späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Stupeň obtiažnosti v cyklistike
Index obtiažnosti stúpania je veličina, ktorá slúži na objektívne porovnanie obtiažnosti jednotlivých stúpaní. Je to niečo podobné ako stupnica technickej obťažnosti v horolezectve alebo skialpinizme. Článok vychádza zo stránky   climbbybike.com

1) Index obtiažnosti

Prakticky používaný, aj na stránke Cyklokopce.sk. Určuje sa na základe vzorca:
index =  ( H × 100 ) × 2 +   H2  +  D  +  (T - 1000) H - prevýšenie
D - prejdená vzdialenosť
T - nadmorská výška cieľ
D D 1000 100

Ak je hodnota T < ako 1000 m, posledný sčítanec je 0. Pri stúpaniach dlhších ako 3 km a s priemerným stúpaním väčším ako 10 % sa k vzorcu ešte pripočíta
Δ =  P  × D  P - priemerné stúpanie v %
D - prejdená vzdialenosť [km]
3

Index obtiažnosti stúpania
nadmorská výška štart [m]
nadmorská výška cieľ [m]
prejdená vzdialenosť [m]
index obtiažnosti
prevýšenie [m]
priemerné stúpanie %
  


2) FIETS-index

Iný index obtiažnosti, používa sa na amerických stránkach. Ak je hodnota T < ako 1000 m, posledný sčítanec je 0. Určuje sa na základe vzorca:
index =  (  H2 ) +   (T - 1000) H - prevýšenie
D - prejdená vzdialenosť
T - nadmorská výška cieľ
10 × D 1000

FIETS-index
nadmorská výška štart [m]
nadmorská výška cieľ [m]
prejdená vzdialenosť [m]
FIETS-index
  

3) Index

Iný index hodnotenie obtiažnosti stúpania, ktoré vypracoval Gabriel Codifava. Pri jeho postupe rozdelí trasu na niekoľko približne rovnakých segmentov, pričo počíta len strmé úseky. Pre bežné použitie nepraktické.

Obsah

Základy VHT
Bezpečne na horách
Lano
Uzly
Naviazanie sa na lano
Bezpečne na feratách
Stupnice tech. obťažnosti
Sklon svahu Zlanovanie
Istenie
Bivak
Lavíny
Počasie
Aklimatizácia
Kurz lezenia ľadov
Stravovanie v horách
Pitný režim
Čo na seba
Teleskopické palice
Veľkosť obuvi
Vrcholy …
Horolezecký slovník
Zdravoveda

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict