späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Lavíny úvod > Výpočet sklonu svahu
Ak nemáme kartičku pomocou ktorej si môžeme určiť z vrstevníc sklon svahu môžeme si ho ľahko vypočítať po odmeraní vzdialenosti medzi vrstevnicami.
Na meranie vzdialenosti medzi vrstevnicami použiť presné meradlo napr. posuvné meradlo (šublera). Najprv na kalkulačke zvoliť mapu a potom zadať vzdialenosť medzi vrstevnicami v milimetroch. Miesto desatinnej čiarky dať bodku. Napr. namiesto 1,1 vložiť 1.1 a stlačiť Spočítaj. Výsledok je sklon svahu v stupňoch.
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 10 m
Mapa M 1:50 000 vrstevnice po 20 m
Mapa M 1:25 000 vrstevnice po 20 m
vzdialenosť medzi vrstevnicami [mm]
sklon svahu [°]Obsah

Lavíny

Lavíny úvod Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict