Celková charakteristika
Biele Karpaty sú horstvom s dĺžkou asi 80 km, poskytujú dobré podmienky na lyžiarsku turistiku, hlavne na svahoch hlavného hrebeňa, ktorý sa rozprestiera na slovensko-moravskom pomedzí. Lyžiarskym centrom na slovenskej strane je Veľká Javorina. Snehová pokrývka na pahorkatine sa udrží 50-60 dní v roku a na hlavnom hrebeni 80 až 100 dní. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 70. Snehové pomery ovplyvňuje najmä teplota vzduchu, ktorá na každých 100 m výšky klesá približne o 0,6 °C. Počet dní s teplotou 0 °C býva v roku 131 a mrazových 55. Nižšie položené časti oblasti majú snehovú pokrývku hrúbky okolo 20 cm a vyššie položené oblasti 35-50 cm. V oblasti prevládajú severné a severozápadné vetry.
Nebezpečenstvo hôr v zime
Aj keď sa v pohorí nevyskytujú lavíny, hory nemožno podceňovať. Horstvo má množstvo značkovaných, ale i neznačkovaných chodníkov a pri zhoršenej viditeľnosti hrozí možnosť zablúdenia. V neznámom teréne nemôžeme opustiť značkovanú cestu. Treba si však uvedomiť, že cesty sú značkované pre letnú turistiku, a preto je nevyhnutné sledovať značky so zvýšenou pozornosťou. Hlavne pri hmle a snežení. Niekedy sa pozerať i naspäť, či v opačnom smere nie je značkovanie spoľahlivejšie. Časové údaje na smerovkách na slovenskej strane pohoria (na Českej strane sú udávané kilometre) platia pre peší pochod v letnom období, preto v zime ich môžeme používať iba informatívne. Odporúčame riadiť sa týmito pokynmi:
1. Zásadne na túry choďte aspoň vo dvojici.
2. Voľte primerané túry s ohľadom na kondíciu a s časovou rezervou.
3. Nepodceňujte oblečenie a výstroj.
4. Nepreceňujte svoje sily na túrach a pri zjazdoch, pri nepredvídaných prekážkach hrozí nebezpečenstvo úrazu.
5. Za zlého počasia sa na túry nevydávajte.
6. Plánovanú trasu si preštudujte vopred podľa mapy a sprievodcu.
7. V prípade nehody je núdzový zvukový alebo svetelný signál 6 × za minútu. Odpoveď 3 × za minútu

Zjazdové lyžovanie
V Bielych Karpatoch je zjazdové lyžovanie na slovenskej strane sústredené vo dvoch lyžiarskych strediskách, na Veľkej Javorine a na Starej Myjave Skiland.

Lyžovanie na bežkách
Vhodné terény pre beh alebo turistiku na lyžach sú na hlavnom hrebeni nad Holubyho chatou na Veľkej Javorine, trate nie sú upravované ale v zime je urobená stopa po hlavnom hrebeni až po železničnú stanicu Vrbovce. Okrem toho možno lyže použiť aj na iných letných turistických trasách. Prístup na Holubyho chatu na Veľkej Javorine motorovým vozidlom z Lubiny. Tu je pár návrhov lyžiarskych túr.
L1 Stará Turá, žel. st. – Miškech salaš – Veľká Javorina,  P12 – Dibrovov pomník  P15 ďalej smerom na Kubíkov vrch  P4 a asi 100 m pred Kubíkovým vrchom odbočiť vľavo na neudržiavanú asfaltku a pokračovať do Prídolia. Z Prídolia stále po ceste až prídeme na kopec nad Starou Turou – Jazviny a pokračovať zjazdom po poli do Starej Turej
Dĺžka: 34 km; Prvýšenie: 700 m; Náročnosť: ťažká trasa

L2 Javorník, žel. st. – Filipovské údolie – Šibeničný vrch – Dibrovov pomník  P4 pokračovať  P15 – Veľká Javorina, pokračovať  P12 – Miškech salaš – Stará Turá
Dĺžka: 32 km; Prevýšenie: 650 m; Náročnosť: ťažká trasa

L3 Vrbovce, žel. st. – Kubíkov vrch  P5 a asi 100 m za Kubíkovým vrchom odbočiť vpravo na neudržiavanú asfaltku a pokračovať ako L1 – Prídolie – Jazviny – Stará Turá
Dĺžka: 25 km; Prevýšenie: 350 m; Náročnosť: stredne ťažká trasa

L4 Poriadie, žel. st. – Prídolie  P14 tu odbočiť vpravo na neudržiavanú asfaltku a pokračovať ako L1 – Jazviny – Stará Turá
Dĺžka: 16 km; Prevýšenie: 130 m; Náročnosť: ľahká trasa.

L5 Veľká Javorina – Dibrovov pomník  P15, ďalej smerom na Kubíkov vrch  P4 pokračovať  P5 a na Krúžku odbočiť vľavo  P13Stará Myjava zast. SAD
Dĺžka: 12 km; Klesanie: 550 m; Náročnosť: ľahká trasa.
Pozor! Pred Dibrovovým pomníkom úsek zo strmým klesaním.

L6 Vrbovce, žel. st. – Kubíkov vrch  P5 – Dibrovov pomník  P4 – Veľká Javorina  P15 pokračovať  P12 – Miškech salaš – Stará Turá
Dĺžka: 28 km; Prevýšenie: 600 m; Náročnosť: ťažká trasa
Ďalšie tipy na lyžiarske túry
Stará Turá - Veľká Javorina (formát *.pdf, 60 kB)
Trasy na bežecké lyžovanie
Trasy na bežecké lyžovanie (novšia verzia)
Propagačný materiál prehľad tratí pre bežecké lyžovanie v Bielych Karpatoch
(formát *.pdf, 4,55 MB)

Valid XHTML 1.0 Strict
© www.kstst.sk