VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Meteo > Počasie
Počasie je stav atmosféry v určitom mieste a čase, je dané súhrnom hodnôt meteorologických prvkov a javov. Atmosféra Zeme je dynamický systém a všetky fyzikálne procesy, ktoré sa v nej odohrávajú, vytvárajú počasie. Atmosféru Zeme môžeme prirovnať k mohutnému termodynamickému stroju, ktorý je poháňaný tepelnou energiu zo Slnka. Všetky procesy v atmosfére sú určované troma zákonitosťami:

slnečné žiarenie
otáčanie zeme okolo svojej osi
obeh zeme okolo slnka raz ročne
Povrch Zeme je veľmi rôznorodý. Štruktúra zemského povrchu má vplyv na priebeh väčšiny meteorologických prvkov, ktoré charakterizujú počasie v danom mieste – orografické vplyvy. Orografické vplyvy pôsobia hlavne v horách. Prúdiaci vzduch naráža kolmo na hrebene hôr a je nútený stúpať. Výstupné prúdy sú často príčinou oblačnosti a zrážok.

O úspechu alebo neúspechu túry, zvlášť vo vysokých horách, často rozhoduje počasie. Medzi najväčšie rizikové faktory v horách patrí náhla zmena počasia. V horách sa počasie prejavuje výraznejšie ako na nížine a môže nás nepríjemne prekvapiť. V priebehu krátkej doby sa môže zmeniť pekný, teplý, slnečný deň na búrku a náhle nás ohrozuje:
hmla – znižuje dohľadnosť, niekedy len na pár metrov, sťažuje orientáciu, hrozí zablúdenie čo môže viesť k pádu.
zima – búrku sprevádza prudký pokles teploty o 10–15 °C. Pôsobením zimy, vetra a zrážok dochádza k rýchlemu podchladeniu a tým aj k strate fyzických síl a vyčerpaniu organizmu.
zrážky – búrku sprevádzajú silné zrážky (dážď, sneh, krúpy). Mokro alebo námraza zvyšujú obtiažnosť terénu (možnosť pošmyknutia) a tým aj nebezpečenstvo pádu. Aj ináč suchými žľabmi a stenami môže začať tiecť voda. Sneh sťažuje orientáciu, môže zakryť značky alebo stopu.
vietor – zvyšuje odvod tepla, znižuje stabilitu, spomaľuje postup (odpor narastá so štvorcom rýchlosti vetra) a oberá nás o ďalšie sily.
blesky – môže nás ohroziť pád kameňov a hrozí možnosť zasiahnutia  bleskom.

Každý z týchto činiteľov zvyšuje riziko, spomaľuje postup, oberá nás o sily a môže sa stať, že túru aj napriek zvýšenému úsiliu za vidna nedokončíme a musíme  bivakovať. Ako sa tomu vyhnúť?
Aby nás počasie neprekvapilo je potrebné: sledovať predpoveď počasia pred túrou a správne ju interpretovať, nastúpiť na túru zavčasu ráno, nosiť do hôr správnu výbavu (primerané  oblečenie, čiapku, rukavice, náhradné oblečenie, bivakovacie vrece) a sledovať vývoj počasia (meteorologické prvky) aj počas túry. Keď už nás počasie prekvapí treba jednať premyslene.

Použitá a doporučená literatúra:
Pejml Karel: Předpovídáme počasí. Praha, SZN 1971
Munzar Jan a kol.: Malý průvodce meteorologií. Praha, Mladá fronta 1989
Iľko Jozef: Minilexikon meteorológie. Bratislava, Alfa 1990
Kobzová Eva: Počasí. Olomouc, Rubico 1998
Petr Dvořák: Ilustrovaný atlas oblaků

Odkazy na internete:
 predpoveď počasia
top

Obsah

Meteo

Počasie Tlakové útvary
Tlak vzduchu
Atmosférické fronty
Predpoveď počasia …
Nebezpečie pri búrke
Gloriola
Vplyv vetra na teplotu

Oblaky

Oblaky úvod
Popis oblakov
Orografické a iné oblaky
Predpoveď počasia …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict