VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Lavínový vyhľadávač
Lokalizácia zasypaného pomocou lavínového vyhľadávača (ďalej v texte LV) patrí v súčasnosti k najefektívnejšej metóde. LV umožňuje okamžitú kamarátsku pomoc a rýchlo prehľadať veľkú plochu. Bez tohto prístroja by nemal nikto vstupovať do zasneženého vysokohorského terénu, ale zároveň to neznamená, že s LV sa môžeme správať ľahkomyseľne. LV nás nechráni pred lavínami.
Prístroj má dva módy – vysielanie a príjem. Počas túry máme LV zapnutý na vysielanie. V prípade nehody sa prepneme na príjem a hľadáme signál ktorý vysiela zasypaný. Vysielacia frekvencia je normalizovaná na 457 kHz, max. ± 80 Hz. Pre LV platí norma ETN 300 718. Prístroje vyrobené podľa tejto normy musia byť navzájom kompatibilné tj. môžu si navzájom príjmať signály.

Z hľadiska konštrukcie bývajú:
analógové – (ďalej v texte ALV) vysielaný signál je v príjmacom móde konvertovaný na zvukový (reproduktor) alebo aj optický (dióda) signál. Čím je signál silnejší, tým je hľadaný prístroj bližšie. Náročnejší na obsluhu.

digitálne – (ďalej v texte DLV) vysielaný signál je v príjmacom móde matematickým algoritmom konvertovaný do číslicovej (digitálnej) podoby (displej). Ľahšie sa s nimi pracuje, smer a vzdialenosť od zasypaného je indikovaná na displeji. Majú menší dosah a väčšiu spotrebu ako analógové. Rýchlejšie jemné hľadanie a viac zasypaných. Viac funkcií, možnosť update softweru.
Najsilnejší signál u ALV analogicky zodpovedá najkratšej vzdialenosti u DLV.

analógové/digitálne – u ALV/DLV vyhľadávačov analógový režim má väčší dosah a slúži na hľadanie signálu, digitálny režim uľahčuje jemné hľadanie.

Prístroje sa líšia aj počtom antén, môžu mať jednu, dve, alebo tri antény. Na vysielanie používajú len jednu anténu. Dnes sú už jednoanténové prístroje považované za zastarané. DLV majú dve, novšie tri antény a ukazujú počet zasypaných, približný smer a vzdialenosť k zasypanému čo podstatne urýchli vyhľadávanie.
Na niektorých DLV je možnosť v príjmacom móde nastaviť čas po uplynutí ktorého sa prístroj prepne automaticky späť do vysielacieho módu. To má význam v prípade, ak záchrancu zasype ďalšia lavína.
Pieps DSP sa vyrába aj v prevedení s prídavnými funkciami: kompas, teplomer a výškomer. (Komisia IKAR neodporúča tieto prídavné funkcie, lebo pri ich používaní odopíname LV od tela a práve vtedy môže spadnúť lavína). LV vyrába viac firiem tu sú uvedené najznámejšie. Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o trojanténový prístroj.

Pieps
PIEPS MICRO

Pieps
DSP PRO ICE

Pieps
DSP SPORT

Pieps
DSP PRO
digitál digitál digitál digitál
265 € 300 € 270 € 270 €
 Pieps

BCA
Tracker DTS

BCA
Tracker 2

BCA
Tracker 3

Mammut
Barryvox

Mammut
Barryvox S
digitál** digitál digitál digitál digitál/analóg
130 € 170 € 220 € 240 € 340 €
 BCA  Mammut

Arva
Neo

Arva
ProW

Arva
EVO4

Arva
NEO2

Arva
AXIO
digitál analóg/digitál digitál digitál digitál/analóg
190 € 230 € 170 € 260 € 300 €
 NIC-IMPEX

Ortovox
Zoom+

Ortovox
3+

Ortovox
s1+
digitál digitál digitál
170 € 220 € 340 €
 Ortovox
* má jednu anténu    ** má dve antény
Podrobnosti o prístrojoch na stránke výrobcov. Cena sa mení, aj podľa sezóy. Tu je uvedená najnižšia čo som našiel na nete.
Aký si vybrať?
Testy:
Testy LV (2008)    Testy LV
Testy LV (2011) - výborný test HS
Testy LV (2012)
Testy LV (2013) + tabuľka parametre + tabuľka výsledky testov

Poznámka k LV s tromi anténami
Digitálne lavínové vyhľadávače s tromi anténami sú dnes už štandart. Na LV s tromi anténami nepôsobí efekt sklonu siločiar v bezprostrednom okolí zasypaného tak ako u LV s jednou alebo dvomi anténami. Trojrozmerné pole u LV s tromi anténami zabezpečí, že sa neobjavujú žiadne chybné maximá. Tieto prístroje vedú záchrancu priamo, nezávisle od hĺbky a polohy zasypaného, k bodu na povrchu lavíny kde je najmenšia vzdialenosť medzi povrchom a zasypaným (najmenšia vzdialenosť na displeji). Hneď môžeme použiť sondu na presnú lokalizáciu zasypaného a tým šetríme cenný čas.

iPROBE
Firma Pieps prišla s riešením, ktoré výrazne urýchľuje bodové hľadanie aj pri viac zasypaných. Je to elektronická sonda PIEPS iPROBE ktorá ukazuje vzdialenosť hrotu sondy od LV zasypaného. Optická a akustická signalizácia v rukoväti oznámi zásah čo urýchluje sondovanie aj pre menej skúsených.
Zároveň hneď deaktivuje nájdené LV (pri LV s iProbe podporou, zatiaľ len PIEPS DSP 5.0 a PIEPS Freeride)! a môžeme ihneď hľadať ďalšie zasypané osoby.
Dĺžka sondy mechanická: 2,25 m
Dĺžka sondy celková (mechanická + elektronický dosah): 5 m
váha: 290 g

Na Slovensku sa vyrába jednoanténový LV kompatibilný s obdobnými zahraničnými prístrojmi pod názvom Berdin. Výroba, distribúcia, servis tel.: 0421 908 423 393, e-mail: berdin@zoznam.sk
Technické parametre:
Dosah: 60 m
Indikácia: miniatúrnym reproduktorom (analógový)
Napájanie: 2 tužkové batérie (veľkosť AA)
Prevádzková schopnosť:
– 15 dní vysielať
– 5 dní vyhľadávať
Rozmery: 130 × 78 × 27 mm
Hmotnosť: 260 g
Cena s DPH: približne 100 €

Pozor, ešte sa vyrábajú prístroje ktoré majú len vysielač, pomocou nich nemôžeme vyhľadávať.
Sú cca 3–4 × lacnejšie. Sú vhodné pre lavínových psov, do batohu ak v ňom máme cenné veci (napr. kameru), na snežné skútre, na nácvik vyhľadávania a pre lyžiarov na zjazdovke keď je ihneď dostupná odborná pomoc. Nehodia sa na túry, lebo s nimi nemožno vyhľadávať a tým poskytnúť kamarátsku pomoc.
Ak chodíte v zime do hôr málo, LV si môžete za poplatok požičať napr. v požičovni športových potrieb, kancelárii horských vodcov a pod.

Batérie
Pred sezónou vložiť nové kvalitné alkalické batérie a vyskúšať činnosť prístroja. V žiadnom prípade nepoužívať akumulátorové (dobíjacie) batérie, lebo majú pri nižších teplotách rýchly pokles kapacity. Pred každou túrou ešte doma vykonať test batérií a ak sú slabé tak ich vymeniť. Po sezóne batérie vybrať. Na viacdenné túry nosiť aj náhradné batérie. Nekombinovať spolu nové batérie s čiastočne vybitými, alebo batérie rôznych typov a značiek. Pri výmene batérii sa nedotýkajte kontaktov.

Teoretický maximálny dosah LV
Je maximálna vzdialenosť medzi dvoma LV, keď dosiahneme prvý raz signál. Závisí predovšetkým na vzájomnej polohe antén a na:
druhu prístroja
stave batérií
vonkajšej teplote
elektromagnetickom rušení

Praktický dosah
Praktický dosah závisí od vzájomného postavenia antén (vysielač, príjmač). Najslabší prípadne žiadny signál je vtedy, keď siločiary vysielača sú kolmo na anténu príjmača. Najsilnejší príjem signálu je vtedy, keď siločiary vysielača sú rovnobežne s anténou príjmača, alebo antény sú v jednej osi (koaxiálne). Tieto podmienky sa nedajú väčšinou splniť. Rozhodujúci je minimálny možný dosah, ktorý je 40 % z maximálneho pri najnepriaznivejších podmienkach (rôzne typy LV s rôznym dosahom, s rôznou kapacitou batérií a polohou antén). Aby sa vylúčila možnosť nezachytenia signálu s dostatočnou rezervou, bola určená šírka pásma pri hľadaní aj s ohľadom na staré prístroje na 20 m (kruh o priemere 10 m).

Ovládanie prístroja
Pretože rýchlosť hľadania je životne dôležitá všetci sa musia oboznámiť s návodom na obsluhu, funkciou prístroja a technickými detailmi. Praktické ovládanie a technika hľadania sú závislé od použitého LV a musia sa intenzívne nacvičiť. Každý prístroj je tak dobrý ako je dobrá jeho obsluha. Hľadanie možno čiastočne nacvičiť aj v lete.
Prístroj nosiť na tele minimálne pod jednou vrstvou oblečenia, najlepšie pripevnený pevne pomocou popruhov, menej vhodné je ho nosiť vo vrecku vetrovky alebo nohavíc a musí to byť vrecko so zipsom. V žiadnom prípade nie v batohu. Ak má prístroj displej tak ho otočiť k telu, tak je lepšie chránený pred mechanickými nárazmi. Skladujte pri bežnej izbovej teplote. LV chrániť pred extrémnymi teplotami, vlhkom a nárazmi na čo je zvlášť citlivá feritová anténa.

Pozor na mobil, skúšky ukázali že pokiaľ je LV zapnutý v blízkosti zapnutého mobilu je spotreba energie vyššia o 15 až 20 % čo má vplyv na životnosť batérií a ovplyvňuje to príjem a vysielanie. Elektronické prístroje (mobil, GPS, vysielačka, merače pulzu …) ako aj kovové predmety (nožík), môžu rušiť hlavne DLV, preto je nutné aby v bezprostrednom okolí LV boli vypnuté, alebo boli vo vzdialenosti 20 cm pri vysielaní a 50 cm pri hľadaní. Vyhľadávanie môže rušiť vysoké napätie alebo stĺpy a laná lanovky.

Kontrola prístroja
Pred každou túrou musíme urobiť v skupine kontrolu funkčnosti a kompatibility prístrojov. Po zapnutí urobiť tri kontroly:
1. test batérií – podľa návodu, (najlepšie ešte doma aby sme mohli vymeniť slabé baterky).
2. kontrola príjmu – jeden člen prepne na vysielanie a ostatní členovia družstva musia zachytiť jeho signál vo svojich prístrojoch.
3. kontrola vysielania – všetci prepnú na vysielanie a jeden člen na príjem. Členovia družstva prejdú okolo neho asi v 10 m rozstupoch. Musí zachytiť signál každého člena.
Po skončení kontroly všetci prepnúť LV na vysielanie a nechať ho tak zapnutý počas celej túry.

top

Obsah

Lavíny

Lavíny úvod
Zásady pohybu …
Lavínová prevencia …
Test stability Lavínový vyhľadávač Hľadanie zasypaných
Hľadanie viac zasypaných
Hľadanie hlbšie …
Vyhrabávanie
Stupnica lavínového …
Náuka o snehu
Slovník sneh a lavíny
Lavínová predpoveď SK
Lavínová mapa Slovenska
Lavínová predpoveď EU

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict