Propozície Staroturanský triatlon 6. 8. 2022

36. ročníkOrganizátor pretekov:

Z poverenia Slovenskej triatlonovej únie KST Stará Turá v spolupráci s mestským úradom Stará Turá a Hasičským združením   Fireman Trenčín.

Dátum:

6. 8. 2022

Predpis:

Pravidlá podujatí vyhlasovaných Slovenskou triatlonovou úniou, Súťažný poriadok a Rozpis súťaží pre rok 2022 a tieto propozície. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny o ktorej budú všetci účastníci včas informovaní.
Pravidlá pretekov
Súťažný poriadok
Rozpis súťaží

Súťažný výbor:

Riaditeľ podujatia: Július Eisele
Technický delegát: Anikó Ozoráková
Hlavný rozhodca: M. Ozoráková

Miesto:

Stará Turá - rekreačné stredisko Dubník.
 mapa strediska 

Dĺžka tratí:

plávanie 750 m
cyklistika 20 km
beh 5 km

Trate pretekov:

Plávanie - v jazere Dubník z miesta štartu okolo ostrova a späť, neoprén povolený podľa pravidiel STÚ. Neoprén je zakázaný od teploty 22°C.

Cyklistika - preteká sa za obmedzenej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Trasa Dubník - Stará Turá - Vaďovce - Kostolné - Hrašné - Dubník vedie prevažne po cestách III. triedy. Úsek Hrašné - Dubník (križovatka č.8 až č.1) po ceste II. triedy č. 581.
 mapa cyklo 
Jazda v háku (drafting) povolená. Prekročenie stredovej čiary a nerešpektovanie pokynov regulovčíkov na križovatkách sa potrestá červenou kartou (diskvalifikácia)! Pevná, homologizovaná a neupravená prilba povinná! Trať vyznačená žltými šípkami.
UPOZORNENIE!
Nebezpečná pravotočivá zákruta, zvlášť za mokra - Vaďovce 7,8 km. Nebezpečné križovatky pozri  mapa cyklo .

Beh - dva okruhy okolo jazera.
 mapa behu 
 mapa depa 

Štartujú:
Štartovať sa bude v dvoch vlnách. Sú to dva nezávislé preteky.
1. Hasičský triatlon
2. Slovenský pohár
Maximálny počet štartujúcich v každej vlne je 140!

Meranie času:
Bude prebiehať čipovou technológiou. Pretekár si čip, ktorý dostane pri prezentácii, upevní nad členkom pomocou suchého zipsu. Pretekár je zodpovedný za upevnenie čipu.
Bez čipu nemôže byť zmeraný čas. Čipy sa po pretekoch vracajú.

UPOZORNENIE!
V prípade straty čipu je pretekár povinný zaplatiť 25 €.

1. Hasičský triatlon štartujú hasiči-triatlonisti z celého Slovenska a športovci bez licencie.
Radi uvítame aj rekreačných a začínajúcich športovcov (OPEN preteky). Tieto preteky nie sú bodované v Slovenskom pohári.
Kategórie

M Muži a Juniori 2003 -1978
V Veteráni 1977 a starší
Z Ženy a Juniorky 2003 a staršie

Ceny:

Dobrý pocit z absolvovania pretekov, prví traja v každej kategórie dostanú finančné ceny v celkovej hodnote 270 € a medailu.

Poradie kat. M / Z / V
1. miesto 40
2. miesto 30
3. miesto 20

Časový rozpis:

8:00 - 9:00 prezentácia a výber štartovných čísiel
8:30 - 9:00 ukladanie vecí do depa
9:00 - 9:20 poučenie pretekárov a výklad tratí
9:30 hromadný štart plávania v jazere Dubník
11:45 uvoľnenie depa
13:20 vyhlásenie výsledkov


2. Slovenský pohár štartujú triatlonisti s platnou licenciou STÚ, resp. neregistrovaní, ktorí si zaplatia jednorazovú licenciu (+4 €).
Pohár je zaradený do III. kategórie.

Kategórie
Muži
1 Dorastenci D 2006 - 2005
2 Juniori J 2004 - 2003
3 Muži (abs. por.) M elita 2002 a starší
4 Muži kat. AGm20-29 2002 - 1993
5 Muži kat. AGm30-34 1992 - 1988
6 Muži kat. AGm35-39 1987 - 1983
7 Muži kat. AGm40-44 1982 - 1978
8 Muži kat. AGm45-49 1977 - 1973
9 Muži kat. AGm50-54 1972 - 1968
10 Muži kat. AGm55-59 1967 - 1963
11 Muži kat. AGm60+ 1962 a starší
Ženy
  Dorastenky Dy 2006 - 2005
  Juniorky Jy 2004 - 2003
  Ženy (abs. por.) Ž elita 2002 a staršie
  Ženy kat. Agž20-29 2002 - 1993
  Ženy kat. Agž30-39 1992 - 1983
  Ženy kat. Agž40-49 1982 - 1973
  Ženy kat. AGž 50-59 1972 - 1963
  Ženy kat. Agž60+ 1962 a staršie

Ceny:

Dobrý pocit z absolvovania pretekov, prví traja v každej kategórie dostanú medailu.
Prví piati muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí dostanú finančné ceny v celkovej hodnote 600 €.

Abs. poradie Muži Ženy
1. miesto 140 90
2. miesto 100 60
3. miesto 80 50
4. miesto 50  
5. miesto 30  

Časový rozpis:

  9:30 - 12:00 prezentácia a výber štartovných čísiel
12:00 - 12:45 ukladanie vecí do depa
12:45 - 12:55 poučenie pretekárov a výklad tratí
13:00 hromadný štart plávania v jazere Dubník
15:30 vyhlásenie výsledkov
15:45 uvoľnenie depa

Občerstvenie:

Počas pretekov voda a iontový nápoj, po pretekoch banán a fľaša minerálky.


Štartovné:

Zaplatené do 20. 7. – 22 €.
Prihlásení, ktorí neuhradia štartovné do 20. 7. budú vyradení zo štartovej listiny.

Zaplatené po 20. 7. – 27 €.
Prihlásení, ktorí neuhradia štartovné do 2. 8. budú vyradení zo štartovej listiny.

Prihlásení, po 2. 8. – 32 € platia na štarte. Títo pretekári sa musia zaregistrovať na prezentácii:
1. Hasičský triatlon do 8:30
2. Slovenský pohár do 11:00

Za prihláseného sa považuje pretekár s uhradeným štartovným poplatkom, pričom rozhodujúci je dátum pripísania platby na náš účet.

Ak sa do Slovenského pohára prihlásia neregistrovaní pretekári, zaplatia príplatok za jednorazovú licenciu +4 €. Príplatok poslať naraz spolu so štartovným.
V cene štartovného: štartové číslo beh, štartové číslo bicykel, guma na číslo, elektronické meranie času (čipy), občerstvenie počas pretekov a po pretekoch.

Úhrada:
1. Hasičský triatlon
2. Slovenský pohár

Štartovné uhradiť len na číslo účtu:
IBAN – SK66 0900 0000 0000 4170 5517 SLSP Stará Turá
(SWIFT/BIC – GIBASKBX).
Doplňujúce údaje – informácie pre príjemcu: priezvisko meno (štartové číslo).
Ak platíte jedným prevodným príkazom štartovné za viacerých pretekárov, pošlite e-mailom ich zoznam s identifikáciou platby.
Platby začnite posielať až od 20. 6.!

Vrátenie štartovného:
a) Odhláseným do 30.7. štartovné vraciame. Po tomto termíne štartovné nevraciame, ale môžete si zohnať náhradníka a vaše štartovné presunieme na neho. Presunúť štartovné na budúci rok nie je možné!
V prípade, že ste sa odhlásili v termíne, alebo ste omylom zaplatili 2x štartovné vrátime.
O vrátenie platby požiadajte mailom do 30. 9. a uvedte dátum platby a štartové číslo.

b) Vyššia moc (vis maior). V prípade, že podujatie sa neuskutoční z dôvodu vyššej moci (štandardne zahŕňa situácie, akými sú epidémie, pandémie, vojny, vojnové stavy, výnimočné stavy, prírodné katastrofy, pandémia, COVID a pod.) budeme vracať štartovné znížené o 10 €.

Prihlášky:

Prihlasovanie začína začína 1. 6. Za prihláseného sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil! štartovné do stanoveného termínu Prihlásení do 30. 7., ktorí do tohto termínu aj zaplatia budú mať štartové číslo s menom. Skontrolujte si údaje v štartovej listine.
Ak sa štartová listina nezaplní skôr, on line prihlasovanie končí 3. 8. o 12:00.
Po zaplnení štartovej listiny, alebo po ukončení prihlasovania, už nie je možné prihlásiť sa! Maximálny počet štartujúcich v každej vlne je 140! Prihlásení s vyšším číslom sú náhradníci.
1. Hasičský triatlon pretekári sa prihlasujú na tejto stránke on line prihláška
2. Slovenský pohár pretekári sa prihlasujú len na stránke STU on line prihláška.

Náhradníci:

Ak sa zaplní štartová listina môžu sa prihlasovať aj náhradníci. Ak sa uvoľní v štartovej listine miesto, náhradníci budú do nej zaradení v poradí akom sa prihlásili. O zaradení do št. listiny budeme informovať mailom. Náhradníci platia štartovné až po zaradení do št. listiny.
Zaplatením štartovného dopredu nevzniká nárok na prednostné zaradenie do štartovej listiny!

Prezentácia:

Na terase letného discobaru Pláž Dubník podľa časového rozpisu. Neskoršie prezentácia nebude možná.


Pokyny:

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať
   Zákon o cestnej premávke č. 8/2009!, pokyny organizátorov a príslušníkov polície.
Pretekári počas celých pretekov musia byť označení štartovým číslom.
   plávanie - na pravej ruke fixkou
   cyklistika - viditeľne vzadu! + číslo na bicykli
   beh - viditeľne vpredu!
  Čísla a značenie zabezpečí usporiadateľ. Pre lepšiu manipuláciu si dajte číslo na gumičku
   (usporiadateľ nezabezpečuje). Pretekár bez štartového čísla a čipu nebude hodnotený.
Bicykle sa ukladajú v depe na stojany podľa štartových čísel označených na stojanoch.
Prečítajte si:
    FAQ - často kladené otázky 
    Desatoro pravidiel 
Týždeň pred štartom si pozrite  Covid opatrenia a Pokyny pre štartujúcich  na úvodnej stránke a sledujte maily. Prípadnú zmenu Vám oznámime mailom.

Informácie:

WC a sprchy pre pretekárov po pretekoch sú v areáli autokempingu alebo na pláži.
Možnosť stravovania a ubytovania v  Starej Turej, alebo   hotel Garni Hydrostav Dubník,
  tel: 032 / 776 3118, 0905 573 116,  mail: hdsdubnik@mail.t-com.sk.
Pri komunikácii s nami pre rýchlejšie vybavenie uveďte aj štartové číslo.
Pri opúšťaní depa po pretekoch si skontrolujte či máte všetky svoje veci.
   Najčastejšie sa zabúdajú plavecké okuliare a čiapky.
Ak niečo stratíte alebo nájdete oznámte to usporiadateľom, aby sme to mohli vyhlásiť.
Klubom, kde štartuje 5 a viac pretekárov môžeme čísla pripraviť do jednej tašky a odprezentovať
   klub môže len jeden pretekár. Ak máte záujem o tento spôsob prezentácie oznámte nám to
   mailom.
Pred prihlásením si prečítajte aj často kladené otázky.

UPOZORNENIE!
Autá pretekárov a doprovodu je nutné zaparkovať na hornom parkovisku alebo v kempe!
Prístup autom na štart nie je možný. Dodržujte značku Zákaz vjazdu.
Pri parkovaní v kempe nebude možné výjazd z parkoviska počas pretekov cyklistickej časti!

Kontakt:

Eisele Julo tel: 0904 263 924, Trembáč Ján tel: 0940 555 993
Z časových dôvodov na SMS neodpovedáme. Ak už ste zaregistrovaný uveďte v maili aj štartové číslo, šetrí nám to čas.
eisele.julo@gmail.com

Môže vás zaujímať

Kontakt

mail

+421 904 263 924
Staroturanský triatlon     © Karin Valid XHTML 1.0 Strict