SPRIEVODCA

Sprievodca > … > Karavanky > Miestopis
Begunje – dedina (758 m, 950 obyv.) pod južným úpätím Begnujščice, s bohatou históriou. Nad dedinou zrúcanina hradu Kamen.
Celje – tretie najvyššie mesto v Slovinsku (241 m, 45 000 obyv.), leží v údolí rieky Savinje, 74 km vých. od Lublane. Dávne kultúrne stredisko s množstvom historických pamiatok; dnes významné priemyslové, obchodné, kultúrne a turistické centrum na dôležitej železničnej križovatke. Veľká autobusová stanica. Baníctvo farebných kovov, strojárenstvo, chemický a textilný priemysel.
Pôvodne Keltské sídlo, za rímskeho impéria dôležité mesto Claudia. Mesto bolo 300 rokov opevňované (časť opevnenia sa zachovala). Od 14. stor. tu sídlili mocní grófovia. Ich sídlom bol najprv hrad nad mestom (Celjski grad, jedna z najmohutnejších stavieb svojho druhu vo vých. Alpách, dnes v zrúcaninách, výhľadové miesto), neskôr renesančný zámok Stara grofija (potom barokovo upravovaný; teraz mestské múzeum z galériou). Cenný je kostol sv. Daniela z prelomu 14. a 15. storočia z bohatými vitrážami v Celjskej kaplnke.
Crngrob – Obec 4 km južne od Kranje. Impozantný gotický kostol z 15. stor. s pozoruhodnými renesančnými freskami.
Dravograd – Mesto (364 m, 3 000 obyv.) na sútoku Drávy, Meži a Mislinje. Hrad, tržnica.
Gorenjska – Západná časť Lublanskej kotliny, preteká cez ňu rieka Sáva a obklopená hrebeňmi Julských Álp, Karavanok, Kamnických a Savinjských Álp.
Jesenice – Mesto (584 m, 20 000 obyv.) v úzkom údolí Sávy Dolinky medzi hrebeňom Mežakla a masívom Karavanok, známe svojimi železiarňami. Železničná stanica na medzinárodnej trati Lublaň – Villach.
Kokra – Slovinská riečka prameniaca v Karavankach pod vrcholom Virnikov Grintavec. Na svojej ceste na juh vytvára medzi masívmi Storžiča, Grintavca a Kalškého grebene hlboký kaňon. Ústi v Kranji do Sávy.
Korensko sedlo – Medzinárodný hraničný cestný prejazd na hrebeni Karavaniek (1 073 m); spája Slovinsko s Rakúskom.
Kranj – Priemyslové mesto (385 m, 30 000 obyv.) a správne stredisko Gorenjska. Leží v západnej časti Lublaňskej kotliny nazývanej Gorenjska, 25 km od Lublaňe. Priemysel textilný, kožiarsky a gumárenský. Stará časť mesta leží na skalnatom výbežku medzi riekami Sávou a Kokrou. Dnes turistické stredisko medzi južnými svahmi Karavaniek, neďaleko lublaňského letiska Brnik.
Kostol (župna cerkev) zo začiatku 15. storočia, najkrásnejšia gotická stavba halového typu v Slovinsku (fresky); blízko slovanského pohrebiska z 9.–11. storočia. V barokovej radnici (gradska hiša) je teraz Múzeum Gorenjska (Gorenjski muzei) so zbierkou sôch L. Dolinara. Pred neskoro barokovou farou stojí pomník Franceho Prešerna, básnika, ktorý tu dlhé roky žil a tiež zomrel (tiež Prešernovo múzeum). Veľká tržnica.
Ljubeljsko sedlo – Hraničný cestný prejazd medzi Slovinskom a Rakúskom. Sedlo (1 058 m) leží nad záverom Šentanskej doliny, asi 10 km od Tržiča.
Meža – Riečka prameniaca pod masívom Olševy a odvodňujúca východnú časť Karavaniek. Údolím Meži vedie zjazdná asfaltová cesta zo Slovenj Gradca cez Ravne a Črnu na Koroškem do Solčavy.
Mežica – Mestečko (484 m, 3 200 obyv.) v údolí riečky Meža, 20 km od Dravogradu, s ktorým má autobusové a železničné spojenie.
Mislinje – Riečka odvodňujúca východné časti Karavaniek. Pramení pri dedine rovnakého názvu a preteká mestečkami Slovenj Gradec a Dravograd, kde sa vlieva do Meži. Oddeluje najvchodnejšiu časť Karavaniek a Pohorje.
Preddvor – Letovisko (475 m, 500 obyv.) pod masívom Storžiča v mieste, kde riečka Kokra opúšťa tesné údolie medzi masívmi Storžiče a Kalškého grebene a pokračuje ďalej Gorenjskou kotlinou.
Prevalje – Železničná križovatka v údolí Meži (427 m, 3 500 obyv.), 12 km od Dravogradu. V dedine Poljana (4 km záp.) tažké boje v dobe NOV (pamätník).
Sáva – Najdlhšia slovinská rieka. Od sútoku Sávy Dolinky a Sávy Bohinjky pri mestečku Radovljica tečie približne na východ a tvorí v dĺžke 782 km chrbticu štátu. V Belehrade sa vlieva do Dunaja.
Slovenj Gradec – Mesto v údolí riečky Mislinje (409m, 4 200 obyv.) s bohatou históriou – nálezisko staroslovanského pohrebiska. Múzeum ľudovej revolúcie z obdobia NOV (1941–1945).
Solčava – Významná dedina na rieke Savinja (660 m, 400 obyv.), asi 65 km od Celje. Leží v centre Kamnických Álp pod masívom Olševy.
Tržič – Priemyslové mesto (515 m, 6 500 obyv.) 17 km od Kranje, na ceste spájajúcou Slovinsko s Rakúskom cez Ljubeljske sedlo. V strede mesta zaujímavé historické uličky.


Obsah

Karavanky

 Charakteristika Miestopis  Turistika
 Skupina západného     hrebeňa a Kepy
 Skupina Golice
 Skupina Stolu
 Skupina Košuty a     Konjščice
 Skupina Olševy
 Skupina Pece
 Skupina Uršljé gory

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict