späť

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Lavíny > Lavínová predpoveď

Ako správne čítať ikonu
Ikona
Stupeň lavínového nebezpečenstva

a) dopoludnia
b) popoludní
c) orientácia svahu, najviac ohrozené svahy sú
     čierne
d) nadmorská výška od ktorej je nebezpečenstvo
     výrazne vyššie
Ikona je len prvotná informácia, ďalšie podrobnosti sú v texte

Najdôležitejším nástrojom k posúdeniu lavínového nebezpečenstva je lavínová predpoveď. Skoro všetky najznámejšie metódy
 manažérstva rizika vychádzajú zo
 stupňa lavínového nebezpečenstva.
Na základe testov sa zistilo, že 2/3 ľudí sa "stratí" v texte a nevyberú si správne informácie a len 7 % správne pochopí lavínovú predpoveď.
Preto je potrebné naučiť sa správne čítať a pochopiť lavínovú predpoveď. Načo sa musíme zamerať pri lavínovej predpovedi?
1) stupeň lavínového nebezpečenstva
2) tendencia
3) množstvo nového snehu
4) celkové množstvo snehu
5) podrobný popis nebezpečných miest
6) očakávaný vývoj na nasledujúci deň
7) informácie o počasí
8) informácie o snehovej pokrývke
9) predpoveď počasia

Podrobnejšie si prečítať popis nebezpečných miest (napr. nadmorská výška, expozícia, sklon, tvar terénu atď.). Predovšetkým sa zamerať na:
• blízkosť hrebeňa, žlaby, muldy - býva tu často naviate väčšie množstvo snehu.
• miesta v tieni - nízke teploty spomalujú spevňovanie snehovej pokrývky a sú tu priaznivejšie podmienky pre vznik dutinovej a povrchovej inovate.
• teplotu - silné oteplenie, ako to býva často na jar, zvyšuje náhle lavínové nebezpečenstvo.
Na spodnom obrázku je graficky znázornený vývoj počasia, teploty a hrúbky snehovej pokrývky.

Poznámka: Prevedenie lavínovej predpovedi sa v jednotlivých štátoch môže mierne líšiť, ale vždy sa snažíme zistiť informácie uvedené v bode 1-9.
V príklade je lavínová situácia z 8. januára v Malej Fatre.
 
Návrh túry prispôsobiť predpovedi.
1) stupeň lavínového nebezpečenstva
podľa stupňa sa vzdať svahov určitej strmosti a posúdiť terén v danom rozsahu. Napr. pri 3. st. sa vyhnúť svahom nad 35° a počas túry posúdiť celý svah a jeho vyústenie.
2) nebezpečné miesta
nadmorská výška, strmosť svahu, expozícia, žľaby, muldy, slnečný alebo zatienený svah…
3) čo môže spôsobiť pád lavíny
sneženie - kritické množstvo nového snehu
vietor a jeho smer - naviaty sneh, usadzuje sa v žľaboch, muldách, na záveternej strane blízko hrebeňa
oteplenie - celkový vzostup teploty (samovolné lavíny), alebo len na slnečnej strane (skôr vyrazyť a skôr sa vrátiť, alebo trasu viesť v tieni).

O 11 % viac ľudí si vyberie z predpovede správne informácie, keď je predpoveď znázornená graficky. Aby sa lavínová predpoveď čo najviac zjednodušila, postupne sa bude prechádzať z textu na ikony a len doplňujúce informácie budú v texte.
 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict