VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Uzly > Blokovacie uzly
Použitie
Má veľmi dôležitú úlohu pri dynamickom istení. Po zachytení pádu spolulezca, uviazaním tohoto uzla sa zbavíme jeho váhy a uvoľníme si obe ruky (môžeme pripraviť stanovište na spúšťanie alebo vytiahnutie). Je správne dodatočne zaistiť uzol karabínou. Po vykonaní potrebných opatrení uzol uvoľníme ťahom za voľný koniec lana. Uzol viažeme jednou rukou. Najlepšie uzol využijeme v kombinácii s polovičným lodným uzlom.

Výhody:
má univerzálne použitie
dobre sa rozväzuje po zaťažení

Nevýhody:
ťažšie sa viaže

GARDA UZOL
Použitie
Samočinne blokuje lano v jednom smere (červená šípka). Hodí sa na vyťahovanie predmetov do asi 20 kg a pri záchrane (kladka, vyťahovanie z trhliny.) Lano vložíme do oboch karabín a jeden prameň vložíme do jednej karabíny tak, aby vychádzal medzi oboma karabínami. Aby to správne fungovalo musia byť karabíny rovnaké a zavesené na slučke. Môžeme použiť aj dve expresky. Karabíny by nemali mať guľatý prierez.

Výhody:
ľahko sa robí
dobre blokuje v jednom smere

Nevýhody:
lano nemožno odblokovať bez odľahčenia závesu
potreba dvoch rovnakých karabín
ľahko zameníme správny smer ťahu, pred použitím vyskúšať
top

Obsah

Uzly

Uzly
Vodcovský uzol
Osmičkový uzol
Uzol na ploché slučky
Lodný uzol
Polovičný lodný uzol
Prusíkov uzol
Kotvový uzol Blokovacie uzly Uzly rozviazatelné …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict