VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Zdravoveda > Otrava CO & CO2
Pri varení v uzavretom priestore (stan, bivak, iglu) hrozí nebezpečenstvo udusenia alebo otravy. Preto pri varení musíme intenzívne vetrať. U snehových stavieb musíme urobiť vetrací otvor aj keď nevaríme a pri varení musíme občas skontrolovať vchod či nie je zafúkaný snehom.
Oxid uhoľnatý CO je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nemá dráždivé účinky. Je o niečo ľahší než vzduch. CO vzniká nedokonalým spaľovaním a jeho nebezpečenstvo je v tom, že je nepostrehnuteľný zmyslami.
V atmosfére je v množstve asi 12,5 až 74,2 %. Otrava oxidom uhoľnatým je jednou z najčastejších otráv vôbec a je vždy vážna. CO sa vstrebáva pľúcami, rýchle sa viaže s hemoglobínom. Tým sa znižuje obsah kyslíka v krvi a vzniká dusenie. Ľahšie otravy sa prejavujú bolesťami hlavy, búšením krvi v hlave, tlakom na prsiach, závratmi. Dostavuje sa celková nevoľnosť, zvracanie. Často sa dostavuje istý druh opitosti. Farba kože sa mení na červenú, teplota stúpne až na 42 °C. Postihnutý si uvedomuje svoju situáciu, ale nemá dostatok sily konať. Smrť nastáva zadusením. Ak je postihnutý prenesený na čerstvý vzduch, dôjde k rýchlemu zotaveniu.
Oxid uhličitý CO2 je plynná látka bez zápachu. Na rozdiel od oxidu uhoľnatého je ťažší než vzduch, takže sa hromadí pri zemi. Nepatrí k toxickým a škodlivým plynom, je normálnym produktom metabolizmu. Vzniká pri dýchaní. V atmosfére je v množstve asi 0,03 %, jeho množstvo sa však zvyšuje a spôsobuje skleníkový efekt. Toxické účinky oxidu uhličitého sa objavujú už pri koncentrácii 2 %, pri obsahu nad 5 % telo nestačí oxid uhličitý ventilovať von a dochádza k jeho hromadeniu v tele. Oxid uhličitý tlmí centrálnu nervovú sústavu a dýchacie centrum. Postihnutí sa sťažujú na bolesti hlavy. Pri vdychovaní vzduchu o koncentrácii väčšej než 20 % nastáva smrť zástavou dychu v priebehu pár sekúnd.
Prvá pomoc
je vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch a vyvetrať uzavretý priestor. Ak je postihnutý v bezvedomí, treba mu okamžite poskytnúť umelé dýchanie a zabezpečiť urýchlený prevoz do nemocnice.

Obsah

Zdravoveda

Lekárnička na dovolenku
Ochrana proti UV žiareniu
Ortostatický šok
Nežiadúce účinky tepla … Otrava plynom Horská medicína
Prvá pomoc
Společnost horské
medicíny ČR

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict