VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Bezpečne na feratách
Vysokohorská turistika (VHT) na zaistených cestách (Via feratta, Kletterstersteig, Iron Way) sa teší čoraz väčšej obľube. Aby pohyb na takýchto cestách bol bezpečný, prinášal nám pekné zážitky a neohrozovali sme seba a ostatných spolulezcov musíme mať správnu výzbroj a dodržovať bezpečnostné zásady.

VÝSTROJ
Časy, keď sa na zaistené cesty (ďalej feraty) chodilo s prsným úväzom a kúskom lana na konci s karabínou, sú už preč. Výrobcovia pružne zareagovali na požiadavky trhu a v špecializovaných predajniach môžeme kúpiť kvalitnú výstroj. Pri kúpe musíme požadovať aby všetky komponenty mali certifikát UIAA. Tieto výrobky sú síce drahšie ale bolo by to šetrenie na nesprávnom mieste.

Úväz
Horolezecký úväz, môžeme použiť celotelový alebo kombináciu prsného a sedacieho úväzu. Veľkosť úväzu by mala byť regulovateľná pomocou praciek, lebo v každom počasí sme inak oblečený. Nikdy nepoužívajte samostatne sedací alebo prsný úväz. Pri samotnom prsnom úväze po páde hrozí ortostatický šok a pri použití len sedacieho úväzu hrozí poranenie bedrovej časti alebo aj prevrátenie dozadu s nárazom hlavy o skalu. Platí to hlavne keď máme na chrbte ruksak.

Set
Set na feraty vidíme na obrázku. Vľavo set zložený, vpravo hotový set od fy Petzl.
Set na feraty sa skladá:

a) Lano – 5 m horolezecké jednoduché dynamické lano (označené jednotkou v krúžku)
priemer 10,5 – 12 mm.

b) Tlmič pádov – (brzda, amortizátor, klettersteigbremse, shock absorber) – je to platnička s dierami. Po páde cez diery preklzáva lano a pôsobí ako dynamické istenie.  test tlmičov video

c) Karabíny – 2 karabíny typu kletersteig (označené písmenom "K" v krúžku) s veľkým otvorením, karabína musí mať poistku (nie skrutkovaciu). Poistka sa musí dať ľahko a rýchlo ovládať jednou rukou, musí byť bezpečná. Nepoužívame karabíny so skrutkovacím zámkom, alebo inou zle ovládateľnou poistkou lebo ich použitie zdržuje, potom sa menej istíme čo môže viesť k pádu. Posledné tri karabíny na obrázku majú mechanizmus, ktorým sa s karabínou ľahko manipuluje.


Prečo vlastne použiť tlmič?
V horolezectve môže pádový faktor (výška pádu/dĺžka lana) dosiahnuť maximálnu hodnotu 2. Ako je to na ferate?
Dĺžka lana, ktorú máme k dispozícii, je cca 1,5 m. Na vertikále môže byť vzdialenosť medzi istiacimi bodmi viac ako 5 m. Pri takomto páde bez dynamického istenia môže pádový faktor dosiahnuť hodnotu väčšiu ako 5. Tým pôsobia na lezca veľké sily, ktoré môžu presiahnuť aj 20 kN, čo môže viesť k ťažkému úrazu a až k deštrukcii istiacich bodov (karabína, lano, fixy). Pri kúpe pozorne prečítať použitie tlmiča v návode od výrobcu a použiť lano predpísané výrobcom. Pokiaľ dáme lano hrubšie, tak lano nepreklzáva, pokiaľ tenké, tak hneď prekĺzne a tým sa stráca účinok dynamického istenia.
[1 kN = 100 daN ~ 100 kg]

Zostavenie setu
Donedávna bol na trhu set s konfiguráciou "V" ale táto konfigurácia sa už nemôže používať, lebo aby sme využili účinok tlmiča (preklzávanie lana) môže byť zavesená v istení len 1 karabína. Teraz sa používa "Y" konfigurácia, pri ktorej dôjde k preklzu lana aj keď sú zavesené obe karabíny. Set "Y" zostavíme nasledovne: 5 m lano rozdeliť na dĺžky 3,5 m a 1,5 m, konce zataviť. Na obidvoch koncoch urobiť vodcovský alebo osmičkový uzol na karabíny. Do týchto uzlov vložiť karabíny a zaistiť ich gumičkou alebo páskou tak, aby sa v uzloch voľne nepohybovali a boli namáhané stále v pozdĺžnom smere. V priečnom smere karabína vydrží 2–3 krát menšie zaťaženie. Cca 60 cm od tohoto uzla na dlhšom prameni urobiť osmičkový uzol a druhý prameň protismerne okopírovať do neho. Rozdiel v dĺžke vetiev by mal byť 5–10 cm z dôvodu, že v prípade pádu narazí na istenie prvá karabína, ktorá absorbuje väčšiu časť nárazovej energie a keď sa aj prelomí, pád zachytí druhá karabína. Uzly pevne dotiahnuť. Voľné konce na uzloch by mali byť min. 5–10 cm a omotať ich páskou. Páska nesmie nahradzovať nedostatočné utiahnutie uzla. Lano navliecť do tlmiča podľa pokynov výrobcu.
Zostavenie setu je na obrázku.
Komplet celý set môžeme kúpiť v špecializovaných obchodoch. U týchto setoch sa nemusíme starať o uzly, lebo miesto uzlov je lano šité. Aj keď sa to nezdá, šitie je pevnejšie ako uzol. Niektoré sety majú miesto lana ploché slučky.

Ako sa naviazať?
Set máme hotový a môžeme sa naviazať. Prsný a sedací úväz na tele spojiť lanom alebo plochou slučkou o nosnosti 1500 daN (lano 9 mm). Spojku najprv zviazať nad sedacím, potom nad prsným úväzom (vodcovským, lepšie však protismerným osmičkovým uzlom). K takto vzniknutej spojke úväzov priviazať tlmič voľným koncom lana, ktoré vychádza z tlmiča. Postupovať podľa obrázkov. Pod tlmičom nechať dostatočne voľný preves lana cca 1 až 1,2 m nutný k preklzávaniu, na tejto vzdialenosti si nachystať jednoduchý osmičkový uzol, z neho vychádzajúci koniec prevliecť postupne spojkou medzi prsným a sedacím úväzom a závesným okom tlmiča, nakoniec ho vrátiť do pripraveného osmičkového uzla a v protismere ho okopírovať a dotiahnuť. Tým vznikne spoľahlivý protismerný osmičkový uzol. Pozor, voľné konce všetkých uzlov po ich dotiahnutí musia byť dostatočne dlhé (cca 10 cm), ináč po zaťažení môže dôjsť k ich rozviazaniu! K prekľznutiu potrebný previs lana je nakoniec dobré voľne zastrčiť do vrecka alebo pod úväz. Lano nám nesmie visieť voľne medzi nohami, lebo to znižuje koncentráciu a môže dôjsť k strate rovnováhy s následným pádom.
Nebezpečenstvo nesprávneho naviazania uzla vylúčime tým, že brzdu k úväzu pripevníme plochou slučkou (viď obr.). Slučka musí mať samozrejme certifikát UIAA. Pri tomto spôsobe naviazania nám stačí kratšie lano. Stačí ak z brzdy vychádza cca 1 m lana. Na konci lana musíme urobiť osmičkový uzol!! V opačnom prípade by lano vybehlo z brzdy.

Ďalšia výbava
Prilba – chráňte si hlavu, máte len jednu!! Prilba je na feratách nutnosťou za každých okolností. Chráni nás pred padajúcimi kameňmi a pri páde. Kameň môže zhodiť vietor, lezec pred nami alebo zver. Používať horolezeckú prilbu. V prípade núdze môžeme použiť aj cyklistickú prilbu z penovej hmoty s malými otvormi.
Rukavice – chránia ruky nielen pred zimou ale aj pred prípadne poškodeným oceľovým lanom. Môžeme použiť tenké kožené rukavice s prstami alebo bez (pracovné, cyklistické).
Obuv – vhodné sú trekingové topánky s profilovou podrážkou. Nie moc tvrdé aby sme dobre využili skalu na trenie. Skelety sú na feraty absolútne nevhodné.
Cepín a mačky – použiť v prípade, že trasa vedie aj cez firnové pole. Býva to hlavne v severných žľaboch, na jar a začiatkom leta.
Oblečenie – okrem primeraného oblečenia k ročnému obdobiu a k danému počasiu by sme mali mať so sebou pláštenku, vetrovku, rezervné spodné oblečenie, čiapku, ponožky.
Ostatné
Strava a pitie – ľahká a výdatná strava a pitie podľa zvyklostí.
Palice – ak je dlhší nástup, zásadne skladacie.
Lano– cca 15 m, v prípade chýbajúcich fixov, alebo fixov pod snehom a na dodatočné istenie detí a slabších spolulezcov.
Do batoha si ešte pribaliť mapu, popis cesty, lekárničku, mobilný telefón a číslo horskej služby danej oblasti, pri dlhších túrach baterku a bivakovacie vrece.


BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
Vybrať si feratu ktorá zodpovedá našej fyzickej a technickej zdatnosti. Na feratách začínať od najľahších a kratších a postupným tréningom prechádzať na dlhšie a ťažšie.
Pri nástupe na feratu skontrolovať v akom stave sú laná a istiace body. Niektoré úseky môžu byť vplyvom počasia alebo bleskov poškodené. Oceľové laná obalené páskou alebo umelou hmotou môžu rýchlejšie hrdzavieť a tým sa aj skôr pretrhnúť, lebo sa tam drží vlhkosť.
Pred nástupom na túru sledovať predpoveď počasia, lebo najväčším nebezpečenstvom na ferate je búrka a s ňou spojené  blesky. Z feraty sa stane prakticky hromozvod priťahujúci blesky. Preto v prípade, že prichádza búrka snažíme sa feratu čo najskôr opustiť. Ak nie sme na ferate, túru vôbec nezačínať.
Na ťažších cestách sú nebezpečné aj mokré skaly a fixy, lebo terén a lano sú šmyklavé a nemáme dostatočnú oporu. Postupovať opatrne. Karabíny na fixy zapínať obidve a pri postupe prepínať na ďalší úsek najprv jednu a potom druhú karabínu. Nikdy nezostať bez istenia!
Pri karabínach bez zámku vždy používať dve a je bezpečnejšie ak jeden zámok smeruje ku skale a druhý naopak. (viď krok 3b). Pri prepínaní dávať pozor či karabíny zacvaknú. Na úseku medzi dvomi fixnými bodmi sa na lane pohybuje vždy len jedna osoba. Dvojnásobne to platí na vertikále. Tu musíme mať na pamäti, že pokiaľ človek spadne, tak sa skĺzne ešte cca 2 m pod posledný istiaci bod. Preto postupovať ďalej, až keď sa zaistí človek pred nami nad vyšším istiacim bodom.
Na rebríku sa istiť pokiaľ nieje bočné lano na zvislej tyči, nikdy nie na priečkach. V prípade vylomenia priečky už by sme neboli nijak istený. Predpoklad, že by sme pri istení na zvislej tyči vylomili všetky priečky, je nepravdepodobný. Pokiaľ je tyč tak hrubá, že nemôžeme zapnúť karabínu, omotáme lano okolo tyče a karabínu pripneme o lano.
Ak nemáme inú možnosť len zaistiť sa na kramlu, každú karabínu zavesiť na inú kramlu.
Váhu pri lezení prenášame na nohy, rukami len udržujeme rovnováhu. Na vertikále sa snažiť prepínať tak, aby ruka, ktorou sa pridržujeme, bola vystretá. Tým si šetríme silu v rukách. Pri prekonávaní ťažkých, silovo náročných úsekoch môžeme odpočívať zavesený za istiacie body, pričom každú karabínu zavesiť na iný bod.
Pokiaľ postupujeme v ľahkom úseku bez fixov, karabíny pripneme na úväz na materiálové slučky. Pred každým výletom si skontrolovať set, hlavne či nieje poškodené lano a či sú pevne dotiahnuté uzly. Po páde pokial nám prekľzne lano cez tlmič, presunieme lano späť. Po väčšom páde lano vymeniť.
top

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano Bezpečne na feratách Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu
Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict