VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Uzly > Uzly na zväzovanie plochých popruhov
Bandschlingenknoten – Water (Tape) knot – ? –?
je to prakticky  Vodcovský uzol protismerný

Uzol musí byť dobre zrovnaný a zatiahnutý, nechať dostatočne dlhé volné konce min. 10 cm
!! Bezpečnejšie je použiť šité slučky !!

Použitie
vytvorenie plochých slučiek.
naviazanie dvoch plochých popruhov
naviazanie na úväz

Výhody:
je malý
ľahko sa robí.
dobre sa kontroluje

Nevýhody:
!! na skalných blokoch sa môže sám rozviazať !! Konce radšej ešte zaistiť vodcovským uzlom
po väčšom zaťažení sa nedá rozviazať
 video

Frostov uzol

Frostov uzol používame na zakladanie plochých slučiek do spár.


Uzol na duté popruhy " hadicový "
top

Obsah

Uzly

Uzly
Vodcovský uzol
Osmičkový uzol Uzol na ploché slučky Lodný uzol
Polovičný lodný uzol
Prusíkov uzol
Kotvový uzol
Blokovacie uzly
Uzly rozviazatelné …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict