VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Hľadanie viac zasypaných
Kým pri jednom zasypanom je pravdepodobnosť záchrany 90 % (umrie každý desiaty), pri šiestych zasypaných sa dostatočne rýchlo nenájde 25 % (umrie každý štvrtý). Viacčlenné skupiny (5 a viac osôb) takmer vždy boli zasypané pri výstupe. To značí že sú zasypaný blízko seba pri malom rozstupe.
počet zasypaných % nehôd % čiastočne zasypaných
1 82 % 65 %
2 12 % 18 %
3 a viac 6 % 17 %
V prípade viacerých zasypaných je rýchle určenie polohy podstatné ťažšie aj pre profesionálov, lebo zachytávame viac signálov. Je náročnejšie na skúsenosť a čas. Prednosti digitálnych LV sa prejavia hlavne v tomto prípade.
Aby sme mohli úspešne hľadať viac zasypaných musíme najprv dokonale ovládať hľadanie jedného zasypaného. Pri analógových LV počujeme viac pieps tónov, digitálne LV ukážu viacnásobné zasypanie, zamerajú sa na silnejší signál a slabšie signály potlačia. Digitálne LV majú väčšinou špeciálne funkcie na vyhľadávanie viacerých zasypaných. Aby sme mohli tieto funkcie efektívne využiť musíme ich najprv dobre prakticky nacvičiť! Rôzny výrobcovia odporúčajú pri hľadaní rozdielne postupy. Treba postupovať podľa odporúčania výrobcu.
Čím viac zasypaných je blízko seba tým pomalšie a sústredenejšie musíme postupovať.
Postup
Pri hľadaní viacerých zasypaných môžeme efektívne použiť dve metódy:
 Trojkruhová metóda
 Metóda úzkych pruhov
Tieto metódy môžeme použiť pre každý LV, ale sú vhodné hlavne pre analógové LV lebo tieto prístroje nemajú špeciálne funkcie na vyhľadávanie viacerých zasypaných.
Nedá sa jednoznačne povedať ktorá metóda je v praxi lepšia. Každá má svojich odporcov a priaznivcov. Hlavné otázky sú: kruhy alebo pruhy, aké majú byť široké pruhy resp. aký má byť rádius kruhov, koľko pruhov resp. kruhov?

Podstatou oboch metód je že sa snažíme odizolovať a sledovať najsilnejší signál čo môže byť niekedy ťažké, zvlášť keď zasypaný sú blízko seba. Aby sme lepšie odizolovali signál znížime hlasitosť na minimum. Tým potlačíme vzdialenejšie (slabšie) signály a zameriame sa bližší (výraznejší signál). To nerobí problém ak sú zasypaní ďalej od seba. Ak sú blízko seba je úloha ťažšia. Pohybujeme sa po úzkych pruhoch. Prístroj držíme stále v tej istej polohe, len tak môžeme správne analyzovať zmeny signálu. Pokiaľ má LV diódy ktoré nám ukazujú smer, v tejto fáze ich ignorujeme. Systematickým hľadaním na menšej ploche je väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme zasypaného a tým sa podstatne zvyšuje spoľahlivosť oboch metód. Základnou otázkou je koľko je zasypaných na akej ploche. Ako budeme postupne vyhrabávať zasypaných, tak im budeme ihneď vypínať LV aby nerušili hľadanie ostatných. Aj pri týchto metódach môžu byť problémy hlavne keď obete sú veľmi hlboko (2 m a viac) a veľmi blízko seba (cca 1 m).


Trojokruhová metóda
Je základná metóda k vyhľadávaniu viacerých zasypaných na malom priestore. Je univerzálna pre všetky analógové aj digitálne LV, ľahko sa naučí a sú s ňou dobré praktické výsledky. Vyvinula ju bezpečnostná komisia DAV-u.
Primárne hľadanie začneme ako obyčajne. Najskôr sledujeme najsilnejší signál. Po nájdení prvého zasypaného druhý signál hľadáme po kruhu s polomerom 3 m. Stred kruhu označíme zapichnutou sondou. Dôležité je postupovať pomaly s prístrojom tesne nad snehom a pozorne sledovať zmeny signálu. U analógových LV znižujeme hlasitosť na prah počuteľnosti, u digitálnych LV pozorne sledujeme zmeny na displeji. Postupne zvyšujeme polomer o 3 m. Po nájdení najsilnejšieho signálu postupuje štandartne - prejdeme na bodové hľadanie. Po dokončení tretieho okruhu s polomerom 9 m prejdeme opäť na hrubé hľadanie. Tento postup opakujeme kým nenájdeme všetkých zasypaných. Každý začatý okruh treba dokončiť.
Metóda úzkych pruhov
Postupujeme ako pri trojokruhovej metóde, ale pohybujeme sa po úzkych pruhoch. Šírka pruhov závisí od hustoty zasypaných. Čím je viac zasypaných a bližšie spolu tým užšie budú hľadacie pruhy. Obyčajne je šírka pruhov L 2 až 5 m.
Metódu úzkych pruhov použijeme ak plocha ktorú prehľadávame spĺňa nasledovné kritériá:
1. vzdialenosť: u digitálnych LV displej ukazuje 15, resp. nastavenie analógového prístroja zodpovedá 10–15 m
2. zachytávame viac signálov
Ak začne na displeji vzdialenosť narastať (digitálne LV), resp. hlasitosť klesať (analógové LV) dosiahli sme koniec prehľadávanej plochy.
top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných Hľadanie viac zasypaných Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict