VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Naviazanie sa na lano
Správne naviazanie na lano je dôležité pre bezpečnosť pri páde. Dnes sa už nenadväzujeme priamo na lano, ale na úväz. Úväz umožňuje rýchle a jednoduché naviazanie a odviazanie sa z lana a na naviazanie spotrebujeme málo lana.

Kritériá ktoré musí spĺňať úväz:
1. maximálne pohodlie a bezpečnosť pri vise na lane
2. bezpečné zachytenie rázovej sily pri páde
3. maximálnu voľnosť pohybu
4. pohodlnú chôdzu - platí hlavne pre feraty
5. má mať oká na materiál
6. bod naviazania by mal ležať medzi spodným okrajom hrudnej kosti a pupkom (mierne nad ťažiskom)

Je viac spôsobov ako sa bezpečne naviazať. Skôr ako sa rozhodnete ktorý spôsob použiť treba zvážiť jeho výhody a nevýhody. Spôsob naviazania závisí od telesnej konštrukcie, lezeckej vyspelosti, skúseností, terénu. Tu uvedené spôsoby sú s jednoduchými uzlami, ktoré sa dajú ľahko naučiť, sú bezpečné a prehľadné (ľahko sa vizuálne kontrolujú). Kedysi tak ospevovaná dračia slučka sa už na naviazanie nepoužíva – pri obvodovom zaťažení sa rozväzuje. Nikdy sa nenadväzujeme tak, že úväz spojíme s lanom pomocou karabíny. Do úväzu vždy vkladáme lano, lebo karabína sa môže pootočiť a v priečnom smere má podstatne nižšiu pevnosť. Výnimkou je naviazanie na ľadovci.

Všeobecné odporúčania:
spôsob uviazania lana na úväz a údržbu úväzu vykonávame podľa odporúčania výrobcu
pracky na úväze dotiahneme a zaistíme podľa odporúčania výrobcu
uzly sa riadne naučíme a po naviazaní uzol zrovnáme, skontrolujeme a zaistíme
každý prameň uzla uťahujeme zvlášť, poistný uzol robíme blízko hlavného uzla (najlepšie dvojitý rybársky uzol)
pri nadväzovaní sme sústredený a skontrolujeme aj naviazanie spolulezca
po páde uzol rozviažeme a znovu uviažeme (zaťahovanie uzla pohlcuje veľkú časť pádovej energie.)
voľný koniec lana z uzla má byť aj po uviazaní poistného uzlu min. desaťnásobok priemeru

Spôsoby naviazania:
1. kombinované naviazanie na hrudný a sedací úväz, alebo celotelový úväz
2. pomocou sedacieho úväzu
3. pomocou prsného úväzu
4. núdzové naviazanie bez úväzu
5. naviazanie na stred lana

1. Kombinované naviazanie
Hneď na úvod treba povedať, že kombinované naviazanie alebo naviazanie na celotelový úväz je najbezpečnejší spôsob naviazania sa na lano. Taktiež deti a obézny môžu byť istení len týmto spôsobom, lebo zo samotného prsného alebo sedacieho úväzu môžu vypadnúť.
výhody:
v prípade nekontrolovaného pádu chráni chrbticu v oblasti drieku pred poškodením
po páde nám zaisťuje polohu hlavou hore aj bez aktívnej práce svalov
zabraňuje vypadnutiu zo sedcieho úväzu
použitie:
lezenie v horách a lezenie ľadov
kde hrozí nekontrolovatelný pád väčší ako 5 m
deti, obézny, neskúsený
zlanovanie s batohom
feraty (vysoká rázová sila)

Ani pri takomto naviazaní nemôžeme ostať visieť nekonečne dlho. Aby sme využili prednosti kombinovaného naviazania, musíme to urobiť tak, aby po páde zaťaženie pôsobilo na oba úväzy. Prsný úväz zabraňuje preklopeniu dozadu, najväčšie pádové zaťaženie má byť prenášané na sedací úväz. Optimálne pri vise je, keď je trup odchýlený dozadu do max. 20°.
Správnosť naviazania vyskúšame nasledovne: Postavíme sa vzpriamene a lano zvisle vedené zdvihneme nad hlavu a potiahneme. Musíme cítiť ťah na sedací úväz. Potom sa zakloníme a mali by sme cítiť ťah na prsný úväz. Toto dosiahneme tak, že sa slučka vedená sedacím úväzom urobí kratšia, na prsnom úväze voľnejšia. Prsný úväz nastavíme tak, aby nadväzovacie oká boli od seba približne na vzdialenosť troch prstov.

a) alpské ("osmičkové") naviazanie
Najpoužívanejší a najvhodnejší spôsob naviazania pre väčšinu aktivít. Jedná sa o nepriame naviazanie pomocou medzičlánku. Ako medzičlánok použijeme lano alebo popruh o nosnosti nad 1500 daN a dĺžke 1,2 m. Môže to byť lano priemeru min. 9 mm, alebo plochý popruh s tromi kontrolkami ale najlepšie dutý plochý popruh.
Najprv popruh prevlečieme cez sedací úväz a urobíme vodcovskú slučku. Potom voľné konce prevlečieme cez oká prsného úväzu a konce zviažeme protismerne uzlom na ploché slučky. Uzol môžeme zaistiť vodcovským uzlom. Rakúska metodika tiež pripúšťa miesto protismerného uzla vodcovský uzol.
Lano naviažeme osmičkovým uzlom na uzol medzi prsným a sedacím úväzom. Výhodou tohoto naviazania je, že aj keď sa z lana odviažeme úväz nám ostane pripevnený na tele.

b) naviazanie vodcovským trojitým protismerným uzlom
Je to veľmi jednoduché, bezpečné a ľahko zapamätovatelné naviazanie. Nepotrebujeme ďalší medzičlánok. Približne 1,5 m od konca urobíme vodcovský uzol, koniec prevlečieme cez sedací úväz a naspäť protismerne do uzla ako u samotného sedacieho úväzu. Necháme ho voľný. Teraz voľný koniec lana prevlečieme oboma okami prsného úväzu a opäť protismerne vedieme pozdĺž dvoch prameňov vodcovského uzlu. Pramene uzla zrovnáme, zatiahneme a voľný koniec zaistíme.
Tento spôsob sa nehodí na polovičné alebo dvojité lano, lebo vzniknú dva objemné uzly.
Miesto vodcovského môžeme použiť aj osmičkový uzol. Tento uzol sa horšie viaže, je väčší ale ľahšie sa rozväzuje po zaťažení a menej znižuje pevnosť lana v uzle.


2. Naviazanie na sedací úväz
Naviazanie na sedací úväz je jednoduchšie, pohodlnejšie a umožňuje viac pohybu ako kombinované naviazanie, ale bod naviazania je pod ťažiskom (nestabilná poloha).
použitie:
Na samotný sedací úväz sa môžeme naviazať len keď nemáme ruksak pri športovom lezení na umelej stene alebo cvičných skalách a len keď:
vzdialenosť medzi istiacimi bodmi je malá (max 3 m) a nehrozí nekontrolovateľný pád. (neočakávaný pád býva spravidla nekontrolovateľný)
terén je kolmý alebo previslý
pri hornom istení
naviazanie druholezca
na ľadovci s malým ruksakom

Riziká pri páde:
zranenie spôsobené prevrátením dole hlavou s nárazom o skalu (poranenie hlavy a krčnej chrbtice)
poranenie alebo zlomenie chrbtice v oblasti drieku pri tvrdšom páde
vypadnutie z úväzu – hlavne deti a obéznejší ľudia

Na naviazanie použijeme osmičkový uzol – ľahko sa učí, ľahko sa kontroluje, dá sa rozviazať aj po stredne silnom páde. Asi 1 m od konca lana urobíme osmičkový uzol a lano prevlečieme cez úväz. Miesto naviazania uzla na úväz si preštudujeme v návode na použitie úväzu. Najčastejší spôsob naviazania je, že lano vedieme rovnobežne so zlanovacím okom, viď obrázok. Lano vedieme protismerne cez osmičkový uzol. Pozorne ho uviažeme a pevne dotiahneme, voľný koniec necháme asi 10 cm a zaistíme.
V podstate z hľadiska pevnosti sa môžeme naviazať aj na zlanovacie oko. Nevýhodou je, že uzol je ďalej od tela a môže prekážať, alebo volné oko môžeme potrebovať pre prípadné zlanovanie alebo istenie.
3. Naviazanie pomocou prsného úväzu
Takéto naviazanie už považujeme za núdzové. Pokiaľ je úväz široký dobre prenáša rázovú silu, ale nemôžeme ho použiť tam, kde hrozí ovisnutie do vzduchu. Používa sa pri VHT na istenie menej skúsených turistov do II. stupňa.
Riziká pri páde:
Po páde človek môže visieť pri takomto naviazaní len krátko, lebo úväz sa zarezáva do podpazušia. Po pár minútach visenia dochádza k nedokrveniu dôležitých orgánov, čo má za následok kolaps obehovej a nervovej sústavy a do pol hodiny nastáva bezvedomie a smrť – ortostatický šok. V prípade že sme sa takto naviazali umiestnime na lane pred uzlom slučku s prusíkovým uzlom a po páde si do nej stúpneme, aby sme odľahčili hrudník. Dĺžku si musíme vyskúšať dopredu (cca 1,5m).
Na naviazanie prsného úväzu použijeme osmičkový uzol.

4. Naviazanie na stred lana
Lano pretiahneme okom úväzu a vzniknutú slučku prevlečieme cez hlavu dole cez celé telo až na zem a vystúpime z nej. Slučku dotiahneme. Takýmto spôsobom sa môže na stred lana rýchlo naviazať viac osôb. Odviažeme sa opačným postupom.
Pozor! toto naviazanie nepoužívať na ľadovci ak hrozí pád do trhliny, tam použijeme naviazanie pomocou karabíny a medzičlánku.
5. Núdzové naviazanie
Naviazanie sa priamo na lano bez úväzu sa môže používať iba núdzovo (lepšie takéto naviazanie ako žiadne). Pri tomto spôsobe použijeme bezpodmienečne slučku s prusíkom ako u prsného úväzu, aby sme po páde odľahčili hrudník.

Na naviazanie použijeme dračiu slučku. Toto je jediný prípad kedy použijeme na naviazanie dračiu slučku. Slučku viažeme na ľavej strane hrudníka a z voľného konca lana urobíme traky.
Ďalší spôsob s pomocou vodcovského uzlu – tento spôsob je vhodný predovšetkým na naviazanie v strede lana.

Naviazanie na dvojité lano
Pri náročnejších cestách sa používa polovičné alebo dvojité lano. Prvolezec sa naviaže na oba laná tak ako na jednoduché lano. Každé lano sa uviaže zvlášť. Uzly treba zvlášť pevne dotiahnuť, lebo laná stále o seba trú a mohli by sa uvoľniť.
Pri dvojitom lane sa druholezec naviaže na oba konce lana.
Pri polovičnom lane sa môže na každý koniec lana naviazať druholezec (trojčlenné družstvo).
top

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly Naviazanie sa na lano Bezpečne na feratách
Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu
Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict