VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Sklon svahu
Na rôznych fórach riešia hlavne cyklisti a lyžiari sklon svahu. Najčastejšie sa zamieňa stúpanie v % a sklon v uhloch. Príspevky sú často úsmevné až bizarné, pritom je to primitívna matika ZŠ.

a - prevýšenie
b - vodorovná vzdialenosť
c - prejdená vzdialenosť
α - uhol stúpania
 tangens α =   a
 b
 α = arcustangens   a
 b


1) Stúpanie v %

vyjadruje pomer medzi prevýšením (vertikála) a a vodorovnou (horizontálnou) vzdialenostou b. Je to pomer odvesien, nie je to prejdená vzdialenosť c. U malých uhloch stúpania, ktoré sú na cestách je rozdiel medzi b a c zanedbatelný a je menší ako chyba cyklocomputera. Rozdiely sú pri väčších uhloch. Vodorovnú vzdialenosť b zistíme na mape.
Vzorce pre výpočet
 stúpanie v % =   a  × 100,  alebo  tan α × 100
 b

2) Sklon v stupňoch

vyjadruje uhol α medzi vodorovnou b a prejdenou vzdialenosťou c.
Vzorce pre výpočet
 sklon α v ° = arctan   a ,  alebo  arctan   stúpanie v %
 b 100

Výsledok je priemerné stúpanie (sklon). Môže sa vyskytnúť aj väčšie, menšie stúpanie, alebo rovina, alebo aj klesanie. Závislosť medzi stúpaním a sklonom nie je lineárna. Napr. 100 % = 45°, ale 50 % = 26,57°, 200 % = 63,4°.

3) Prejdená vzdialenosť

Reálne prejdená vzdialenosť je to čo ukáže cyklocomputer. Na mapách odčítame vodorovnú vzdialenosť, ale pretože rozdiel medzi b a c pri malých stúpaniach (stúpania na ceste) je zanedbatelný tak prakticky prejdená vzdialenosť = vodorovná vzdialenosť na mape.
Vzorce pre výpočet
 α = arcsin  a ,  alebo  c2 = a2 + b2
c

4) Stupeň obtiažnosti kopca v cyklistike

  viac


Kalkulačky

pár kalkulačiek, ktoré vám pomôžu pri výpočte parametrov stúpania. Výsledky sú zaokrúhlené na desatiny.
Prevod uhla na %
stúpanie uhol [°]
stúpanie %
  
Prevod % na uhol
stúpanie %
stúpanie uhol [°]
  

Ľavá kalkulačka
vypočíta sklon a vodorovnú vzdialenosť, ak poznáme prejdenú vzdialenosť a prevýšenie. Vzdialenosť zmerať v teréne cyklocomputerom, výšku výškomerom, alebo odčítať na mape.
Vhodná aj pre lyžiarov. Dĺžku vleku (lanovky) ako aj nadmorskú výšku štartu a cieľa nájdeme na stránke lyžiarskych stredísk. Je to len priemerný sklon a navyše zjazdovka nemusí byť vedená rovnobežne s vlekom.   viac
Pravá kalkulačka
vypočíta sklon a prejdenú vzdialenosť. Vodorovnú vzdialenosť a prevýšenie odčítať na mape, najlepšie na PC.
Výpočet sklonu
poznáme pr. vzdialenosť a prevýšenie
pr. vzdialenosť [m]
prevýšenie [m]
vod. vzdialenosť [m]
stúpanie uhol [°]
priemerné stúpanie %
  
Výpočet sklonu svahu poznáme vod. vzdialenosť
a prevýšenie
vod. vzdialenosť [m]
prevýšenie [m]
pr. vzdialenosť [m]
stúpanie uhol [°]
priemerné stúpanie %
  

Zistenie stúpania z papierovej mapy
Sklon svahu zistíme pomocou vrstevníc. Najlepšie odčítame sklon priložením rastru kartičky nejakej lavínovej stratégie a podľa hustoty vrstevníc určíme sklon svahu. Lepšie je použiť mapu 1:25 000. Kartičku prikladáme kolmo na vrstevnice, použitie lupy zlepšuje presnosť odčítania. Presnosť tejto metódy je ± 2°.   viac
Ak nemámu kartičku môžeme použiť   kalkulačku.

Odkazy na internete:

www.climbbybike.com Popis, mapy, profily mnohých kopcov v Európe
www.cyklokopce.sk Parametre mnohých kopcov v Európe
www.salite.ch Parametre a profily mnohých kopcov v Európe
snow.cz Jak se měří sklon svahu
www.archiportal.sk Prevodná tabuľka medzi stupňami a percentami

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách
Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict