SPRIEVODCA

Sprievodca > Cyklo > Břeclav - Baťov kanál - Strážnice

Blízko našich hraníc s Českou republikou, sa na oboch stranách nachádza množstvo turistických atrakcií. Okrem najväčšej atrakcie Lednicko-valtického areálu sú tu aj ďalšie zaujímavé pamätihodnosti ľahko dostupné na bicykli.

Cyklocesta

Trasa väčšinou vedie po cyklocestách, alebo menej frekventovaných cestách. Z Břeclavi žel. stanica zamierime na juh do Lednicko-valtického areálu. Okolo zámkov Pohansko a Lány prídeme k ceste, ktorá vedie okolo bývalej signálky. Z nej po 19 km odbočíme k trojmedziu CZ-SK-AT.
Vrátime sa na cyklocestu a po pravej strane rieky Morava prídeme na št. cestu č. 425. Tu prejdeme po moste na slovenskú stranu a po ľavom brehu pokračujeme proti smeru toku rieky. Môžeme pokračovať aj po pravej strane, ale tam je horšia cyklocesta. Po 16,5 km od hlavnej cesty prídeme k novému cyklomostu cez rieku Moravu, ktorý spája moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany. Po moste môžeme prejsť na druhú stranu do archeoparku Mikulčice.
Ak budeme pokračovať ďalej prídeme ku kostolu sv. Margity Antiochijskej a do Holíča. Z Holíča do Skalice môžeme pokračovať po ceste, alebo cykloceste č. 5202 Skalická. Zo Skalice do Strážnice môžeme pokračovať priamo cez Sudoměřice, alebo okolo Baťovho kanála.
1 Břeclav žel. stanica 0 km
2 Zámoček Pohansko 4
3 Zámoček Lány 7,5
  odbočka k trojmedziu 18,5
  historický hraničný kameň 19,3
4 trojmedzie CZ-SK-AT 19,5
  cesta č. 425 31
5 Adamovské jazerá (odbočka 0,5 km) 37,5
  most cez Moravu 46,5
6 Mikulčice Archaeopark
(od mosta 1,7 km)
48
7 Kostol sv. Margity Antiochijskej 52
8 Holíč, zámok 58
9 Skalica 66
10 Skalica prístav Baťov kanál 69
  Baťov kanál-výklopník 71
11 Strážnice 80,5
Vzdialenosti sú zaokrúhlené na 0,5 km
Vysvetlivky:
- vyhliadkový bod s kruhovým výhľadom

1

Břeclav

Vstupná brána do Lednicko-valtického areálu. Na území dnešného mesta je niekoľko lokalít, ktoré boli osídlené už v praveku a medzi najvýznamnejšie patrí veľkomoravské hradisko Pohansko. Pravdepodobne v 1. polovici 11. stor. založil knieža Břetislav I. pohraničný hrad, ktorý bol po ňom pomenovaný – odtiaľ názov Břeclav.

Pamätihodnosti

Břeclav wikipedia
Pamiatky v Břeclavi
Břeclav zámok
Břeclav zámok wikipedia
Kostol sv. Václava wikipedia
Kostol Navštívenia Panny Márie
Kostol Navštívenia Panny Márie wikipedia
Synagóga wikipedia

2

Zámoček Pohansko

3

Zámoček Lány

viď. Lednicko-valtický areál

4

Trojmedzie SK-CZ-A

Nachádza sa na sútoku riek Moravy a Dyje, ktorý tvorí trojhraničný bod medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom. Asi 300 m pred trojmedzím prechádzame okolo historického hraničného kameňa, ktorý v roku 1755 dala inštalovať cisárovná Mária Terézia. Význam veľkých písmen M. M. M. je "meta marchionatus Moraviae", čiže hranica Moravského markgrófstva. Menšie písmo GRANITZ CORRECTIO MAR. THER. REGNANTE 1775 znamená "Oprava hranice za panovania Marie Therezie 1775". Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie

5

Adamovské jazerá

Počas horúcich letných dní dobre padne osvieženie vo vode. Sú tu aj stánky s občerstvením. Na pozorovanie vtákov slúži drevená rozhľadňa.
Adamovské jazerá wikipedia

6

Archeopark Slovanské hradište Mikulčice

V 8. a 9. storočí tu stál veľkomoravský hrad s rozsiahlym podhradím na ostrovoch v riečisku toku Moravy o celkovej rozlohe až 50 ha. Významné miesto počiatkov našej štátnosti. Miesto možného pôsobenia slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Vďaka novému cyklomostu cez rieku Moravu, ktorý bol slávnostne otvorený 29. 10. 2019 je táto významná pamiatka prístupná aj zo slovenskej strany. Archeopark je od mosta vzdialený len 1,7 km.

Slovanské hradište Mikulčice wikipedia
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Nový cykloturistický most…
Stavba mostu

7

Kostol sv. Margity Antiochijskej

Nachádza sa neďaleko obce Kopčany, od mosta je vzdialený 2 km. Patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku. V súčasnosti považovaný za najstarší nález z obdobia Veľkej Moravy. Predpokladaná doba vzniku sa odhaduje na druhú polovicu 9. storočia za vlády posledných Mojmírovcov. Ide o malú (11,9 × 5,21 m), jednoloďovú stavbu s presbytériom.
Historickou zaujímavosťou je, že kostolík v druhej polovici 15. storočia fungoval aj ako pevnosť. Okolo kostolíka bola vykopaná kruhová priekopa s valmi. Bolo to počas bojov Mateja Korvína s Jiřím z Poděbrad. Táto priekopa bola neskôr po roku 1471 zasypaná.
Prehliadku kostola možno dohodnúť na čísle: +421 908 550 291
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Kostol svätej Margity Antiochijskej wikipedia
3D model
Kopčany - Architektonické pamiatky

8

Holíč

Prvá písomná zbierka o meste pochádza z roku 1205. Holíč sa v dejinách všeobecne často spomína v súvislosti s vojenskými udalosťami. Poloha na hranici štátu, na križovatke rušnej Českej cesty spájajúcej Prahu s Budínom a Veľkej cesty vedúcej od hradišťa do Bratislavy, sem priviedla nejednu vojenskú výpravu. Majitelia panstva sa často striedali. V rokoch 1736 - 1921 bol vo vlastníctve rodiny Habsburgovcov.

Pamätihodnosti

Holíč wikipedia
Holíč - historické pamiatky
Pamiatky - mapa + popis
Holíč + kostol
Zoznam kultúrnych pamiatok v Holíči wikipedia
Chrám Matky Božej Počajevskej wikipedia
Veterný mlyn

Tip

V úseku kostol - veterný mlyn pamätihodnosti nasledujú v poradí v akom sú uvedené v texte. Asi 100 m pred mlynom je smerovník a tu môžeme odbočiť do Skalice po cykloceste č. 5202 Skalická.
9

Skalica

História slobodného kráľovského mesta je dlhá a bohatá. Územie skalického chotára bolo osídlené už od čias mladšej doby kamennej (4000 rokov pred n. l.). Prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256. Uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu v roku 1372 výsady slobodného kráľovského mesta. Vďaka ďalším privilégiám od Žigmunda Luxemburského a jeho nasledovníkov sa stala Skalica už od 1. polovice 15. storočia.
Patrí k menším slovenským mestám, čo sa však týka stavebných pamiatok, možno ju ich počtom smelo priradiť k najväčším sídlam u nás.

Pamätihodnosti

Skalica wikipedia
Skalica - história
Cyklotrasy v okolí Skalice

10

Baťov kanál

Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa pôvodne nepočítalo. Neskôr firma Baťa po tomto kanáli prepravovala hnedé uhlie do svojich teplární v Otrokoviciach.
V súčasnosti má Baťov kanál 56 km. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Otrokoviciach (v Baťove) a končí na v prístave v Skalici. Na celom toku je niekoľko prístavov, ktoré slúžia ako zázemie pre turistov a zároveň ponúkajú turistické služby. Baťov kanál vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne po rieke Morave. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú prekonať výškový rozdiel 18,6 m medzi Skalicou a Otrokovicami. Kanálová časť je široká 10 až 12 m s priemernou hĺbkou 1 až 1,5 m.
Baťov kanál
Baťov kanál wikipedia

11

Petrov - vínne pivnice Plže

Unikátna pamiatková rezervácia ľudovej architektúry vínne pivnice Plže. Vstup do rezervácie stráži kaplnka Panny Márie Bolestné so slováckymi ornamentmi.
V areáli je okolo 80 vínnych pivníc budovaných od 15. storočia. Od 16. storočia sú stavané jednotným štýlom, výtvarnému poňatiu dominujú architektonické prvky barokových tvarov. Biele priečelia pivníc sú zdobené nádhernými slováckymi ornamentmi. Modrá podrovnávka a dvere z dubového dreva estetický účinok ešte umocňujú.
Areál je hojne navštevovaný turistami a rozvíja sa tu výrazne vinárska turistika.
Vinné sklepy Plže wikipedia

12

Strážnice

Aj keď doložená písomná zmienka o Strážnici pochádza z roku 1302, množstvo archeologického materiálu vypovedá o skoršom osídlení tohto územia. Počiatky samotného mesta sú spájané s upevňovaním hraníc českého štátu v čase vlády Přemysla Otakara II v 2. polovici 13. storočia. Samotné meno mesta je odvodzované od strážnej funkcie v blízkosti hranice. Na ochranu krajinských hraníc bolo vybudované niekoľko hradov, medzi nimi aj hrad v Strážnici. Mesto viackrát poškodili rozsiahle požiare.
Mesto a panstvo zakúpil v roku 1628 jeden z víťazných veliteľov Bitky na Bielej Hore cisársky plukovník František z Magni, ktorého rod pochádzal z Talianska. S príchodom Františka z Magni začala plánovaná katolizácie mesta.
V súčasnej dobe sa rozvoj mesta vzhľadom k zániku všetkých tovární zameriava na cestovný ruch.

Pamätihodnosti

Strážnice wikipedia
Stručná historia Strážnice
Zoznam kultúrnych pamiatok v Strážnici wikipedia
Strážnicko
Strážnický zámok
Strážnické brány
Pomník J. A. Komenského

Tip


Mapy

mapy.cz

Odkazy na internete:

Fotogaléria


 

Obsah

Pešia turistika + VHT

Orla Perć
Ötscher
Julské Alpy
Karavanky
Kamnické a Savinjské Alpy
Velebit

Cyklo

Okolo Neziderského jazera
Dunajská cyklocesta
Cyklocesta zámky na Loire
Okolo Bodamského jazera
Traunradweg
Traisental-Radweg
Lednicko-valtický areál
Břeclav - Strážnice EuroVelo - sieť cyklotrás

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict