SPRIEVODCA

Sprievodca > … > Karavanky > Skupina Stolu
Navezuje na západe sedlom Medvedjak na skupinu Golica a na východe je oddelená Ljubeljským sedlom údolím riečky Mošenik od skupín Košuta a Storžič. Severné steny masívu Veľkého Stolu príkro spadajú do Rakúska k údoliu rieky Drávy, kým na juhu je skupina lemovaná údolím Sávy a prechádza do roviny nazývanej Gorenjska. Oblasť Stolu je najviac navštevovanou horskou skupinou v Karavankach. Východiská do tejto oblasti ležia v údolí Sávy Dolinky (Koroška Bela pri Jeseniciach a Žirovnica) a v Šentanskej doline (Ljubeljsko sedlo a Tržič).

KONSTANJEVČEVA KOČA NA DOBRČI 1 520 m
Prístup:
1. Tržič (515 m) – Brezje (680 m) 1 h – Koča na Dobrči 3 h
Z hlavného námestia v Tržiči po transvezrále predmestím Bistrica po ceste smerom na Begunje. Až ku kostolu sv. Neže v osade Brezje zjazdnej autom. Z Brezje výstup okolo kameňolomu cez hrebeň Breška gora a zmiešaným lesom podľa značenia až k chate.
2. Begunje (585 m) – Slatna (633 m) 1 h – Koča na Dobrči 2 h
Z Begunje po ceste smerom na Tržič až do osady Slatna; až sem je možné dôjsť osobným automobilom. Z dediny výstup väčšinou lesom.
3. Roblekov dom (1657 m) – sedlo Preval (1 311 m) 1 1/2 h – Koča na Dobrči 4 h
Od Roblekovho domu najprv krátky zostup a z rázcestia vľavo lesom na sedlo Preval. Zo sedla po transverzále cez vrchol Čisovec, neskôr zmiešaným lesom bez výhľadov k severnému úbočiu Dobrče k chate.

Výstupy:
Begunjščica 4 1/2 h, Dobrča 1/2 h
top
PLANINSKI DOM NA ZELENICI 1 536 m
Chata západne nad Ljubeljským sedlom v kotly medzi hrebeňmi Begunjščica a Na Možeh. Celoročná prevádzka.

Prístup:
1. Ljubelj (1 058 m) – Planinski dom na Zelenici 1 1/2 h
Z Ljubeljského sedla po značenej ceste pod lanovkou až k chate. (Lanovkou asi 20 min.).
2. Roblekov dom (1 657 m) – Planinski dom na Zelenici 2 h
Od chaty sz.smerom úbočím Begenjščice k rozcestiu. Tu vľavo podľa ukazateľa zostup k chate.

Výstupy:
Begunjščica 2h, Vrtača 2 1/2 h, Veliki Stol 3 h
top
PREŠERNOVA KOČA 2 193 m
Chata na južnom svahu Malého Stola. Postavená r. 1901 PD z Kranje a pomenovaná po najväčšom slovinskom básnikovi Fracemu Prešernovi. V r. 1942 ju partizáni zapálili, aby nepadla do rúk fašistom. Na jej základoch vyrástla v r. 1966 nová stavba. Otvorené od júna do augusta.

Prístup:
1. Valvasorjev dom (1 180 m) – Žirovniška planina (1 240 m) 1/4 h – Prešernova koča 3 h
Po transvezrále až k bývalej pastierskej chate na Žirovniškej planine. Od chaty vľavo stále po transvezrále, väčšinou cez les, neskôr po trávnatom úbočí Malého Stola až k chate.
2. Valvasorjev dom (1 180 m) – Zabreška planina (1 307 m) 1/2h – Prešernova koča 3 1/2 h
Po transverzále cez Žirovniškú planinu na Zabreškú planinu, kde odbočuje z transverzály vľavo značená cesta. Vedie najprv lesom, neskôr po trávnatom úbočí až k chate.
3. Planinski dom na Zelenici (1 536 m) – V Kožnah – (1 750 m) 2 h – Prešernova koča 3 h
Od chaty výstup pozdĺž sedačkovej lanovky na sever pod hrebeň. Asi uprostred svahu vľavo až pod úbočie vrcholu Vrtača podľa značenia, potom zostup skalným žľabom do kotliny V Kožnah. Z kotliny strmý výstup väčšinou suťou, nakoniec po skalách a lúkou na hrebeň. Odtiaľ krátko na juh k chate.
4. Planinski dom na Zelenici (1 536 m) – Planinski dom Iskra (1 480 m) 1/4 h – Prešernova koča 3 1/2 h
Od chaty krátky zostup na západ k chate Iskra na Smokuškej planine. Od chaty výstup na sedlo Šija a podľa nápisu na skale zostup na ďalšiu veľkú planinu. Z nej výstup do kotliny V Kožnah a ďalej k chate rovnako ako v predošlom prípade.
5. Dom Pristava (930 m) – sedlo Medvedjak (1 698 m) 2 h – Prešernova koča 4 h
Podľa značenia výstup okolo vodnej nádrže a budovy pohraničnej stráže po lesnej ceste, ktorá vo vyšších polohách prejde do chodníka. Po opustení hranice lesa výstup na trávnatý hrebeň pod sedlo Medvedjak. Tu vpravo okolo trávnatého kotla stále do kopca po trávnatom západnom úbočí na hrebeň Belščica. Značená cesta vedie po hrebeni alebo pod ním až pod vrchol Velikého Stola. Pri križovatke ciest krátko vpravo k chate.

Výstupy:
Veliki Stol 1/4 h
top
ROBLEKOV DOM NA BEGUNJŠČICI 1 657 m
Chata na vyhliadkovom mieste na západnom úbočí Begunjščice. Pôvodná chata z r. 1933 vyrástla na základoch starej baníckej Vilfanovej koče (baníci tu kopali mangánovú rudu); vyhorela r.1943, obnovená v r. 1976. Otvorené od 15. 6.–15. 9.

Prístup:
1. Valvasorjev dom (1 180 m) – Roblekov dom 3 h
Po transverzále cez Žirovniškú a Zábreškú planinu okolo Tinčkovej loveckej chatky.
2. Begunje (585 m) – sedlo Kališča (980 m) 1 h – Poljška planina (1 200 m) 2 1/2 h – Roblekov dom 4 h
Z dediny výstup okolo kostola sv. Petra na sedlo Kališča a ďalej podľa značenia na priestranstvo Poljška planina k rázcestiu. Odtiaľ výstup po južnom úbočí Begnujščice väčšinou lesom až k chate.
3. Begnuje (585 m)– Gostišče Draga (680 m) 1 h – Poljška planina (1 200 m) 2 h – Roblekov dom 3 1/2 h
Z Begunje okolo zrúcaniny hradu Kamen a k severu údolím riečky Begunjščica k hostincu Gostišče Draga. Za hostincom asi po 1/4 hodine vľavo na Poljšku planinu k rázcestiu; tu vpravo k Roblekovmu domu.
4. Podljubelj (700 m) – Potočnik (780 m) 1/2 h – Preval (1 311 m) 2 h – Roblekov dom 3 1/2 h
Od hostinca Ankele v osade Podljubelj (údolie riečky Mošenik) po ceste na Ljubeljsko sedlo. Asi po 1,5 kilometri vľavo okolo samoty Potočnik a strmo hore cez les na sedlo Preval. Zo sedla podľa ukazateľa južným úbočím Begunjščice k chate.

Prechod:
1. Roblekov dom – Planinski dom na Zelenici (1 536 m) 2 h
2. Roblekov dom – sedlo Preval (1 311 m) 1 1/2 h – Konstanjevčeva koča na Dobrči (1 520 m) 4 h


Výstupy:
Begunjščica 1 h
top
VALVASORJEV DOM 1 180 m
Stojí na terase južného úbočia masívu Belščica. Otvorené od 1. 5.–31. 10. Pôvodne v týchto miestach stávala ubytovňa baníkov, ktorí v okolí dobývali rudu. Pred 1. svetovou vojnou ju prestaval Rakúsko–nemecký alpský spolok (DÖAV) na chatu. Po vojne prešla do vlastníctva PZS ako Valvasorjeva koča, bola rozšírená, v r.1943 však vyhorela. Dnešná chata je z r. 1954.

Prístup:
1. Dom Pristava (930 m) – Potoška planina – Valvasorjev dom 2 1/2 h
Od chaty po transvezrále najprv k Javorniškému potoku a odtiaľ výstup cez les a trávnatým úbočím na Debelo brdo a potom na strmú Olipovu planinu. Bukovým a smrekovým lesom okolo prameňa pitnej vody, väčšinou po vrstevnici, cez Potoškú planinu až k chate.
2. Koroška Bela (584 m)–Valvasorjev dom 2 1/2 h
Zo žel. stanice Javornik okolo autobusovej zastávky v Koroškej Belej až na horný koniec dediny. Okolo kostola lesnou cestou s mnohými výhľadmi až k chate.
3. Žirovnica (560 m) – Valvasorjev dom 2 h
Od žel. stanice po značenej ceste k ústiu potoka Rečica. Proti jeho toku až do miest, kde sa údolie zužuje; tu sa cesta stáča vľavo a stúpa k chate.

Prechod:
1. Valvasorjev dom – Prešernova koča (2 193 m) 3 h
2. Valvasorjev dom – Roblekov dom (1 657 m) 3 h


Výstupy:
Veliki Stol 3 1/2 h
top
BEGUNJŠČICA 2 063 m
Hrebeň z niekoľkými vrcholmi. Najvyšší sa volá Veliki vrh.
1. Roblekov dom (1 657 m) – Begunjščica 1 h
Po transverzrále na západ až na vrchol.
2. Koča na Dobrči (1 520 m) – sedlo Preval (1 311 m) 2 1/2 h – Begunjščica 4 1/2 h
Po transverzrále cez vrchol Čisovce na sedlo Preval. Zo sedla strmý výstup najprv cez les, neskôr po tráve, nakoniec po skalách až na vrchol.
top
DOBRČA 1 635 m
Najjužnejší výbežok tejto horskej skupiny, ktorý sa mohutne vypína nad Gorenjskou skupinou.
1. Koča na Dobrči (1 520 m) – Dobrča 1/2 h
Od chaty najprv na Podgorskú planinu, ďalej po značenej ceste na vrchol.
top
VELIKI STOL 2 236 m
Najvyšší vrchol Karavaniek s prekrásnym rozhľadom. Veľmi často vyhľadávaný.
1. Prešernova koča (2 193 m) – Veliki Stol 1/4 h
Od chaty po transverzrále cez Mali Stol. Nasleduje krátky zostup do sedla medzi obidvoma vrcholmi a po ceste na vrchol.
top
VRTAĆA 2 180 m
Druhý najvyšší vrchol Karavaniek, v hlavnom hrebeni východne od Vel. Stolu.
1. Planinski dom na Zelenici (1 536 m) – Vrtača 2 1/2 h
Od chaty výstup pozdĺž lanovky na sever, asi uprostred svahu vľavo podľa značenia pod južným úbočím Vrtača k rázcestiu. Odtiaľ podľa značenia najprv na západ, neskôr vpravo až na hrebeň. Po hrebeni na vrchol (čakan a vrcholová schránka).
top

Obsah

Skupina Stolu


Chaty

 Konstanjevčeva koča
 Planinski dom
 Prešernova koča
 Roblekov dom
 Valvasorjev dom

Vrcholy

 Begunjščica
 Dobrča
 Veliki stol
 Vrtaća

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict