späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Lavíny úvod > Výpočet sklonu svahu
Ak nemáme kartičku, pomocou ktorej si môžeme určiť z vrstevníc sklon svahu, môžeme si ho ľahko vypočítať po odmeraní vzdialenosti medzi vrstevnicami. Na meranie vzdialenosti medzi vrstevnicami použiť presné meradlo napr. posuvné meradlo (šublera). Presnosť merania sa zvýši, keď odmeriame viac vrstevníc a hodnotu vydelíme, pričom použijeme lupu. Pre kritických 30° sú hodnoty pre 5 vrstevníc nasledujúce:
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 10 m    
Mapa M 1:50 000 vrstevnice po 20 m
5 vrstevníc je 3,5 mm
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 20 m 5 vrstevníc je 7 mm
 Hustejšie vrstevnice značia, že sklon je strmší!

Najprv na kalkulačke zvoliť mapu a potom zadať vzdialenosť medzi dvomi vrstevnicami v milimetroch. Miesto desatinnej čiarky dať bodku. Napr. namiesto 1,1 vložiť 1.1 a stlačiť Spočítaj. Výsledok je sklon svahu v stupňoch.
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 10 m
Mapa M 1:50 000 vrstevnice po 20 m
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 20 m
vzdialenosť medzi vrstevnicami [mm]
sklon svahu [°]
  Obsah

Lavíny

Lavíny úvod Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Lavínová výbava
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict