VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lano
Lano je symbolom horolezectva a bezpečnosti. Ale, aby mohlo funkciu bezpečnosti spĺňať, musíme mať správne lano a vedieť s ním manipulovať (uzly, istenie, vybudovanie stanovišťa), lebo lano len prenáša zaťaženie z jedného konca lana na druhý.
Dôležité pri výbere lana je nielen jeho dĺžka, priemer, konštrukcia, ale aj spôsob použitia.
1. ROZDELENIE LÁN

Podľa materiálu
laná polyamidové (PAD) – najvýhodnejší materiál na horolezecké laná. Polyamid má najvhodnejšiu kombináciu pružnosti, pevnosti a oteruvzdornosti, ktorá dodáva lanu správne dynamické vlastnosti.
laná polyesterové (PES) (ľahké, ktoré pláva na vode, vhodné pre kaňoning a jaskyniarstvo).

Podľa účelu
laná dynamické – je vyrobené tak, aby absorbovalo pádovú energiu a zachytilo pád lezca pri malej rázovej sile. Pri zaťažení sa predlžujú, pohlcujú pádovú energiu až do pružného zastavenia (pre horolezectvo s prieťažnosťou okolo 8–20 %).

laná statické – málo alebo vôbec nepružia (s prieťažnosťou max 5 %), vysoká statická pevnosť, vysoká odolnosť proti oderu. Slúžia len k držaniu váhy a nie k absorpcii pádovej energie. Sú určené pre kaňoning, jaskyniarstvo, záchranné práce, pri budovaní fixov, pre výškové práce. Laná niesú určené k zachytávaniu pádov. Statické lano sa nesmie používať pre istenie prvolezca.
Typ A: Laná určené pre použitie ako bezpečnostné laná pre prácu vo výškach a ako záchranárske laná. Priemer 10-16 mm. Testovacia hmotnosť pri dynamickom teste 100 kg. Max. pevnosť 22 kN.
Typ B: Laná menšieho priemeru a nižšej pevnosti, než pri type "A". Testovacia hmotnosť pri dynamickom teste 80 kg. Max. pevnosť 18 kN. Obyčajne používané v kombinácii so špeciálne vyvinutým príslušenstvom a pomôckami zodpovedajúcimi norme EN 341 (Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlanovacie zariadenia).

Pre laná a popruhy platia nasledovné normy:
EN 892   a UIAA 101 - dynamické laná, (pádový faktor 1,77)
EN 1891 a UIAA 107 - statické laná, (pádový faktor 1)
EN 564   a UIAA 102 - pomocné šnúry
EN 565   a UIAA 103 - ploché popruhy
EN 566   a UIAA 104 - šité expresky a slučky

Druhy a značenie dynamických lán
Dnes sa používajú tri druhy horolezeckých lán – jednoduché, dvojité a polovičné. Typ lana volíme podľa charakteru, obťažnosti a dĺžky cesty a veľkosti lanového družstva.
Každé lano musí byť na oboch koncoch označené grafickým symbolom typu lana.


a) Jednoduché lano (single): (grafické označenie – 1 v krúžku).
Priemer 9–11 mm, vhodné pre voľné lezenie hlavne pri športovom lezení (cvičné skaly, umelé steny), ľadovcové a hrebeňové túry a na skalkách kde nehrozí pád kameňov, preseknutie na skalnej hrane, veľký pádový faktor.
Výhody – nižšia váha, jednoduchá manipulácia.
Nevýhody – pád kameňa alebo pád pri zaťažení cez skalnú hranu môže lano pretrhnúť. Zlanovanie len na polovičnej dĺžke lana.
b) Polovičné lano (half): (grafické označenie – 1/2 v krúžku).
Priemer 8–9 mm. Používajú sa výhradne v páre (dvojlanová technika) a pri istení sa zakladajú na striedačku aby sa znížilo trenie a zlepšila línia vedenia lana čo zároveň znižuje rázovú silu. Sú vhodné pre pre dvoj–troj členné družstvá pre lezenie v horách (znižujú riziko preseknutia cez skalnú hranu), lezenie ľadov a v mixoch. Prvolezec je istený oboma lanami, druholezec môže byť istený jedným lanom. To umožňuje rýchlejšie lezenie troj členného družstva. Na ľadovcových túrach môžeme použiť len jedno lano. Do jedného postupového istenia sa môže upevniť len jedno lano.
Výhody – nižšie trenie v istení, malé riziko preseknutia obidvoch lán cez skalnú hranu alebo padajúcim kamením, dvojnásobná dĺžka zlanovania, prierez dvoch lán je o 20–30 % väčší ako u jednoduchého lana, lepšia hranová pevnosť, družstvo lepšie zbalí laná do batohu. Trojčlenné družstvo môže liezť tak, že prvolezec je istený oboma prameňmi ale druhý a tretí lezec môžu liezť na každom prameni zvlášť.
Nevýhody – väčšia váha, zložitejšia manipulácia.
c) Dvojité lano (dvojičky, twin): (grafické označenie – dva krúžky v sebe a nápis TWIN).
Priemer 7–8,5 mm. Používajú sa výhradne v páre (dvojlanová technika). Obe laná musia ísť všetkými bodmi postupového istenie tak, ako by to bolo jedno lano, jednotlivé pramene sa nesmú zapínať oddelene. Sú vhodné pre dvojčlenné družstvá na viacdĺžkové cesty pri lezenie v horách (znižujú riziko preseknutia cez skalnú hranu). Na ľadovcových túrach, sa používanie jedného lana neodporúča. U týchto lán aj druholezec musí byť istení obidvoma lanami.
Výhody – menšia váha ako polovičné lano, malé riziko preseknutia obidvoch lán cez skalnú hranu alebo padajúcim kamením, dvojnásobná dĺžka zlanovania.
Nevýhody – väčšia váha ako jednoduché lano, zložitejšia manipulácia, väčšie trenie v istiacich bodoch.
d) Laná testované a certifikované ako polovičné lano aj dvojité lano:
Všetci významný výrobcovia lán už vyrábajú takéto laná. Lezec sa môžeme podľa situácie v teréne rozhodnúť ako lano použiť. Pri použití ako dvojité lano je rázová sila približne o 1/3 až 1/2 vyššia ako pri použití polovičné lano.

e) Laná testované a certifikované naraz ako jednoduché, polovičné aj dvojité lano:
Takéto lano má univerzálne použitie.
Napr.: Beal Joker, Edelrid Swift, Edelweiss Performance.

Aké lano kúpiť?
Laná majú od výrobcu rôzne úpravy napr. vodoodpudivé, značenie stredu, dvojfarebné (bicolor) lano – vieme kde je stred, zakončenie lana.
Okrem predchádzajúcich odporúčaní môžeme pri kúpe lana ešte zohľadniť nasledujúce rady:
pri kúpe polovičného alebo dvojitého lana je vhodné aby boli laná farebne rozlíšené.
pre halové a športové lezenie na krátke cesty nemusí byť impregnované (drahšie) lano.
pri lezení top rope a športové lezenie s častými pádmi na umelých stenách vyberieme hrubšie lano s pevnejším opletom (indoor laná).
pre ľadovcové túry a lezenie v horách vodoodpudivé lano.
pre lezenie ľadov lano s menšou rázovou silou.
Pri kúpe dynamického lana z cievky musíme dať pozor, aby sme nekúpili miesto dynamického lana statické, alebo dokonca pomocnú šnúru (repšnúru). Skontrolujte si údaje na cievke.

horské túry 2 členné družstvo dvojičky ca 7,5 mm. 3 členné družstvo polovičné lano, ca 8 až 9 mm, 50 až 60 metrov, na dlhších ľadoch aj 70 metrov
bežné lezenie jednoduché lano, ca 10 až 10,5 mm, 50 a 60 metrov
ľadovce-túry jednoduché lano, ca 9 mm, približne 12 metrov na osobu
VHT jednoduché lano, ca 9,2 až 9,5 mm, podľa cesty 30 a 50 metrov
športové lezenie jednoduché lano, ca 9 až 10 mm, 60 a 70 metrov
lezenie v hale jednoduché lano, ca 10 mm, 30 a 50 metrov. Špeciálne lano do haly alebo na bežné lezenie
2. ZLOŽENIE A VLASTNOSTI LANA

Lano sa skladá:
oplet – slúži k ochrane jadra, ale na celkovej nosnosti lana má podiel 20 %
jadro – má hlavnú nosnú a tlmiacu funkciu
kontrolá niť v strede jadra – podľa farby určuje rok výroby. Niektorí výrobcovia používajú elektronický systém značena (kontrólny čip), alebo vkladajú do lana ešte kontrolný prúžok na ktorom je uvedené: výrobca, číslo normy, typ lana, rok výroby.

Dôležité vlastnosti:
Priemer : meria sa pri zaťažení 10 kg u lán jednoduchých, 6 kg u lán polovičných a 5 kg u lán dvojitých.
Hmotnosť : Udáva sa v gramoch na jeden meter dĺžky.
Nasiakavosť : Pri nasiaknutí lana vodou sa zvyšuje váha lana (až o 40–45  % oproti suchému lanu), v zime lano premŕza. U mokrého, alebo premrznutého lana sa znižuje jeho pevnosť a schopnosť pohlcovať pádovú energiu o cca 30 %. Strate pevnosti sa neubránia ani laná s vodoodpudivou úpravou.
Výrobcovia laná upravujú impregnáciou tzv. vodoodpudivé laná. Takéto laná majú rôzne názvy, závisí to od výrobcu napr. dry, every dry, supereverdry, W.R. (Water Resistant), C.I.A.P. atď. Laná s takouto úpravou sú vhodné najmä na ľadovec a horské túry.
Odolnosť proti oderu : Je to schopnosť lana odolávať predratiu.
Posuv opletu : U každého zaťaženého lana dochádza k posunu opletu voči jadru. Udáva rozdiel medzi dĺžkou jadra a opletu v  %. Povolený rozdiel je 2 % a môže byť kladný alebo záporný.
Prieťažnosť : Aby sa pri zachytení pádu lano príliš nepredlžovalo, čím by sa predĺžila dĺžka pádu a zväčšila možnosť poranenia lezca o výčnelky skál, je normou stanovené maximálne možné predĺženie lana.
Statická prieťažnosť : Jednoduché laná a dvojičky nesmú mať prieťažnosť so závažím 80 kg väčšiu ako 8 % a polovičné lano 10 %.
Dynamická prieťažnosť : Pri skúškach pri prvom normovanom páde nesmie prekročiť 40 %. V praxi dosahuje okolo 17 %.
Uzlovatelnost : Je to koeficient, ktorý vyjadruje pomer medzi priemerom lana a vnútorným priemerom uzlu na lane. Koeficient uzlovatelnosti nesmie prekročiť 1,1. U tvrdého lana sa uzly ťažko uťahujú a môžu sa ľahko uvoľniť.
Sharp Edge Resistan : Odolnosť cez ostrú hranu. Lano takto označené zachytí minimálne jeden pád na hrane r = 0,75 mm.
Počet pádov : Udáva počet normovaných pádov, ktoré je lano schopné bezpečne zachytiť. Normovaný pád má hodnotu pádového faktoru f = 1,75, zaoblenie hrany r = 5 mm, počet normových pádov a max. rázová sila pre jednotlivé laná je v tabuľke. Každým pádom lano stráca časť svojich dynamických vlastností.
[1 kN = 100 daN ~ 100 kg]
Typ lana Priemer lana [mm] Počet lán pri skúške Závažie
[kg]
Počet pádov Max. rázová sila [kN]
Jednoduché 9,4–11 1 80 5 12
Polovičné 8,2–9 1 55 5 8
Dvojité 8–8,5 2 80 12 12
Pádový faktor
je pomer medzi celkovou dĺžkou pádu a dĺžkou lana, ktoré pád zachytilo.
 f = H f  – pádový faktor
H – dĺžka pádu     
L – dĺžka lana      
L
Pádový faktor ovplyvňuje aj rázovú silu, ktorá pôsobí na telo a istiace body a má vplyv na životnosť lana. Zo vzorca vyplýva, že pádový faktor v horolezectve nie je nikdy väčší ako 2.
Pozor!! Neplatí to pre feraty, tu môže pádový faktor dosiahnuť hodnotu až 6, z toho vyplýva nutnosť používať brzdy.

Príklad 1:
Pri páde 3 m nad stanovišťom bez postupového istenia nasleduje pád 6 m dole. Dĺžka lana, ktoré pád zadržalo 3 m. f: 6 / 3 = 2.

Príklad 2:
Pri páde 10 m nad postupovým istením (postupové istenie je 20 m nad stanovišťom) nasleduje pád 20 m dole. Dĺžka lana, ktoré pád zadržalo bola 30 m (20 m po postupové istenie + 10 m). f: 20 / 30 = 0,65.
Aj keď pád v druhom prípade bol dlhší, pádový faktor bol menší. Pre životnosť lana je dôležitá nie len hodnota pádového faktoru ale aj rázová sila.

Rázová sila
Vyjadruje mieru tvrdosti pádu. Je to maximálna sila pri zachytení pádu, ktorá pôsobí na telo lezca a istiace body v okamihu najväčšieho predĺženia lana. Pádová energia je pohltená istiacim systémom, hlavne lanom. Lano s dobrými tlmiacimi vlastnosťami zachytí asi 60 % energie vyvinutej pádom a zníží silu pôsobiacu na lezca.
Rázová sila nezávisí od výšky pádu, ale od pádového faktoru, váhy lezca, spôsobu zachytenia pádu (statický, dynamický) a konštrukcie lana. Rázovú silu ovplyvňuje aj prieťažnosť lana. Laná s menšou prieťažnosťou majú vyššiu rázovú silu a tým väčšie trhnutie v lane. Rázová sila stúpa s počtom zachytených pádov a starnutím lana. U jednoduchých a dvojitých lán nesmie prekročiť hodnotu 12 kN, u polovičných lán 8 kN.
Prečo 12 kN?
Človek vydrží preťaženie 15 G. Priemerná hmotnosť človeka sa berie 80 kg. Ďalej: 80 (kg) × 15 = 12 (kN).
Pri lezení v ľade sa odporúča lano s nízkou rázovou silou.
Rázovú silu znížime:
Aby bol v prípade pádu čo najmenej zaťažený lezec a istiace body, snažíme sa znížiť rázovú silu.
prvé postupové istenie urobiť čo najskôr
postupové istenie zakladať v malých rozstupoch
použiť dynamické istenie
na feratách použiť tlmiče pádov

Údaje o lane:
Nové lano musí na visačke obsahovať tieto údaje:
názov výrobcu (firmy)
číslo normy, certifikát
dĺžku lana
priemer lana
druh lana
počet normovaných pádov, ktoré lano vydrží
hmotnosť lana k určitej dĺžke
prieťažnosť lana
rázovú silu
maximálny posun opletu voči jadru lana
Visačku pri kúpe starostlivo uschovajte.

Na oboch koncoch lana je prúžok na ktorom sú obyčajne nasledovné informácie:
rok výroby, CE značka, číslo normy, výrobca, typ, dĺžka

vysvetlivky:
UIAA – spĺňa normu UIAA. Značka kvality pre produkty určené na horské športy a znamená, že produkt, ktorý nesie toto označenie, spĺňa najvyššie bezpečnostné normy.
EN 1891 – európska norma
CE – zhoda s európskymi normami. Znamená, že produkt zodpovedá obecným normám a môže byť vpustený na trh EU.

3. STAROSTLIVOSŤ O LANO

Skladovanie:
Lano sa nestáča ale sa zvinuje do slučiek, ktoré sa kladú striedavo vľavo a vpravo. Pri hrubších a dlhších lanách je to najpraktickejšie okolo krku.
  video 
  video 
  video 

Aby si lano zachovalo svoje vlastnosti čo najdlhšie, skladujeme ho suché, čisté, zmotané do panenky, uložené naležato v tmavej suchej miestnosti bez chemických výparov, pri izbovej teplote a vlhkosti vzduchu asi 65 %. Dobre skladované lano starne pomalšie a neznižuje sa podstatne jeho nosnosť.
Ak lano skracujeme, najsprávnejšie je pretavením napr. pájkovačkou. Ak ho režeme nožom konce zatavíme nad plameňom. Pozor pri skracovaní lana s pevne označeným stredom, takéto lano musíme skrátiť z každej strany rovnako, ináč môže dôjsť k tragickému omylu.

Čistenie:
Čistenie lana zvyšuje jeho životnosť. Lano nenechávame špinavé, lebo špinavé lano je menej ohybné a je s ním horšia manipulovateľnosť. Zrnká piesku a prachu sú ostré a keď preniknú cez oplet, môžu poškodiť vlákna v jadre lana. Lano pri menšom znečistení (piesok, prach, hlina, magnézium) sa perie v čistej, nie veľmi vápenatej, vode teplej do max. 30 °C. Pri väčšom znečistení použiť pracie prostriedky odporučené priamo výrobcom lán. Vyvarovať sa používania akýchkoľvek iných chemikálií, pracích práškov, mydiel, roztokov a pod. Lano prať ručne namočené vo vode, môžeme použiť aj mäkkú kefu, alebo ho môžeme prať aj v práčke (program „vlna“ bez žmýkania). Pri praní v práčke je vhodné vložiť lano do plátenného vrecka alebo zviazať konce lán aby sa nám nezauzlilo.
Lano sušiť nezbalené na suchom mieste v tieni pri izbovej teplote. Lano nezavesovať, ale nechať ho rozložené na zemi. Nesušiť ho blízko zdrojov sálavého tepla (PAD stráca svoju pevnosť pri teplote nad 150 °C) a ani na slnku. Pred použitím nechať lano dokonale vysušiť. Sušenie lana môže trvať aj 10 dní.
Časté pranie znižuje účinok impregnácie. Na obnovu impregnácie použiť len prostriedky odporučené priamo výrobcom lán.

Čo lanu škodí:
Oder – najčastejšie poškodzuje lano trenie o skaly a karabíny.
Chemikálie – luhy, organické rozpúšťadlá, riedidlá (acetón), odfarbovače, a podobné chemikálie lano poškodzujú. Lano silne poškodzujú kyseliny (pozor na akumulátor v aute, garáži) a ich výpary !!
Ak si chceme sami na lane označiť stred, musíme to urobiť len fixkou, ktorá je výrobcom lana na to určená. Nikdy nepoužívať iné fixky alebo farby. Pri zlanovaní je výhodné mať označené aj konce lana asi 5–7 m pred koncom.
Slnko – lano zbytočne nevystavovať slnečnému svitu. Priame slnečné lúče a hlavne UV žiarenie lanu škodí.
Zlanovanie – každé zlanovanie ničí lano. Pri zlanovaní sa osma trením zahrieva, lano je súčasne krútené a tým sa znižuje počet pádov, ktoré má lano vydržať. 200 zlanovaní môže zmenšiť pádovú odolnosť lana až o 70 %. Keď už zlanujeme, tak pomaly, aby sa teplá osma stačila ochladiť a osmu dáme z lana dole čo najskôr.
Po lane nešliapeme, pozor na mačky. Lanu tiež škodia rôzne šplhadlá (jümary), blokanty, brzdy, a pod.
Uzly (po použití rozviažeme), ohyby (lano v karabíne má o 30 % menšiu pevnosť), skalné hrany a pády znižujú pevnosť lana.
Lezenie s horným istením (top rope) výrazne zvyšuje opotrebenie lana, navyše sa na takomto lane často spúšťa, zlanuje, preto takéto lano nepoužívame na lezenie v teréne.
K rýchlemu poškodeniu lana dochádza trením textilu o textil, preto pri hornom istení neveďte nikdy lano priamo cez popruh alebo lano.

Čo lanu prospieva:
Obal (vak na lano) – znižuje znečistenie jadra lana a tím dochádza k menšiemu odieraniu vlákien.
Lano je dobré po použití zavesiť, aby sa vykrútilo. Tým sa uvoľní vnútorné pnutie a lano sa zvláčni.
Po použití všetky uzly na lane rozviazať.

Kontrola:
Po každom použití by sme mali vykonať kontrolu lana. Oplet lana kontrolujeme zrakom a hmatom, jadro len hmatom. Ak došlo k pádu, musíme lano skontrolovať ihneď, ešte v teréne.
Jadro kontrolujeme hmatom. Poškodenie jadra môžeme odhaliť ak lano posúvame v oblúku. Ak je oblúk lana pri posúvaní stále vypnutý, je v poriadku, zalomenie nám signalizuje poškodenie jadra. V takomto prípade lano vyradíme.
Dôvodom k vyradeniu lana ešte je:
Lano prišlo do kontaktu s chemikáliami, najmä kyselinou.
na pohmat tvrdé miesta pod opletom. Môžu znamenať lokálne poškodenie alebo zauzľovanie jednej alebo viac duší.
opotrebovaný alebo poškodený oplet tak, že presvitá jadro lana. Do lana rýchlejšie preniká vlhkosť a mikročastice, ktoré urýchľujú deštrukciu lana.
hrče, zúženia alebo iné deformácie na lane.
zmena farby (škvrna) opletu aj po opraní. Pokiaľ nevieme ako škvrna vznikla jedná sa pravdepodobne o poškodenie chemikáliou. Chemické narušenie vlákien je nespozorovateľné.
tepelne poškodený (zažehlený, lesklý, prepálené miesta) oplet.
viditeľný veľký posuv opletu voči jadru.
veľmi znečistené.
ak počet pádov podľa denníka lana prekročí počet pádov na visačke.
ak sa prekročila životnosť lana.
po tvrdom páde, alebo páde cez ostrú hranu.
Ostrá skalná hrana predstavuje pre lano najväčšie nebezpečenstvo, a pri lezení musíme správne viesť lano terénom. Zraniteľné na ostrej hrane sú jednoduché laná, bezpečnejšie sú na tom polovičné a dvojité laná, keď jeden prameň lana zálohuje druhý.
4. ŽIVOTNOST LANA:

Je často diskutovanou otázkou. Presne definovať životnosť lana je ťažké. V prvom rade sa musíme riadiť odporúčaním výrobcu. Životnosť lana môžeme určiť len približne. Závisí od mnohých faktorov: intenzita lezenia, spôsob použitia, technika lezenia, druh skaly, druh lana, starostlivosť o lano, skladovanie, klimatické podmienky atď. Používaním a starnutím lana sa postupne znižuje jeho schopnosť zachytiť pád.
Rok výroby určíme podľa visačky, ktorú by sme nemali vyhadzovať. Ak nevieme rok výroby lana u niektorých výrobcov to môžeme zistiť tak, že koniec lana odstrihneme a podľa farebnej kontrolky v jadre je možné určiť rok výroby. Musíme kontaktovať výrobcu, ktorý podľa farby kontrolky určí rok výroby lana.
Firma Edelrid vypracovala návod, ako približne určiť životnosť lana. Závisí od priemeru lana a počtu nalezených metrov.
Priemer lana [mm] Druh lana Nalezené metre
10 jednoduché 1 500–5 000
10,5 jednoduché 7 000–10 000
11 jednoduché 11 000–19 000
2 × 8,5 dvojité lano – twin 17 000–25 000
Tieto údaje platia ak sa o lano staráme. Výpočet metrov sa vykonáva nasledovne:
nalezené metre × 0,33
zlanovanie a lezenie top rope=nalezené metre × 1,66.
Údaje starostlivo zapisujeme do denníka lana.
Dátum nalezené metre × 0,33 + zlanovanie × 1,66 = spolu Metre spolu
12.5.2002 220 × 0,33 = 73 120 × 1,66 = 199 272  
25.6.2002 350 × 0,33 = 116 80 × 1,66 = 133 249 521
       
Denník je potrebné bezpodmienečne viesť ak viac osôb používa jedno lano (napr. oddielové lano).
Priemerná životnosť lana:
1 rok používané takmer denne
2 roky používané na víkendy
3 roky používané denne počas sezóny
5 rokov používané na víkendy počas sezóny
7 rokov používané pár krát ročne
10 rokov používané príležitostne
Maximální životnost lana je 15 rokov. Väčšina výrobcov odporúča lano vyradiť po 5 rokoch, aj keď nebolo používané. Dôvodom je hlavne prirodzená degradácia PAD vplyvom UV žiarenia a vonkajších vplyvov všeobecne. Používanie staršieho lana je na vlastné nebezpečenstvo!!
5. POPRUHY, POMOCNÉ ŠNŮRY

Pomocné šnúry
(repšnúry) sú v princípe statické laná. Používame ich na prusíkové uzly, na stiahnutie lana po zlanovaní ak použijeme celú dĺžku lana, väčšie priemery (9–11 mm) na fixy vo vysokohorskom teréne. Norma EN 564 platí pre priemery 4,5,6,7 a 8 mm.
Skutočnú nosnosť zistíme na cievke. Minimálnu nosnosť pomocnej šnúry vypočítame:
Nosnosť daN ~ kg = (priemer [mm])² × 20

Ploché popruhy
Používajú sa na postupové istenie v úzkych škárach a hrotoch, na slučky na sebaistenie, expresné slučky, materiálové slučky a pod. Slučky z plochých popruhov viažeme len uzlami na ploché popruhy. Popruhy musia byť minimálne z jedné strany označené určitým počtom farebných prúžkov, ktoré vyjadrujú pevnosť popruhu. Podľa nich zistíme nosnosť popruhu.
1 prúžok = 500 daN ~ kg. Na obrázku popruh s nosnosťou 1 500 daN. Plochý popruh nemôže byť použitý ako dynamické lano!
Okrem plochých popruhov sa vyrábajú aj duté popruhy.
Šité slučky majú vyššiu pevnosť ako viazané. Nite by mali byť kontrastnej farby aby sme mohli kontrolovať stav stehov. Podľa normy EN 566 musí byť pevnosť slučky minimálně 22kN.
Šité slučky sa vyrábajú aj z materiálu Dyneema, čo je obchodný názov pre termoplastický, veľmi vysoko molekulárny PE. Má mimoriadne vysokú pevnosť, extrémne nízku absorbciu vlhkosti a vysokú odolnosť proti oderu. Nevýhodou je nízka teplota tavenia okolo 150 °C, (pozor na trenie lana a slučky).

Pri delení pomocných šnúr a popruhov postupujeme ako u lana t.j. konce zatavíme.

Odkazy na internete:
Žilmont
Lanex
Singing rock
Beal
Ederlid
Edelweiss
Mammut
Roca
Výroba lán video
top

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách Lano Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách
Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu
Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict