VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Uzly > Prusíkov uzol
Prusikknoten – Prusik knot – noeud prusik – nodo Prusik

Najjednoduchší zdrhovací uzol
Symetrický prusíkovací uzol drží v oboch smeroch rovnako
Asymetrický drží dobre len v jednom smere

Použitie samosvorný posuvný uzol
samoistenie na fixoch
samoistenie pri zlanovaní
šplhanie po lane
pri záchrane

Výhody:
ľahko sa robí
počtom navinutí môžeme prispôsobiť brzdnú silu

Nevýhody:
horšie sa s ním manipuluje, zvlášť za mokra
na tenšom lane dobre nedrží

Upozornenie
Aby prusíkovací uzol dobre držal musí mať repšnúra úmerne menší priemer ako lano. Doporučený priemer repšnúry pri viazaní na laná je 5–6 mm. Menší priemer má nižšiu pevnosť, väčší dobre nedrží. Priemery slučiek treba odskúšať. Lepšie sa viaže na napnutom lane.
 video

Varianty prusíkoých uzlov:
a) Prohaskov prusík
Asymetrický uzol. Najčastejšie sa používa s vloženou karabínou alebo krúžkom. Najlepšie použiť karabínu s poistným zámkom. Výhoda tohoto uzla je v tom, že môžeme použiť aj hrubšie slučky a popruhy a tým je vysoká pevnosť slučky.
b) Francúzky (Machardov, Klemheist) prusík
Asymetrický uzol. Veľmi dobrý prusíkovací uzol. Ovinúť minimálne 4 ×. Môžeme použiť aj hrubšie slučky (do 9 mm) a popruhy. Aj keď je asymetrický drží aj v opačnom smere.
 video
c) Karabínový prusík
d) Krížový prusík
top

Obsah

Uzly

Uzly
Vodcovský uzol
Osmičkový uzol
Uzol na ploché slučky
Lodný uzol
Polovičný lodný uzol Prusíkov uzol Kotvový uzol
Blokovacie uzly
Uzly rozviazatelné …

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict