Časy udávané v tomto sprievodcovi sú pre priemerných turistov a pohodlnú chôdzu s prestávkami. Trénovaní turisti si môžu vypočítať čas z rýchlosti 5-6 km/h.

DIAĽKOVÉ CESTY

D1   Myjava, nám. zast. SAD 325 m – vrch Slobodných 687 m – Dibrovov pomník – Veľká Javorina – Hrabina – Mikulčin vrch – Machnáč – Trenčín
Diaľková cesta hrebeňom Javorinskej a Lopeníckej hornatiny, 60 km, 20 h.
Vyhľadávaná hrebeňovka, vedie cez vyhliadkové vrcholy Veľkú Javorinu, Mikulčin vrch a Machnáč. Stredne namáhavá, trasu možno absolvovať za 2 dni, (s prenocovaním na Veľkej Javorine alebo na Mikulčinom vrchu). V nástupovej a zostupovej časti prechádza kopaničiarskym krajom. V prvej polovici vedie zväčša lesom s občasnými výhľadmi. Vo vrcholovej časti hranicou, moravsko-slovenským pomedzím, cez významné miesto stretávania Čechova Slovákov na Veľkej Javorine.

D2   Stará Turá –  P12 na Veľkú Javorinu 3 1/2 h, 11 km, pokračovať  P3 do Strání – Květná (ČR) 5 h, 16,5 km. Zo Strání pokračovať po c.č. 4545 na Veľký Lopeník 912 m 6 3/4 h, 24 km. Na V. Lopeníku je rozhľadňa s ďalekými výhľadmi. Z V. Lopeníka môžeme pokračovať po tej istej zn. na Mikulčin vrch zast. SAD 780 m, 8 1/4 h, 28 km, alebo zísť z V. Lopeníka po c.č. 2420 do Novej Bošáce zast. SAD jednota 300 m 8 1/4 h, 30 km a odtial sa môžeme vrátiť autobusom do Starej Turej.
Poznámka:
Ak sa chcete vrátiť do Starej Turej je výhodnejšie túru urobiť opačne t.j. ráno sa zaviesť autobusom do Novej Bošáce a prísť peši do Starej Turej.

D3   Stará Turá –  P12 na Veľkú Javorinu 3 1/2 h, 11 km, pokračovať P15, P7 na Myjavu 7 1/2 h, 25 km, po  P8 na Bradlo 11 h, 41 km pokračovať  P10 do Starej Turej 17 1/2 h, 64 km.

D4   Stará Turá –  P11 do Višňového, pokračovať  P18 na zrúc. hradu Čachtice 2 3/4 h, 10,5 km, vrátiť sa späť do Višňového a tou istou značkou pokračovať do Lubiny 5 3/4 h, 21 km.
Z Lubiny  P16 na Veľkú Javorinu 9 1/4 h, 33 km, pokračovať  P15 k Dibrovovmu pomníku 10 1/2 h, 37,5 km, tu odbočiť  P14 ísť po Prídolie 11 1/2 h, 42 km. V Prídolí odbočiť na  P13 do Topoleckej 12 1/2 h, 44,5 km a po asfaltke do Starej Turej 14 h, 50 km.
Z Topoleckej možno použiť autobus. Z Veľkej Javoriny možno zísť po  P12 do Starej Turej, cesta je kratšia o 8 km.
D4 je 50 km trasa tradičného pochodu Podjavorinská Päťdesiatka.

JEDNODŇOVÉ TÚRY
Zoznam túr        
P1   0701 Hrabina (ČR) – Veľká Javorina, Holubyho chata
P2   2040 Nová Lhota – Vápenky (ČR) – Veľká Javorina, Holubyho chata
P3   4545 Strání – Květná (ČR) – Veľká Javorina, Holubyho chata
P4   4554 Javorník (ČR) – Dibrovov pomník
P5   2041 Vrbovce, žel. st. – Kubíkov vrch, rázc.
P6   2413 Myjava – Podbranč, Podzámok
P7   0701 Myjava – Dibrovov pomník
P8   0701 Myjava – Brezová pod Bradlom
P9   8143 Horné Košariská – Chrbát Bradla
P10 5109 Stará Turá, žel. st. – Bradlo
P11 2437 Stará Turá, žel. st. – Višňové, žel. st.
P12 8112 Stará Turá, žel. st. – Veľká Javorina, Holubyho chata
P13 8111 Topolecká, zast. SAD – Stará Myjava, zast. SAD, rekr. stred.
P14 5116 Poriadie, žel. st. – Dibrovov pomník
P15 0701 Dibrovov pomník – Veľká Javorina, Holubyho chata
P16 2416 Lubina, zast. SAD – Veľká Javorina, Holubyho chata
P17 8114 zrúc. hradu Čachtice – Nové Mesto nad Váhom zast. SAD, žel. st.
P18 5119 Lubina, zast. SAD – Čachtice zast. SAD
P19 2443 zrúc. hradu Čachtice – Šípkové zast. SAD
P20 8115 Hrachovišťe, žel. st. – Veľký Plešivec

P1   Hrabina (ČR), rázc., zast. ČSAD 558 m – Kamenná búda 660 m 3/4 h – U Bětina javora 825 m 2 h – Veľká Javorina, rázc., 970 m, 2 3/4 h – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m 3 h, prevýšenie 410 m (opačným smerom 2 1/2 h, 8,5 km, cesta číslo 0701)
Prístupová trasa na Veľkú Javorinu z Moravskej strany prechádzajúca prevažne lesom. Dolná časť vedie po málo používanej horskej ceste. Stredne namáhavé.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Nová Lhota (ČR)  P2
Strání – Květná (ČR)  P3
Stará Turá  P12
Dibrovov pomník  P15 križovatka s  P4,  P7,  P14
Lubina  P16

P2   Nová Lhota – Vápenky (ČR), zast. ČSAD 450 m – Vadovská 660 m 1h – "U zabitého Žida" 825 m 2 h – Veľká Javorina, rázc., 970 m, 2 1/4 h – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m 2 3/4 h, prev. 520 m (opačným smerom 1 3/4 h, 8,5 km c. č. 2040)
Prístupová trasa na Veľkú Javorinu z Moravskej strany prechádzajúca prevažne lesom. V závere namáhavé.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Hrabina (ČR)  P1
Strání – Květná (ČR)  P3
Stará Turá  P12
Dibrovov pomník  P15 križovatka s  P4,  P7,  P14
Lubina  P16

P3   Strání – Květná (ČR), zast. ČSAD 355 m – Pod Jelencem 870 m, 2 h, 4 km – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m, 2 1/2 h, 5,5 km, prev. 565 m (opačným smerom 2 h, c. č. 4545)
Najkratšia prístupová cesta z Moravskej strany na Holubyho chatu. Celá cesta prechádza lesom bez výhľadov. Stredne namáhavý výstup na Holubyho chatu.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Hrabina (ČR)  P1
Nová Lhota (ČR)  P2
Stará Turá  P12
Dibrovov pomník  P15 križovatka s  P4,  P7,  P14
Lubina  P16

P4   Javorník (ČR), žel. st. 350 m – Filipovské údolí, rekr. stred. 370 m, 3/4 h, 3 km –Liščí bouda 420 m, 1 1/4 h, 5 km – Kubíkov vrch, rázc. 683 m, 2 3/4 h, 8 km – Šibenický vrch 707 m,3 h, 9 km – Dibrovov pomník 775 m, 3 1/2 h, 10,5 km, prev. 425 m (opačným smerom 2 3/4 h, c. č. 4554)
Často používaná spojnica s hrebeňovou cestou. Prvá časť cesty pohodlná, z údolia na hrebeň veľké stúpanie. Výhľady v prvej a poslednej tretine.
Možnosti z Dibrovovho pomníka:
Myjava  P7
Poriadie  P14 na Prídolí križovatka s  P13
Veľká Javorina  P15

P5   Vrbovce, žel. st. 360 m – Vrbovce, podjazd 359 m, 1/4 h, 1 km – Pod machovou 560 m, 1 h, 3 km – Kamenné vráta 625 m, 2 h, 5,5 km – Krúžok 628 m, 2 1/2 h, 7,5 km – Kubíkov vrch, rázc. 683 m, 3 1/4 h, 10 km, prev. 350 m (opačným smerom 3 h, c. č. 2041)
Časť hrebeňovej cesty Javorinskou hornatinou. Pomerne dosť frekventovaná, hlavne v zimnej sezóne vyhľadávaná lyžiarmi. Mierne namáhavé, prevažne bez výhľadov. Na začiatku nedoporučujeme ísť po značke, ale cca 10 m strmo do kopca priamo oproti žel. st., viditeľný chodník, ušetrí sa 2 km.
Možnosti z Kubíkovho vrchu:
Dibrovov pomník  P4 križovatka s  P7,  P15
Javorník (ČR)  P4
Pokračovať po  P4 a po 100 m odbočiť vpravo na asfaltku, po 3,5 km
križujeme  P7 a po 4,5 km prídeme na Prídolie.

Možnosti z Prídolia:
Poriadie  P14
Topolecká  P13
Stará Myjava  P13

P6   Myjava, námestie ústredná orientácia 325 m – Turá Lúka, Jednota 300 m, 1 h, 3,5 km – Turá Lúka Škartíkovci 320 m, 2 h, 7 km – Drviská 404 m, 2 1/4 h, 8 km – Podbranč, Podzámok 473 m, 3 1/2 h, 13 km, prev. 320 m (opačným smerom 3 1/4 h, c. č. 2413)
Trasa vedúca k zrúcanine hradu Branč vedie po Turú Lúku po asfaltovej ceste, pri ev. kostole odbočíme vľavo a ďalej vedie vlnitým kopaničiarskym terénom s občasnými väčšími úsekmi lesov. mierne obťažné, niektoré úseky so stredným stúpaním.
Centrálna orientácia na Myjave je na námestí, zast. SAD. Z námestia po žel. st. je 25 min (2 km)

P7   Myjava, námestie ústredná orientácia 325 m – Sovinec 400 m, 1 h, 3 km – Jurášová 520 m, 1 3/4 h, 6 km – Hrabina, rázc. 550 m, 2 1/4 h, 9 km – vrch Slobodných 687 m, 2 3/4 h, 11 km – Čupec 819 m, 3 1/4 h, 13 km – Dibrovov pomník 775 m, 3 1/2 h, 14 km, prev. 480 m (opačným smerom 3 h, c. č. 0701)
Časť trasy „Cesta hrdinov SNP“ prechádzajúcej z Myjavskej pahorkatiny do Javorinskej Hornatiny v Bielych Karpatoch. Stredne namáhavé, v prvej časti vedie kopaničiarskym krajom s výhľadmi cez prieseky v lese.
Možnosti z Hrabiny:
Krúžok  P13 križovatka s  P5
Prídolie  P13 križovatka s  P14
Topolecká  P13

Možnosti z Dibrovovho pomníka:
Poriadie  P14 na Prídolí križovatka s  P13
Veľká Javorina  P15
Javorník (ČR), žel. st.  P4

P8   Myjava, námestie ústredná orientácia 325 m – Polianka 410 m, 1 h, 5 km – Jandova dolina 260 m, 1 3/4 h, 9 km – Bradlo 543 m, 2 1/2 h, 12 km – Brezová pod Bradlom nám. zast. SAD 260 m, 3 1/2 h, 16 km, prev. 390 m (opačným smerom 3 1/2 h, c. č. 0701)
Trasa prechádza typickým kopaničiarskym krajom, stredne obťažná, na Bradlo so stúpaním. V osadách U Vaškov a Jandova Dolina treba pozorne sledovať značky. Z vrcholu Bradla pekné ďaleké výhľady.
Možnosti z Bradla:
 P10

P9   Horné Košariská 332 m – Dolné Košariská 320 m, 1/4 h, 1 km – Chrbát Bradla 420 m, 3/4 h, 2 km. Z Chrbáta Bradla pokračovať vľavo po  P10 na Bradlo 543 m, 1 1/4 h, 3,5 km, prev.230 m (opačným smerom 1/2 h, c. č. 8143)
Krátka spojka na P10 mierne obťažné, nenáročné. Najkratšia cesta z Košarísk (múzeum M. R. Štefánika) na Bradlo.

P10   Stará Turá, žel. st. 279 m – Dubník II 280 m, 1/2 h, 2 km – Hrašné, Jednota 340 m, 1 1/2 h, 6 km – Babulicov vrch 360 m, 2 1/4 h, 9 km – Jablonka Borovskovci 320 m, 4 h, 14 km – Priepastné, Dlhý vŕšok 400 m, 5 1/2 h, 19 km – Široké Bradlo 491 m, 5 3/4 h, 20,5 km – Chrbát Bradla 436 m, 6 h, 21,5 km – Bradlo 543 m, 6 1/2 h, 23 km, prev. 530 m (opačným smerom 6 1/2 h, c. č. 5109)
Trasa vedená typickým kopaničiarskym krajom, prevažná časť vedie asfaltovými cestami (asi 17 km), lesný úsek bez výraznejších výškových rozdielov, úvod trasy rekreačná oblasť pri vodnej nádrži Dubník II, cieľ trasy významná architektonická pamiatka – Bradlo. Z vrcholu Bradla pekné ďaleké výhľady. V osade Borovskovci pozorne sledovať značenie.
Možnosti z Bradla:
Brezová pod Bradlom  P8
Horné Košariská – po tej istej trase 1,5 km späť po Chrbát Bradla a odbočiť vpravo do Horných Košarísk  P9 (múzeum M. R. Štefánika).

P11   Stará Turá, žel. st. 279 m – vodná nádrž Dubník I 250 m, 3/4 h, 2,5 km – Vaďovce 240 m, 1 1/2 h, 6 km – Višňové, žel. st. 230 m, 2 1/4 h, 9 km, prev. 100 m (opačným smerom 2 1/2 h, c. č. 2437)
Prístupová cesta k rekr. stredisku pri vodnej nádrži Dubník I, ale aj cez Vaďovce a Višňové na Čachtický hrad. Pohodlné, otvoreným a zalesneným terénom s peknými výhľadmi na Čachtický hrad, Plešivec a Veľkú Javorinu.
Možnosti z Višňového:
Nové mesto nad Váhom  P17
zrúc. hradu Čachtice  P18
Lubina  P18
Veľký Plešivec a Šípkové  P19
Centrálna orientácia vo Višňovom je na železničnej zastávke. Na P17 sa dostaneme po asfaltovej ceste smer Čachtice (600 m), alebo cez zrúc. hradu Čachtice. Zo zrúc. hradu Čachtice sa môžeme ísť do Čachtíc cca 3 km.

P12   Stará Turá, žel. st. 279 m – Trávniky 300 m, 3/4 h, 3,5 km – Miškech salaš 560 m, 2 1/2 h, 6,5 km – Kachľové Grúne 800 m, 3 1/4 h, 10 km – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m, 3 1/2 h, 11 km, prev. 650 m (opačným smerom 3 h, c. č. 8112)
Najkratšia a najpohodlnejšia prístupová cesta na Veľkú Javorinu a Holubyho chatu. Spočiatku pohodlné s ďalekými výhľadmi, neskôr stredne namáhavá cesta lesom.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Hrabina (ČR)  P1
Nová Lhota (ČR)  P2
Strání – Květná (ČR)  P3
Dibrovov pomník  P15 križovatka s  P4,  P7,  P14
Lubina  P16

P13   Topolecká, zast. SAD 400 m – Narcie, pamätník SNP 450 m, 1/2 h, 1,5 km – Prídolie 500 m, 1 1/4 h, 3,5 km – Hrabina 550 m, 1 3/4 h, 5 km – Stará Myjava, lyžiarske stred. 400 m, 2 h, 5,5 km – Stará Myjava, zast. SAD, rekr. stred. 400 m, 2 1/4 h, 6 km – Krúžok 628 m, 3 h, 8 km, prev. 360 m (opačným smerom 2 1/2 h, c. č. 8111)
Významná cesta, prechádzajúca pamätnými miestami z obdobia SNP. Spája aj hrebeňovku, cestu „Cesta hrdinov SNP“, s trasami v ČR. Stredne namáhavé, spočiatku v otvorenej doline, ďalej stále lesom s častými výstupmi a zostupmi do dolín. Asi 1 km od Prídolia križuje značka lesnú cestu, pozorne sledovať značky, cesta pokračuje 100 m po ceste vľavo a potom odbočiť vpravo.
Možnosti z Prídolia:
Dibrovov pomník  P14
Poriadie  P14

P14   Poriadie, žel. st. 405 m – zemľanky (pamätník SNP) 410 m, 1 1/2 h, 4 km – Prídolie 500 m, 2 h, 6 km – Dibrovov pomník 775 m, 3 1/4 h, 10,5 km, prev. 400 m (opačným smerom 3 h, c. č. 5116)
Významná trasa, vedúca k pamätným miestam z obdobia SNP. Spočiatku pohodlné, neskôr stredne namáhavé; stále lesom s ojedinelými výhľadmi. Z Prídolia vľavo po asfaltke, asi po 200 m odbočiť vpravo, pozorne sledovať značky.
Možnosti z Prídolia:
Topolecká  P13
Stará Myjava  P13

Možnosti z Dibrovovho pomníka:
Myjava  P7
Poriadie  P14 na Prídolí križovatka s  P13
Veľká Javorina  P15

P15   Dibrovov pomník 775 m – Križovatka s cestou zo Strání, 3/4 h, 2,5 km – Veľká Javorina, hrebeň 970 m, 1 h, 3 km – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m, 1 1/4 h, 4,5 km, prev. 200 m (opačným smerom 1 h, c. č. 0701)
Časť cesty „Cesta hrdinov SNP“ a hrebeňovej cesty v Javorinskej hornatine. Prístupová cesta na Veľkú Javorinu a Holubyho chatu. Stredne namáhavé, väčšia časť trasy lesom, iba v závere ďaleké výhľady.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Hrabina (ČR)  P1
Nová Lhota (ČR)  P2
Strání – Květná (ČR)  P3
Stará Turá  P12
Lubina  P16

P16   „Cesta Kpt. miloša Uhra“ Lubina, zast. SAD 273 m – Roh, pamätník SNP 487 m, 1 1/4 h, 4 km – Cetuna 365 m, 2 h, 7 km – Poľovnícka chata 750 m, 3 h, 10 km – Veľká Javorina, Holubyho chata 920 m, 3 1/2 h, 12 km, prev. 770 m (opačným smerom 3 1/4 h, c. č. 2416)
Cesta kpt. Miloša Uhra, historicky významná a turisticky zaujímavá trasa. Prístupová trasa k pamätníku SNP na vrchu Roh a na Veľkú Javorinu. Stredne namáhavé, krajinársky zaujímavé, s peknými ďalekými výhľadmi, v závere lesom bez výhľadov.
Možnosti z Veľkej Javoriny:
Hrabina (ČR)  P1
Nová Lhota (ČR)  P2
Strání – Květná (ČR)  P3
Stará Turá  P12
Dibrovov pomník  P15 križovatka s  P4,  P7,  P14

P17   „Chodník R. Drozda“ zrúc. hradu Čachtice 360 m – Višňové – farma 230 m, 1/2 h, 2 km – pod Drapliakom 400 m, 1 3/4 h, 6 km – Nové Mesto nad Váhom zast. SAD, žel. st. 195 m, 3 1/2 h, 11,5 km, prev. 180 m (opačným smerom 3 1/4, c. č. 8114)
Stredne obťažné, strmé stúpanie na Drapliak.
Možnosti z Višňového:
Lubina  P18 možno pokračovať  P16
Veľký Plešivec a Šípkové  P19

P18   Lubina 273 m – Hrušové 240 m, 1/2 h, 2 km – Višňové, žel.st. 230 m, 2 1/2 h, 9 km – zrúc. hradu Čachtice 360 m, 3 h, 10,5 km – Čachtice zast. SAD, 203 m, 3 1/2 h, 13 km, prev. 240 m (opačným smerom 3 1/2 h, c. č. 5119)
Cesta po Hrušové vedie po asfaltke, ďalej lesom bez výhľadov. Prístupová trasa vedúca k zrúcaninám hradu a štát. prír. rezervácia, mierne obťažné, na zrúcaninu strmšie stúpanie. Zo zrúc. hradu Čachtice pekné výhľady na Veľkú Javorinu a Považský Inovec.
Možnosti z Višňového:
Nové mesto nad Váhom  P17
Veľký Plešivec a Šípkové  P19

P19   Zrúc. hradu Čachtice 360 m – Veľký Plešivec 484 m, 1 1/2 h, 6 km – Ošmek, osada 310 m, 2 1/4 h, 9 km – Šípkové zast. SAD, 215 m, 3 h, 12 km, prev. 200 m (opačným smerom 3 1/4 h, c. č. 2443)
Veľký Plešivec kopec s peknými výhľadmi na zrúc. hradu Čachtice, Veľkú Javorinu a Považský Inovec.
Možnosti:
Trasu možno kombinovať s  P20

P20   Hrachovišťe, žel. st. 229 m – Veľký Plešivec 484 m, 1 1/2 h, 3,5 km (opačným smerom 1 h, c. č. 8115)
Z Hrachovišťa prudšie stúpanie lesom na Veľký Plešivec - kopec s peknými výhľadmi na zrúc. hradu Čachtice, Veľkú Javorinu a Považský Inovec.
Možnosti:
Trasu možno kombinovať s  P19
Ďalšie tipy na pešiu turistiku
Náučné chodníky (ČR)

Valid XHTML 1.0 Strict
© www.kstst.sk