VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Meteo > Predpoveď počasia
Meteorológia je veda o fyzikálnych javoch a procesoch v ovzduší. Predpovedať počasie (prognóza) znamená určiť budúci stav atmosféry na základe poznania jej súčasného stavu (diagnóza) a poznania zákonitostí ktorými sa atmosféra riadi. Predpoveď počasia môže byť krátkodobá na niekoľko hodín až dva dni a dlhodobá na tri a viac dni. Čím je menšia oblasť na ktorú sa predpoveď vzťahuje tým je predpoveď nepresnejšia.
Všeobecná predpoveď počasia sa vydáva pre širšie územie a aj napriek rýchlym a výkonným počítačom a množstvu dát z meteorologických staníc a družíc úspešnosť predpovede nemôže byť 100%. Čím je predpoveď dlhodobejšia, tým je nepresnosť väčšia. Dôvodom je, že atmosféra Zeme je zložitý, nestabilný, dynamický systém, ktorý ovplyvňuje množstvo premenných. Presnosť predpovede na 24 hodín je 88 % na 3 dni 80 %. Dlhodobé predpovede majú len pokusný charakter, nevychádzajú z aktuálneho stavu počasia, ale z histórie a z matematických modelov (numerický, štatistický) na základe zozbieraných údajov.
Formulácie v meteorologických predpovediach treba správne interpretovať napr:
„bez zrážok“ znamená výskyt dažďa na menej ako 4 % územia, zrážky pod 1 mm
„ojedinelý“ dážď znamená výskyt dažďa na 5–29 % územia
„miestami“ znamená výskyt dažďa na 30–69 % územia
„na väčšine územia“ dážď znamená výskyt dažďa na 70–90 % územia
„na celom území“ znamená výskyt dažďa na min. 90 % územia
 viac.
Cieľom synoptickej meteorológie je predpovedať počasie na základe analýzy atmosférických procesov. Je to odbor v meteorológii ktorý študuje atmosférické javy na veľkom území podľa výsledkov súčasne vykonávaných meteorologických pozorovaní na väčšom počte meteorologických staníc. Pozorovania prebiehajú v presne určenú dobu. Výsledky pozorovaní sa zakresľujú podľa dohodnutých symbolov do tzv. synoptickej mapy. Čiary, ktoré spájajú body s rovnakou hodnotou  tlaku sa nazývajú izobary. Izobary na synoptickej mape vytvárajú tlakové pole, ktoré ukazuje horizontálne rozloženie tlaku vzduchu. Ďalej sa zakresľujú oblasti výskytu atmosférických zrážok, hmiel, búrok a sú na nej vyznačené stredy tlakových útvarov /výš a níž/ a na základe analýzy vzduchových hmôt i polohy atmosférických frontov. Synoptické mapy umožňujú sledovať  tlakové útvary,  atmosférické fronty a vzduchové hmoty. Uvedené objekty sa stále premiestňujú, menia a sú príčinou zmien počasia.
Pri príprave túry je potrebné minimálne tri dni pred túrou sledovať predpoveď počasia v danej oblasti. Informácie môžeme získať v tlači, rozhlase, na teletexte, ale hlavne na internete môžeme nájsť veľké množstvo meteorologických informácií. Na internete môžeme nájsť prognózy a synoptické mapy na niekoľko dní dopredu ale aj dozadu. Pre lepšiu informovanosť si môžeme pozrieť niekoľko stránok o počasí. Nestačí si pozrieť len aktuálnu synoptickú mapu, ale vývoj zistíme porovnaním máp ± 1–3 dni. Zistiť polohu tlakovej výše, níže, atmosférické fronty a ich vývoj. Musíme počítať aj s tým, že front môže prísť aj skôr ako je predpoveď. Z hustoty izobár sa dá vyčítať rýchlosť vetra. Čím sú izobary hustejšie tým je rýchlosť prúdenia väčšia.
 synoptická mapa
 archív synoptických máp
Dynamiku oblačných systémov zistíme porovnaním družicových alebo radarových snímok. Na družicových snímkach v infračervenom spektre (IR) platí, že čím je menšia teplota oblakov tým sú belšie – oblaky vysokého poschodia sú najbelšie. Čas UTC na snímkach je svetový čas. (UTC=UT=GMT=SEČ–1h=SELČ–2h).
 družicové snímky
 počasie na internete
V Alpách si môžeme predpoveď zistiť pre konkrétnu oblasť priamo v teréne mobilom. Prognóza sa obnovuje každé 3 hodiny.
 telefónne čísla

PREDPOVEĎ POČASIA SLEDOVANÍM METEOROLOGICKÝCH PRVKOV
Meteorologické prvky sú veličiny, ktoré nám charakterizujú fyzikálny stav atmosféry: teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, smer a rýchlosť vetra, oblačnosť, zrážky a dohľadnosť. Všeobecná predpoveď počasia nemôže presne zachytiť miestne vplyvy, ktoré ovplyvňujú charakter počasia. Sledovaním meteorologických prvkov môžeme odhadnúť charakter počasia na 6–48 hodín.
Takáto predpoveď je subjektívna, krátkodobá a nepresná lebo prvky pozorujeme na ohraničenom priestore. Niektoré príznaky sú krátkodobé, časom zmiznú a možno ich ani nezaregistrujeme, alebo sa vyskytli ešte skôr ako sme do určitej oblasti prišli. Dôležité je priebežné sledovanie, aby nás zmena počasia neprekvapila. Presnejší odhad počasia dosiahneme sledovaním viacerých prvkov. Najčastejšie zmena počasia prichádza zo západu. Na zmenu počasia reagujú aj rastliny a zvieratá, ale predpoveď počasia podľa týchto znakov je vhodná skôr pre záhradkárov ako do hôr.
Základné prístroje, ktoré potrebujeme na sledovanie zmien počasia sú: tlakomer, vlhkomer, teplomer. Malé, ľahké elektronické vlhkomery s teplomerom priamo vypočítajú aj rosný bod. Ich nevýhodou je vyššia cena.
Predpoveď počasia môžeme odhadnúť podľa:
  tlaku
  vetra
 rosného bodu a tlaku
 teploty
 rosného bodu a teploty
 vlhkosti a teploty
 hmly a rosy
 oblakov
 optických úkazov
 rôzne


Podľa tlaku
Pekné stabilné počasie môžeme očakávať ak:
tlak stúpa pomaly a rovnomerne alebo je bez zmeny
tlak stúpa viac dní
tlak stúpa pri silnom vetre
denne sa opakuje malé kolísanie tlaku
Ak stúpa tlak ale klesá teplota nemôžeme očakávať trvalé zlepšenie počasia. Vyjasnenie vydrží len pár hodín.
Ak stúpa tlak a stúpa teplota je v lete pekné počasie, v zime len na horách (inverzia).
Rýchle zvýšenie tlaku znamená len dočasné zlepšenie počasia.

Zhoršenie počasia môžeme očakávať ak:
tlak klesá pod 1 000 hPa.

Dážď, búrku môžeme očakávať ak:
tlak rýchlo klesá
tlak dlhodobo klesá
pri vysokej teplote klesne tlak na normál
ak po búrke nestúpne tlak, príde nová búrka
najčastejšie búrky prichádzajú pri tlaku okolo 1013,3 hPa

Predpoveď počasia na nasledujúcich 36 hodín podľa tlaku vzduchu [hPa] podľa prof. Dr. Rudolfa Schneidra
Leto – Máj až September
Západný vietor Východný vietor
tlak stúpa klesá tlak stúpa klesá
1034

1028
pekne, teplota normálna alebo pod normálom jasno, sucho, teplota normálna 1034

1015
pekne, teplo, bez zrážok, pri vysokej teplote a pri slabom vetre miestne búrky v horách pekne, teplo, bez zrážok
1027

1021
malá pravdepodobnosť silnejších zrážok, chladnejšie striedavo oblačno, miestami slabé prehánky, za vyššej teploty búrky
1020

1015
malé zlepšenie, striedavo oblačno, ojedinele búrky striedavo oblačno, sklon k prehánkam a búrkam
1013
±1,5
striedavo oblačno, neisté počasie, (sklon k zrážkam a pri vyššej teplote búrky) premenlivo, občas zrážky, búrky, chladno 1013
±1,5
pekne, teplo, bez zrážok, pri vysokej teplote a pri slabom vetre miestne búrky v horách a najbližšom okolí striedavo oblačno, sucho, pri vyššých teplotách (nad 25°c) búrky
1011

994
nepriaznivo, prehánky (možno i búrky), chladno, veterno nepriaznivo, zhoršené počasie, veterno a chladno 1011

1000
pekne, teplo, sklon k miestnym búrkam, zmena počasia málo pravdepodobná pribúdanie oblačnosti, veľké teplo, pri rýchlejšom klesaní tlaku sklon k zrážkam, pri vysokej teplote sklon k búrkam, zvrat počasia pravdepodobný
999

994
miestne búrky, teplo zvrat počasia, zrážky, ochladenie, pri vysokej teplote predchádzajú zmene všeobecne búrky od JZ až Z

Zima – Október až Apríl
Západný vietor Východný vietor
tlak stúpa klesá tlak stúpa klesá
1028

1040
pri rýchlom stúpaní tlaku zlepšenie počasia a ochladenie, pri pomalšom stúpaní premenlivo a sklon k zrážkam väčšinou pod mrakom, sklon k zrážkam, mierna teplota 1040

1028
bez zrážok, mrazy, za slabého vetra hmly trvanie doterajšieho počasia, bez zrážok, miestami hmly
1013

1027
väčšinou zamračené, sklon k zrážkam, mierna teplota, veterno 1027

1013
hmly, trvanie doterajšieho počasia, malá pravdepodobnosť zrážok väčšinou zamračené, bez silnejších zrážok, teplejšie, hmlisto
1012

987
nestále počasie, pri SZ vetre a rýchlom stúpaní tlaku zlepšenie a ochladenie nepriaznivo, zrážky, veterno, mierna teplota 1012

1000
väčšinou zamračené, sklon k zrážkam, pri rýchlom stúpaní tlaku zlepšenie malá zmena počasie, teplejšie, pri rýchlom klesaní tlaku veterno
999

987
väčšinou zamračené, zrážky, pri rýchlom stúpaní tlaku zlepšenie oteplenie (odmäk), pri rýchlom klesaní tlaku obrat vetru k západu, zrážky, veterno


Podľa vetra
Vietor je základný meteorologický prvok. Je to vektorová veličina t.j. má rýchlosť a smer. Má horizontálnu a vertikálnu zložku. Bežne uvažujeme s horizontálnou zložkou. Smer vetra udáva odkiaľ vietor fúka. Určujeme ho svetovou stranou alebo v stupňoch o ktoré sa odchyľuje smer vetra od severu v smere pohybu hodinových ručičiek. Napr. západný vietor fúka zo západu alebo má smer 270°.
U vetra okrem smeru určujeme rýchlosť vetra [m/s alebo km/h]. Rýchlosť odhadujeme podľa účinku vetra na rôzne predmety podľa  Beaufortovej stupnice sily vetra
Denný chod vetra za pekného počasia – vietor sa do dvoch hodín po východe slnka objaví, na poludnie silnie, k večeru opäť slabne a v noci utíchne.
Každá zmena smeru vetra znamená zmenu počasia. Rýchla zmena vetra prinesie nestabilné počasie, naopak pomalá stabilné počasie. V rôznych výškach atmosféry sa môžu vyskytovať vetry rôznej intenzity a smeru. Tomu sa hovorí „strih vetra“. Smery a intenzitu prúdenia vidíme na pohybe oblakov. Čím je väčší rozdiel v smere a v rýchlosti vetrov tým skôr môžeme očakávať zhoršenie počasia.

zhoršenie počasia, dážď
vietor v noci neutícha
vietor je počas dňa neustálený, mení smer a intenzitu
vietor k večeru silnie a mení smer
po daždi fúka studený vietor
náhly vietor pri zatiahnutej oblohe
ráno silný vietor pri jasnej oblohe
ak je teplo a vietor príde dážď

zlepšenie počasia
behom dažďa vietor slabne a mení smer

Podľa smeru vetra môžeme očakávať:
Východný vietor – v lete vysoké teploty, pekné, suché počasie. V zime silný mráz
Západný vietor – zhoršené, vlhké počasie.
Pri Z – J vetre možno očakávať zhoršenie počasia.
Severný vietor – studené počasie.
Pri S – SZ vetre možno očakávať oblačnosť, možnosť prehánok a pri vyššej teplote aj búrky. V zime hmly a snehové prehánky.
Pri S – SV vetre možno čakávať jasné a teplé dni, chladné noci, suché a stále počasie, v zime mráz.
Južný vietor – teplé počasie.
Pri J – JZ vetre možno očakávať sparno, oblačno, možnosť prudkých búrok, bez ochladenia. V zime dažde a zvýšené nebezpečenstvo lavín (teplý fén).
Najmenšia oblačnosť býva pri V vetre, ale skoro dvojnásobná pri vetre Z a JZ.
Najmenšia pravdepodobnosť zrážok je pri SV vetre, ale viac ako dvojnásobná pri vetre J a JZ.
Predpoveď počasia podľa smeru ťahu oblačnosti
Ťah vysokej oblačnosti Smer vetru pri zemi z Predpoveď
pomaly z východu ľubovoľných smerov sucho i pri klesajúcim tlaku
pomaly z východu JZ – J – JV možný i dážď, búrka
z juhu západných smerov dážď skoro na 90 %
z juhu JV – SV skôr sucho, nanajvýš búrka z tepla
z juhozápadu J – Z – SZ skôr dážď
z juhozápadu JV (rýchly ťah + klesajúci tlak) dážď s veľkou pravdepodobnosťou
z juhozápadu V s dažďom sa nepočíta
zo západu J – Z dážď s veľkou pravdepodobnosťou
zo západu J – Z (rýchly ťah + klesajúci tlak) dážď s veľkou pravdepodobnosťou
zo severozápadu J – Z – SZ dážď s veľkou pravdepodobnosťou
zo severozápadu J – Z (+ rýchle klesajúci tlak) dážď s veľkou pravdepodobnosťou
zo severozápadu SZ – V bez dažďa
zo severu J – Z (+ klesajúci tlak) dážď skoro istý (a dlhšie trvajúci)
zo severu J – JV – V (+ stúpajúci tlak) suché počasie
zo severu S – SV (+ stúpajúci tlak) suché počasie
zo severovýchodu SZ – S – SV spravidla sucho
zo severovýchodu južných smerov suché a pekné počasie


Podľa rosného bodu a tlaku
Predpoveď podľa vlhkosti alebo rosného bodu je pomerne spoľahlivá. Podrobnejšie predpovede udávajú aj rosný bod. Najprv zmeriame vlhkomerom vlhkosť, teplomerom teplotu a pomocou tabuliek určíme rosný bod.
tlak rosný bod počasie
stúpa klesá ochladí sa a počasie sa zlepší
stúpa stúpa výrazne sa oteplí
klesá klesá ochladí sa len mierne
klesá stúpa oteplí sa a počasie sa zhorší


Podľa teploty

Teplota je najdôležitejší meteorologický prvok. Teplota má svoj denný a ročný chod a z jej priebehu môžeme získať informáciu o zmene počasia. Meriame ju teplomerom vždy v tieni.
rýchly pokles teploty v lete prinesie silnú búrku s krúpami, v zime dlhotrvajúci mráz a chlad z východu
ak je v lete ráno teplota nad 20 °C bude horúci deň
v zime stúpanie teploty signalizuje odmäk
malý rozdiel teplôt medzi dňom a nocou (<10 °C) – zhoršenie počasia
v lete je cez deň teplo, v noci chladno, v údoliach je chladnejšie – pekné, ustálené počasie
po daždi sa výrazne ochladí – zlepšenie počasia


Podľa rosného bodu a teploty

Ak je rozdiel medzi priemernou dennou teplotou a večerným rosným bodom asi:
1–4 °C bude pršať alebo snežiť. Čím menší je tento rozdiel, tím výdatnejšie sú zrážky
okolo 4 °C zrážky sú väčšinou slabé
5–8 °C Predpoklad priaznivého počasia
> 8 °C bude veterné počasie s krátkymi prehánkami. Veterné počasie príde ak hodnota rosného bodu viac kolíše

ak je rosný bod pred západom slnka vyšší ako bola priemerná teplota cez deň, očakáva sa búrka
ak stúpne rosný bod nad 17 °C, hrozí búrka
ak stúpne rosný bod o 6 °C za 12 hod. príde určite búrka
ak klesá tlak vzduchu, vzdialené búrky prídu i pri rosnom bode 13 °C
ak klesne rosný bod pod nulu – hrozí nočný mráz
ak klesne rosný bod pod nulu, ale tlak je nízky, nočný mráz bude mierny alebo nebude ak fúka vietor z južných alebo západných smerov nočný mráz sa zmierni o 2 °C ak fúka vietor z SZ až V obloha sa vyjasňuje nočný mráz sa zväčší o 2–3 °C
Pre určenie prízemných mrazov rosný bod merať medzi 18. až 21. hodinou.


Podľa vlhkosti a teploty vzduchu

Meranie vlhkosti vzduchu znamená určiť pomernú (predtým relatívnu) vlhkosti vzduchu. Pomerná vlhkosť vzduchu je miera nasýtenia vzduchu vodnou parou. Udáva pomer medzi skutočným tlakom vodnej pary a tlakom nasýtenej vodnej pary pri danej teplote.
Vlhkosť vzduchu sa počas dňa mení. Pokiaľ je väčší rozdiel medzi max. a min. vlhkosťou je pekné počasie. Pri zlom počasí je rozdiel malý. Pri hmle je skoro stále rovnaká.
Vlhkosť vzduchu okolo 50 % – suchý vzduch, stabilné pekné počasie. Vlhkosť vzduchu sa blíži k 100 % – vlhký vzduch, nestabilné počasie.

Podľa hmly a rosy

Hmla a dymno
Vznikajú keď v prízemnej vzduchovej vrstve dochádza k nasýteniu vzduchu vodnou parou, pomerná vlhkosť vzduchu môže byť až 100%. Medzi oblakmi a hmlou nieje v podstate rozdiel. Hmlu tvorí aerosól z veľmi malých vodných kvapôčok. Ak je dohľadnosť 1–10 km hovoríme o dymne, pri dohľadnosti do 1 km o hmle. Hmly delíme podľa spôsobu akým bolo dosiahnuté ochladenie vzduchu na teplotu rosného bodu
Radiačná hmla – vzniká pri jasnom počasí a slabom vetre, ochladzovaním zemského povrchu vyžarovaním. Najčastejšie večer a v noci pri veľkých rozdieloch teplôt medzi dňom a nocou, predovšetkým na jeseň a na jar. Keď sa po východe Slnka zem oteplí hmla sa zdvihne, viditeľná hranica je väčšinou menej ako 100 m nad zemou a je výrazne formovaná inverziou.
Advekčná hmla – vzniká, keď vlhký, teplý vzduch prúdi do oblasti s chladnejším zemským povrchom, ktorého teplota je nižšia ako teplota rosného bodu teplého vzduchu. Tým vznikajú mohutné a dlhotrvajúce hmly (zvlášť v zime) s veľkým vertikálnym rozsahom. Býva často spojená s prízemnou inverziou.
Zmiešaná hmla – vzniká, keď je ochladzovanie vzduchu súčasne spojené so zvyšovaním obsahu vodných pár. Hmly sú pozorované hlavne v oblasti pred teplým frontom.

Rosa
vzniká kondenzáciou vodných pár pri silnom ochladení prízemnej vrstvy vzduchu (vplyvom vyžarovania zeme pri jasnej oblohe), spravidla vo večerných hodinách za bezvetria, alebo pri slabom vetre. Podmienkou je radiačné ochladenie predmetov pod teplotu rosného bodu.
hmla sa po východe slnka rozplynie – bude pekne
ranná hustá hmla, najmä v jeseni – bude pekne
hmla v údolí, ale dobrá viditeľnosť na hory – bude pekne
nízkou hmlou presvitá slnko alebo modrá obloha – bude pekne
padajúca hmla sa rozplýva – bude pekne
ak sa tvorí ranná hmla pri horúcich letných dňoch – v priebehu dňa búrka
biela „suchá“ hmla – bude pekne
tmavosivá „mokrá“ hmla – zhoršenie počasia
ranná hmla po jasnej noci – stabilné počasie
večerná hmla po daždi – zlepšenie počasia
po západe slnka hustá hmla – bude pršať
večerná hmla sa rozpustí ešte v noci – zhoršenie počasia
mrholenie – zhoršenie počasia
stúpajúca hmla vytvára nízko ležiace, hustnúce oblaky (Sc, Sc op) – zhoršenie počasia, zrážky
vysoká hmla (lesy sa paria) – zhoršenie počasia
rosenie plôch a predmetov (veľmi vlhký a teplý vzduch) – zhoršenie počasia
po západe slnka sa na zemi vytvára silná rosa a vydrží až do rána – ustálené pekné počasie
po niekoľkých jasných dňoch sa neobjaví rosa, alebo je len veľmi slabá – zhoršenie počasia


Podľa optických úkazov
Optické úkazy – halové javy sa objavujú okolo Slnka a Mesiaca v podobe kôl, oblúkov a škvŕn. Vznikajú lomom alebo odrazom svetla na ľadových kryštáloch rozptýlených v atmosfére. Sú signálom skorého zhoršenia počasia. V spojení s oblakmi Cirrus a Cirrostratus sú neklamným znamením, že vo výškach sú vlhké vzduchové masy.
 www.astro.cz
Halových javov je veľa ale niektoré sa vyskytujú zriedka. Pre odhad počasia je to hlavne:
Malé halo
(malé kolo) okolo Mesiaca alebo Slnka vyzerá ako belavý, úplný alebo tiež neúplný kruh v uhlovej vzdialenosti 22°. Plocha vo vnútri kruhu vyzerá tmavšia ako obloha okolo.
Predpoveď – zhoršenie počasia.
Zmenšovanie malého hala – nasledujúci deň možno počítať so zrážkami.
Vedľajšie Slnko (parhelia)
sa objavuje ako dve svetlé škvrny na stranách vedľa Slnka s rovnakou výšku nad horizontom. Obe škvrny sa nachádzajú na vonkajšej strane malého hala. Ich uhlová vzdialenosť od Slnka závisí od výšky Slnka nad obzorom (22°–32°). Tento jav trvá len pár minút.
Predpoveď – zmena počasia, možnosť búrky.


Rôzne
ranné zore pri východe slnka – výrazný príznak zhoršenia počasia, dážď
večerné zore pri západe slnka na skoro jasnej oblohe – naisto pekné počasie
šedivá obloha pri východe slnka – pekné počasie
šedivá obloha pri západe slnka – zhoršenie počasia, dážď
Slnko zapadá pri jasnej oblohe – pekné, ustálené počasie
Slnko je pri západe sfarbené do žlta – vietor, bez dažďa
striebristý lesk po západe slnka – naisto pekné počasie
obloha nad večerným obzorom je svetle žltá a postupne prechádza do modrozelenej – ochladenie bez zrážok
po západe slnka sa nad obzorom objavia farby v poradí červená – oranžová – žltá a červeň alebo ružová farba sa objaví i na spodnej základni oblakov – nasledujúci deň dážď
zhoršenie dohľadnosti v horách – zhoršenie počasia
zlepšená viditeľnosť nad 50 km, vzdialené hory vyzerajú tmavomodro – zhoršenie počasia
zrána ďaleká dohľadnosť pri jasnej oblohe a ožívajúcom vetre – zhoršenie počasia
po daždi sa neochladí – zhoršenie počasia
hviezdy sa v noci mihocú (scintilácia) – zhoršenie počasia
dym nestúpa, prevaľuje sa nad zemou – zhoršenie počasia
top

Obsah

Meteo

Počasie
Tlakové útvary
Tlak vzduchu
Atmosférické fronty Predpoveď počasia … Nebezpečie pri búrke
Gloriola
Vplyv vetra na teplotu

Oblaky

Oblaky úvod
Popis oblakov
Orografické a iné oblaky
Predpoveď počasia …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict