VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Vyhrabávanie
V posledných rokoch, zásluhou digitalizácie lavínových vyhľadávačov nastal pri vyhľadávaní výrazný technický pokrok. Súčasne bolo vyvinutých niekoľko účinných metód, ktoré sa zásluhou lavínových kurzov dostali do povedomia milovníkov zimnej prírody. Ale aj keď vyhrabávanie z celej záchrany zaberie najviac času, nebola mu venovaná nejaká zvláštna pozornosť. Až v poslednej dobe sa začali presadzovať účinné metódy, ktoré skracujú časy vyhrabávania a tým zvyšujú šancu na prežitie.
Keď sa začne vyhrabávať bez stratégie, začne sa kopať priamo nad postihnutým, vznikne úzka kužeľová jama „studňa“ a keď sme v nej po pás nevieme ako ďalej. Preto je potrebné zodpovedne nacvičiť aj túto časť záchrany.

Po pozitívnom zásahu, necháme sondu zapichnutú a začneme ihneď s vyhrabávaním postihnutého. Zapichnutá sonda ukáže kde a v akej hĺbke sa postihnutý nachádza a pomáha lepšej orientácii pri vyhrabávaní. Nechodiť nad zasypaným a nekopať blízko sondy aby sme neporušili prípadnú vzduchovú dutinu postihnutého. Začíname kopať po svahu smerom dole v takej vzdialenosti od sondy, ktorá zodpovedá 1,5 násobku hĺbky zasypania.

Úvodnú jamu začneme kopať v šírke cca 1,2 m pri jednom záchrancovi, pri viacerých záchrancoch môže byť široká cca 2 m. Tieto rozmery nám umožňujú dostatočnú voľnosť pohybu. Ergonomickejšie je ak nepracujeme len rukami ale aj hornou polovicou tela. Vyhrabávanie začneme na kolenách a sneh odhadzujeme stranou, ešte nie za seba. Sneh odhadzovať dostatočne ďaleko aby sme ho nemuseli viac prehadzovať. Postavíme sa až keď nám sneh bude dosahovať po pás. Kým začneme kopať dopredu najprv vykopeme jamu do hĺbky cca 50cm.
Dôležité ak je sneh tvrdý, čo obyčajne v lavíne je, lopatu nezapichnúť do snehu a páčiť ako pri rýľovaní, ale najprv lopatou vypichnúť bloky a tie vyhadzovať. Jednak je to rýchlejšie a jednak pri páčení môžeme ľahko zlomiť lopatu.

Keď v stoji vykopeme jamu po pás, môžeme sneh odhadzovať za seba a vybudovať terasu, ktorá umožní ľahšiu manipuláciu zo snehom. Keď dosiahneme časť tela vyhrabávať opatrne aby sme zasypaného nezranili. Ihneď rukou pozdĺž tela urobiť vzduchový kanál k tvári a uvoľniť dýchacie cesty. Hlavu vyhrabávať rukami a počas vyhrabávania chrániť dýchacie cesty rukou pred snehom aby ostali voľné. Čo najrýchlejšie uvoľniť hlavu. Ak zasypaný nedýcha zahájiť resuscitáciu.
Pri vyhrabávaní sa zamerať na to či postihnutý mal alebo nemal vzduchovú dutinu. Zistenú skutočnosť oznámiť lekárovi. Od toho závisí jeho ďalší postup. Pri viacnásobnom zasypaní ihneď vypnúť zasypanému LV.

Ak je hĺbka zasypania menšia ako jeden meter, môžu vpredu pracovať dvaja záchrancovia. Prioritou je čím skôr uvoľniť dýchacie cesty Ak je záchrancov viac ako dvaja vyhrabávame koordinovane vo V-tvare. Funguje to rýchle a efektívne. Záchranári sa postavia do tvaru obráteného V. Štyri až päť ľudí (lopát) podľa hĺbky zasypania je optimálne. Sú od seba vzdialení 0,8-1 m, aby mali voľnosť pohybu.
Prvý pracuje pri sonde do hĺbky a vypichuje bloky. Zadní odhadzujú sneh pádlovacími pohybmi (zhora a s nasadením celého tela) dozadu. Keď je viac záchranárov, tak môžu pracovať veľmi rýchlo a často sa (cca po 2-4 minútach, podľa únavy aj skôr) striedať (rotovať). Hneď ako sa dostanú bližšie k zasypanému, vpredu budú dvaja ľudia. Po prvom kontakte so zasypaným sa už viac nestriedajú a čo najrýchlejšie uvoľnia hlavu. Ak zasypaný nedýcha zahájiť resuscitáciu.

Pri hĺbke zasypania väčšej ako 2 m musíme urobiť terasu. Jamu kopať dostatočne veľkú, približne 2 × 1,5 m, aby sa v nej dalo pohybovať. Širšiu jamu vykopeme do hĺbky rýchlejšie ako úzku. Hlbšie zasypané osoby majú žiaľ menšiu šancu na prežitie, lebo vyhrabanie trvá dlhšie.
 video 
 video

Americká stratégia
Počet záchrancov Hĺbka zasypania < 1 m Hĺbka zasypania > 1 m
1 začína vyhrabávať priamo pod sondou začína vyhrabávať vo vzdialenosti 1,5 × hĺbky zasypania
2 obaja začínajú vyhrabávať priamo pod sondou jeden začína vyhrabávať priamo pod sondou, druhý vo vzdialenosti 1,5 × hĺbky zasypania. Obaja vyhadzujú sneh stranou
3 dvaja vedľa seba začínajú vyhrabávať priamo pod sondou, tretí vo vzdialenosti 1,5 × hĺbky zasypania. Úlohou tretieho je odhadzovať preč sneh ktorý vyhrabú prví dvaja.
Hĺbka zasypania > 2 m
4 dvaja vedľa seba začínajú vyhrabávať priamo pod sondou, dvaja vo vzdialenosti 1,5 × hĺbky zasypania.
5 dvaja vedľa seba začínajú vyhrabávať priamo pod sondou, dvaja vo vzdialenosti 1,5 × hĺbky zasypania. Piaty pripravuje veci na ošetrenie a strieda prvých dvoch ak sú únavení.
Hĺbka zasypania > 2 m, piaty pomáha odsraňovať sneh z jamy.


Lopata
Rovnako dôležité ako správny postup vyhrabávania je aj to či máme dobrú lopatu. Lopata má dva rozmery – keď ju nosíme sa nám zdá veľmi veľká, naopak ak ju potrebujeme použiť tak veľmi malá. Vyrábajú sa z plastu, hliníka, drahšie z kompozitných materiálov a bývajú rôznej konštrukcie. Lopatu nevyberať podľa váhy a ceny, ale hlavne musí byť pevná, s dostatočne dlhou rúčkou a plochou lopaty. Spojenie medzi rúčkou a lopatou musí byť spoľahlivé a dať s ňou efektívne pracovať. Radšej pár gramov navyše ako by sa mala rozpadnúť pri prvom použití. Pre použitie na lavíne sú plastové lopaty absolútne nevhodné. Najpevnejšie sú lopaty z hliníka 6061 tepelne vytvrdené (T6). Aj keď teleskopická lopata je o niečo ťažšia, lepšie a efektívnejšie sa s ňou pracuje ako s krátkou. Rúčka má byť ukončená T alebo D úchopom. List lopaty má byť dostatočne veľký a boky vyhnuté aby sme mohli transportovať dostatočné množstvo snehu.

top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability
Lavínový vyhľadávač
Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie … Vyhrabávanie Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict