VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Meteo > Tlak vzduchu
Tlak vzduchu
(atmosférický, barometrický tlak) je základný meteorologický prvok. Je to sila vyvolaná hmotnosťou vzduchového stĺpca ktorý siaha od miesta merania až k hornej hranici atmosféry. Tlak vzduchu s výškou klesá, na každých 5,5 km o polovicu. Čím je chladnejší (ťažší) vzduch, tým rýchlejšie klesá tlak smerom hore.
Základnou jednotkou tlaku je pascal (tlak vyvolaný silou 1 N (newton) na 1 m²). V meteorológii sa tlak udáva v hektopascaloch – hPa.
Tlak vzduchu je premenlivá veličina a závisí od teploty a vlhkosti vzduchu, zemepisnej šírky a nadmorskej výšky. Aby sa mohli porovnávať tlakové údaje namerané na rôznych staniciach je tlak vzduchu redukovaný na teplotu 0 °C, zemepisnú šírku 45° a nadmorskú výšku 0 m (hladina mora). Normálny tlak za týchto podmienok je 1013,25 hPa. Redukované hodnoty tlaku vzduchu sa zakresľujú do synoptickej mapy
tlakové útvary. V nižších výškach na každých 8 metrov výšky klesne tlak o 1 hPa. V horách na každých 12 metrov výšky klesne tlak o 1 hPa.
Aby sme mohli zistiť tlak vzduchu potrebujeme tlakomer (barometer). Dôležitejší údaj ako tlak je tlaková tendencia. V dnešnej dobe to nie je problém, lebo viac výrobcov (napr. Suunto, Irox, Avocet, Casio…) vyrába hodinky s výškomerom. Okrem tlaku vzduchu ukážu aj tlakovú tendenciu. Ale pozor, lebo v horách môžeme niekedy prejsť veľké prevýšenie a tlakomer pri vyhodnotení tlakovej tendencie zohľadní aj tieto zmeny tlaku. Preto je lepšie robiť tlakovú tendenciu v noci keď sme na jednom mieste. Výškomer je potrebné minimálne raz denne nastaviť podľa známej výšky.

Tlak vzduchu má normálny dvojitý denný chod. Maximálne hodnoty sa vyskytujú okolo 9–10 hod. a 21–22 hod. Minimálne hodnoty okolo 3–4 hod. a 15–16 hod. Pre vývoj počasia je dôležitejší priebeh tlaku než jeho absolútna hodnota.
Stúpanie tlaku je obyčajne predzvesťou pekného počasia. Pekné počasie sa objaví keď sa stúpanie tlaku spomalí alebo zastaví. Stúpanie tlaku nemusí vždy znamenať pekné počasie. Ak sa vo vyšších vrstvách atmosféry vytvorí tzv. výšková tlaková níž tak aj pri vyššom tlaku je špatné počasie.


Výpočet tlaku a teploty v danej výške
Výpočet tlaku a teploty v určitej výške podľa barometrickej formule pre štandardnú atmosféru ICAO (tlak na hladne mora 1013,25 hPa, teplota 15 °C, teplotný gradient 0,65 °C/100 m).
Max. vložená výška je 9 000 m.
 Výška       [m]
 Tlak       [hPa]
 Teplota    [°C]
top

Obsah

Meteo

Počasie
Tlakové útvary Tlak vzduchu Atmosférické fronty
Predpoveď počasia …
Nebezpečie pri búrke
Gloriola
Vplyv vetra na teplotu

Oblaky

Oblaky úvod
Popis oblakov
Orografické a iné oblaky
Predpoveď počasia …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict