Desatoro pravidiel1 Nudizmus zakázaný: počas celých pretekov aj v depe. Pripravte si veci tak, aby ste sa vedeli prezliecť zahalení. Trest diskvalifikácia.

2 Štartové číslo: Ak organizátor poskytne štartové čísla, tak pred cyklistikou sú uložené v depe, zákaz nosenia čísla na plávaní. Počas cyklistiky viditeľne vzadu a počas behu viditeľne vpredu, vždy už pred opustením depa. Trest penalizácia.

3 Uliaty štart: predčasné vyštartovanie je potrestané penalizáciou.

4 Depo a materiál: Vstup do depa majú povolení iba pretekári. Pred vstupom do depa je potrebné označiť bicykel podľa pokynov organizátora, bicykel a jeho technický stav musí zodpovedať pravidlám (prípadné aero hrazdy musia byť uzavreté a nepresahovať brzdové páčky, prilbu mať zapnutú na hlave a popruh nesmie byť voľný tak, aby sa dal prevliecť cez bradu. Počas pretekov je preskakovanie, podliezanie stojanov zakázané (pochybuje sa iba v uličkách depa, vyhradeným smerom. Jazda na bicykli v depe je zakázaná, hranica depa je vyznačená, nasadá sa za ňou a zosadá pred ňou.
Poriadok v depe: uloženie bicykla a materiálu na svoje vyhradené miesto. Prilba a okuliare môžu byť zavesené na bicykli ako aj tretry v pedáloch. Trest penalizácia.

5 Prilba: pred štartom musí byť uložená v rozopnutom stave. Pred cyklistickou časťou najprv nasadiť prilbu na hlavu a zapnúť. Musí byť dostatočne zafixovaná na hlave (popruh nesmie byť príliš voľný pod bradou, až potom vybrať bicykel zo stojanu. Po cyklistike najprv odložiť bicykel do stojanu, až potom rozopnúť prilbu. Trest penalizácia.

6 Bezpečnosť a nešportové správanie: Prvoradá je bezpečnosť voči sebe aj ostatným pretekárom a dodržiavanie pravidiel. Nevhodné vyjadrovanie sa k iným športovcom, funkcionárom a organizátorom, neuposlúchnutie rozhodcu je zakázané. Trest diskvalifikácia a oznámenie na diskvalifikačnú komisiu.

7 Cudzia pomoc: prijatie akejkoľvek cudzej pomoci okrem pomoci poskytnutej organizátorom, je zakázané. Trest diskvalifikácia.

8 Občerstvenie: podanie občerstvenia mimo riadne vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané. Trest diskvalifikácia.

9 Odpadky: vyhadzovanie odpadkov z občerstvenia je zakázané pozdĺž celej trate pretekov, povolené je iba v priestore občerstvovacej stanice a do 50m za ňou a na tento účel vyhradených miestach. Trest penalizácia.

10 Penalty box: akékoľvek porušenie pravidiel triatlonu alebo ustanovení v týchto propozíciách bude potrestané penalizáciou 15 sek. Štartové čísla potrestaných budú vypísané v penalty boxe, pretekári sú sami zodpovední za skontrolovanie, či sa na zozname nachádzajú. V boxe si potrestaní odpykávajú trest, počas ktorého je zakázaná aktivita (napr. občerstvovanie, úprava odevu, strečing, .... V prípade neodpykania trestu nasleduje diskvalifikácia.

Môže vás zaujímať

Kontakt

mail

+421 904 263 924

Staroturanský triatlon     © Karin Valid XHTML 1.0 Strict