VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Uzly > Polovičný lodný uzol
Halbmastwurf – HMS-knot – demi-cabestan – mezzo barcaiolo

Použitie
dynamické istenie spolulezca – doporučené UIAA
núdzovo na zlanovanie

Výhody
ľahko sa robí
dá sa použiť pre všetky druhy lán: jednoduché lano, polovičné lano dvojičky
po vybratí z karabíny sa sám rozviaže
dynamické istenie znižuje zaťaženie istiacich bodov, brzdná sila 2-3 kN

Nevýhody
vyššie krútenie lana
použitie treba nacvičiť

Upozornenie
Vždy použiť HMS karabínu so zaisteným zámkom
Lano sa nemôže trieť o zámok karabíny
top

Obsah

Uzly

Uzly
Vodcovský uzol
Osmičkový uzol
Uzol na ploché slučky
Lodný uzol Polovičný lodný uzol Prusíkov uzol
Kotvový uzol
Blokovacie uzly
Uzly rozviazatelné …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict