Propozície Staroturanský triatlon 10. 8. 2019

33. ročníkOrganizátor pretekov:

Z poverenia Slovenskej triatlonovej únie KST Stará Turá v spolupráci s mestským úradom Stará Turá a Hasičským združením   Fireman Trenčín.

Dátum:

10. 8. 2019

Predpis:

"Pravidlá a Súťažný poriadok podujatí vyhlasovaných Slovenskou Triatlonovou Úniou" a tieto propozície. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny o ktorej budú všetci účastníci včas informovaní.

Súťažný výbor:

Riaditeľ podujatia: Eisele Július
Hlavný rozhodca: M. Ozoráková
Technický delegát: A. Ozoráková

Miesto:

Stará Turá - rekreačné stredisko Dubník.
 mapa strediska 

Dĺžka tratí:

plávanie 750 m
cyklistika 20 km
beh 5 km

Trate pretekov:

Plávanie - v jazere Dubník z miesta štartu okolo ostrova a späť, neoprén povolený podľa pravidiel STÚ. Neoprén je zakázaný od teploty 22°C.

Cyklistika - preteká sa za plnej premávky! Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Trasa Dubník - Stará Turá - Vaďovce - Kostolné - Hrašné - Dubník vedie prevažne po cestách III. triedy. Úsek Hrašné - Dubník (križovatka č.8 až č.1) po ceste II. triedy č. 581.
 mapa cyklo 
Jazda v háku (drafting) povolená. Prekročenie stredovej čiary a nerešpektovanie pokynov regulovčíkov na križovatkách sa potrestá červenou kartou (diskvalifikácia)! Pevná, homologizovaná a neupravená prilba povinná! Trať vyznačená žltými šípkami.
UPOZORNENIE!
Nebezpečná pravotočivá zákruta, zvlášť za mokra, nový asfalt - Vaďovce 7,8 km. Nebezpečné križovatky pozri  mapa cyklo .

Beh - dva okruhy okolo jazera.
 mapa behu 
 mapa depa 

Štartujú:
Štartovať sa bude v dvoch vlnách. Sú to dva nezávislé preteky.
1. Hasičský triatlon
2. Slovenský pohár
Maximálny počet štartujúcich v každej vlne je 140!
Meranie času:
Bude prebiehať čipovou technológiou. Pretekár si čip, ktorý dostane pri prezentácii, upevní nad členkom pomocou suchého zipsu. Pretekár je zodpovedný za upevnenie čipu (cena čipu 60 €).
Bez čipu nemôže byť zmeraný čas. Čipy sa po pretekoch vracajú.
UPOZORNENIE!
V prípade straty čipu je pretekár povinný zaplatiť 60 €.

1. Hasičský triatlon štartujú hasiči-triatlonisti z celého Slovenska a športovci bez licencie.
Radi uvítame aj rekreačných a začínajúcich športovcov (OPEN preteky). Tieto preteky nie sú bodované v Slovenskom pohári.
Kategórie

M Muži a Juniori 2000 -1975
V Veteráni 1974 a starší
Z Ženy a Juniorky 2000 a staršie

Ceny:

Dobrý pocit z absolvovania pretekov, prví traja v každej kategórie dostanú finančné ceny v celkovej hodnote 270 € a medailu.

Poradie kat. M / Z / V
1. miesto 40
2. miesto 30
3. miesto 20

Časový rozpis:

  8:00 - 9:00 prezentácia a výber štartovných čísiel
  8:30 - 9:00 ukladanie vecí do depa
  9:00 - 9:20 poučenie pretekárov a výklad tratí
  9:30 hromadný štart plávania v jazere Dubník
11:45 uvoľnenie depa
13:20 vyhlásenie výsledkov


2. Slovenský pohár štartujú triatlonisti s platnou licenciou STÚ, resp. neregistrovaní, ktorí si zaplatia jednorazovú licenciu (+4 €).
Pohár je zaradený do III. kategórie.
 bodovanie (Príloha Súťažného poriadku)

Kategórie
Muži
Dorastenci D 2003 -2002
Juniori J 2001-2000
Muži M 1999 a starší
Muži kat. AGm20-29 1999 - 1990
Muži kat. AGm30-34 1989 - 1985
Muži kat. AGm35-39 1984 - 1980
Muži kat. AGm40-44 1979 - 1975
Muži kat. AGm45-49 1974 - 1970
Muži kat. AGm50-54 1969 - 1965
Muži kat. AGm55-59 1964 - 1960
Muži kat. AGm60+ 1959 a starší
Ženy
Dorastenky Dy 2003 - 2002
Juniorky Jy 2001 - 2000
Ženy Ž 1999 a staršie
Ženy kat. Agž20-29 1999 - 1990
Ženy kat. Agž30-39 1989 - 1980
Ženy kat. Agž40-49 1979 - 1970
Ženy kat. Agž50+ 1969 a staršie

Ceny:

Dobrý pocit z absolvovania pretekov, prví traja v každej kategórie dostanú medailu.
Prví piati muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí dostanú finančné ceny v celkovej hodnote 600 €.

Abs. poradie Muži Ženy
1. miesto 140 90
2. miesto 100 60
3. miesto 80 50
4. miesto 50  
5. miesto 30  

Časový rozpis:

  9:30 - 12:00 prezentácia a výber štartovných čísiel
12:00 - 12:30 ukladanie vecí do depa
12:30 - 12:50 poučenie pretekárov a výklad tratí
13:00 hromadný štart plávania v jazere Dubník
15:30 vyhlásenie výsledkov
15:45 uvoľnenie depa


Občerstvenie:

Počas pretekov voda a iontový nápoj, po pretekoch banán a fľaša minerálky.

Štartovné:

Zaplatené do 15. 7. – 15 €.
Prihlásení, ktorí neuhradia štartovné do 15. 7. budú vyradení zo štartovej listiny.
Zaplatené po 15. 7. – 18 €.
Prihlásení, ktorí neuhradia štartovné do 28. 7. budú vyradení zo štartovej listiny.
Prihlásení 28. 7. 2018 a neskôr – 20 €.
Prihlásení, ktorí neuhradia štartovné do 2. 8. budú vyradení zo štartovej listiny.
Prihlásení, po 2. 8. – 25 € platia na štarte. Títo pretekári sa musia zaregistrovať:
1. Hasičský triatlon do 8:30
2. Slovenský pohár do 11:00

Ak sa do Slovenského pohára prihlásia neregistrovaní pretekári, zaplatia príplatok za jednorazovú licenciu +4 €. Príplatok poslať naraz spolu so štartovným.
V cene štartovného: štartové číslo beh, štartové číslo bicykel, guma na číslo, elektronické meranie času (čipy), občerstvenie počas pretekov a po pretekoch.

Úhrada:
1. Hasičský triatlon
2. Slovenský pohár

Štartovné za oba preteky uhradiť len na číslo účtu:
IBAN – SK66 0900 0000 0000 4170 5517 SLSP Stará Turá
(SWIFT/BIC – GIBASKBX).
Doplňujúce údaje – informácie pre príjemcu:
1. Hasičský triatlon: priezvisko meno (štartové číslo).
2. Slovenský pohár: priezvisko meno (SP).
Ak platíte jedným prevodným príkazom štartovné za viacerých pretekárov, pošlite e-mailom ich zoznam s identifikáciou platby.
Slovenský pohár sa neplatí cez platobnú bránu STU.

Vrátenie štartovného:
Odhláseným do 15.7. štartovné vraciame. Po tomto termíne štartovné nevraciame, ale môžete si zohnať náhradníka a vaše štartovné presunieme na neho. V prípade, že ste sa odhlásili v termíne, alebo ste omylom zaplatili 2x štartovné vrátime.
O vrátenie platby požiadajte mailom a uvedte dátum platby a štartové číslo.

Prihlášky:

Za prihláseného sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil! štartovné do stanoveného termínu Prihlásení do 25. 7., ktorí do tohto termínu aj zaplatia budú mať štartové číslo s menom. Skontrolujte si údaje v štartovej listine.
Ak sa štartová listina nezaplní skôr, on line prihlasovanie končí 5. 8. o 12:00.
Po zaplnení štartovej listiny už nie je možné prihlásiť sa!
1. Hasičský triatlon pretekári sa prihlasujú na tejto stránke on line prihláška
2. Slovenský pohár pretekári sa prihlasujú len na stránke STU on line prihláška.
Všetky zmeny v štartovej listine vykonáva STU a sem treba posielať všetky reklamácie a zmeny, ktoré sa týkajú štartovej listiny.

Náhradníci:

Môžu sa prihlasovať aj náhradníci. Štartové čísla vyššie ako 140 sú náhradníci. Ak sa uvoľní v štartovej listine miesto, náhradníci budú do nej zaradení v poradí akom sa prihlásili. O zaradení do št. listiny budeme informovať mailom. Náhradníci platia štartovné až po zaradení do št. listiny.
Zaplatením štartovného dopredu nevzniká nárok na prednostné zaradenie do štartovej listiny!

Prezentácia:

Na terase letného discobaru Pláž Dubník podľa časového rozpisu. Neskoršie prezentácia nebude možná.

Pokyny:

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať
   Zákon o cestnej premávke č. 8/2009!, pokyny organizátorov a príslušníkov polície.
Pretekári počas celých pretekov musia byť označení štartovým číslom.
   plávanie - na pravej ruke fixkou
   cyklistika - viditeľne vzadu! + číslo na bicykli
   beh - viditeľne vpredu!
  Čísla a značenie zabezpečí usporiadateľ. Pre lepšiu manipuláciu si dajte číslo na gumičku
   (usporiadateľ nezabezpečuje). Pretekár bez štartového čísla a čipu nebude hodnotený.
Bicykle sa ukladajú v depe na stojany podľa štartových čísel označených na stojanoch.
Prečítajte si:
    FAQ - často kladené otázky 
    Desatoro pravidiel 
Týždeň pred štartom si pozrite  Pokyny pre štartujúcich  na úvodnej stránke a sledujte
   maily. Prípadnú zmenu Vám oznámime mailom.

Informácie:

Sprchy pre pretekárov po pretekoch sú v areáli autokempingu alebo na pláži.
Možnosť ubytovania v  autokempingu , vzdialenom cca. 200 metrov od štartu, alebo
  hotel Garni Hydrostav Dubník, tel: 032 / 776 3118, 0905 573 116,
  mail: hdsdubnik@mail.t-com.sk.
Možnosť stravovania v  reštaurácii  v areáli autokempingu
Pri komunikácii s nami pre rýchlejšie vybavenie uveďte aj štartové číslo.
Pri opúšťaní depa po pretekoch si skontrolujte či máte všetky svoje veci.
   Najčastejšie sa zabúdajú plavecké okuliare a čiapky.
Ak niečo stratíte alebo nájdete oznámte to usporiadateľom, aby sme to mohli vyhlásiť.
Klubom, kde štartuje 5 a viac pretekárov môžeme čísla pripraviť do jednej tašky a odprezentovať
   klub môže len jeden pretekár. Ak máte záujem o tento spôsob prezentácie oznámte nám to
   mailom.
Pred prihlásením si prečítajte aj často kladené otázky.

UPOZORNENIE!
Autá pretekárov a doprovodu je nutné zaparkovať na hornom parkovisku alebo v kempe!
Prístup autom na štart nie je možný. Dodržujte značku Zákaz vjazdu.

Kontakt:

Eisele Julo tel: 0904 263 924, Trembáč Ján tel: 0940 555 993
Z časových dôvodov na SMS neodpovedáme. Ak už ste zaregistrovaný uveďte v maili aj štartové číslo, šetrí nám to čas.
eisele.julo@gmail.com

Môže vás zaujímať

Kontakt

mail

+421 904 263 924
Staroturanský triatlon     © Karin Valid XHTML 1.0 Strict