M: Horolezectvo, učebnica pre škol. cvičiteľov , Šport, Bratislava, 1990
Kolektív: Vysokohorská turistika - o bezpečnom pohybe vo vysokých horách, publikácia SVTS, 2006
TOMÁŠ F., TOMÁŠ K. a kolektiv: Horolezecká abeceda, Epocha, 2007
PETE HILL, STUART JOHNSTON: Manuál horolezce a horského vůdce, Ivo Železný 2003
MICHAEL LARCHER, HEINZ ZAK: Seiltechnik, Österreichischer Alpenverein
PIT SCHUBERT: Lezení na zajištěných cestách, Freytag & Berndt, 2004
PIT SCHUBERT: Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu, Freytag & Berndt a Kletr Plzeň 1997
PIT SCHUBERT: Bezpečnost a riziko na skále a ledu II., Freytag & Berndt 2002
PIT SCHUBERT: Bezpečnost a riziko na skále a ledu III., Freytag & Berndt 2010

Odkazy na internete:
horolezecká metodika


top

Obsah

Základy VHT Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách
Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu
Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict