Úvod


Pozvánka na

53. stretnutie čitateľov časopisu
KRÁSY SLOVENSKA

Veľká Javorina

28. máj 2016


uvítacie video od Jozefa Dovičina


Vážení priatelia,
Presne pred 95 rokmi v roku 1921 vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku. Svetlo sveta uzrel vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a jeho heslom bolo „Poznať si svoju otčinu!“. Časopis prežil dodnes všetky režimy a búrlivé obdobia 20. storočia a v súčasnosti stále združuje okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi.
Vážení priatelia, pozývame Vás na
53. stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA na Veľkej Javorine
Radi Vás tu privítame a prajeme Vám predovšetkým príjemné a neopakovateľné zážitky v našom peknom kraji.

Organizačný výbor

Aby ste sa zoznámili s krajom pozrite si Film o Kopaničiarskom regióne

Klub slovenských turistov – Sekcia pešej turistiky
Redakcia časopisu Krásy Slovenska
Klub slovenských turistov Stará Turá
Regionálna rada Trenčín
Mesto Stará Turá
Obec Lubina        

Toto podujatie sa uskutočňuje s podporou Trenčianskej nadácie.
mail
logo Reklama


"Poznaj otčinu a chráň prírodu"