VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Zdravoveda > Ochrana proti UV žiareniu
Alebo ako si slnečné dni zdravo užiť.
Na dovolenku alebo pobyt v prírode využívame hlavne slnečné dni. Pri jasnom slnečnom počasí, keď je viditeľnosť dokonalá, radujeme sa z ožiarených kulís hôr na sýto modrej oblohe, ale pri tom si neuvedomujeme že zároveň nám tu hrozí nebezpečenstvo iného druhu. Už dávno neplatí porekadlo „Kde chodí slnko tam nechodí lekár“ a dlhodobý pobyt na slnku bez primeranej ochrany môže mať nepríjemné a vážne následky.
Najviac je slnkom ohrozená naša pokožka. Je najväčší orgán nášho tela (plocha približne 2 m², váha 3 kg) a plní dôležitú ochrannú funkciu voči vonkajšiemu prostrediu (chlad, teplo…, UV žiarenie). Do určitej miery sa pokožka sama bráni pôsobeniu slnka zhrubnutím a opálením. Ale prekročenie určitej intenzity slnečného žiarenia môže pokožku vážne poškodiť. Neprejavuje sa to len starnutím pokožky ale môže to ohroziť aj naše zdravie.
Platí to tým viac, čím viac je poškodená ozónová vrstva, ktorá tvorí ochranný štít okolo Zeme proti ultrafialovému žiareniu. Aj keď je na celom svete zakázané používanie látok ktoré ničia ozón (freóny, halogénové uhľovodíky) bude trvať desaťročia než sa táto vrstva obnoví.
Aby sme si mohli užívať slnečné dni bez toho aby sme dosali úpal alebo rakovinu kože musíme dodržovať základné pravidlá pobytu na slnku.


ZÁKLADNÉ POJMY:

UV-index (UVI) – vyjadruje intenzitu, (hustotu) toku UV žiarenia a tým aj zaťaženie kože. Čím vyšší UVI, tým silnejšie a škodlivejšie je slnečné žiarenie a tým lepšie sa musíme chrániť.
Závisí prevažne od absorpcie a rozptylu v atmosfére. Čím je kratšia dráha cez atmosféru (čím sme vyššie) tým väčší je UVI. Na hodnotu UVI má vplyv: poloha slnka, oblaky, nadmorská výška, sneh a voda, ročné obdobie, zemepisná šírka. Najvyššie hodnoty nadobúda na poludnie v letnom období, keď je slnko najvyššie. Platí aj čím bližšie k rovníku tým vyššie UVI.
Farba Veľkosť Popis Ochrana
  1,2 nízka nie je potrebná
  3,4,5 mierna pokrývka hlavy, tričko, okuliare, ochranný krém
  6,7 vysoká
  8,9,10 veľmi vysoká dodatočná ochrana:
obmedziť pohyb vonku, hlavne v čase od 11 do 15 hod.
  11+ extrémna
nad 9 – veľmi vysoká sa u nás zatiaľ nevyskytuje
Na rovníku môže dosahovať hodnotu až 15.
Niektoré meteorologické predpovede udávajú aj hodnotu UVI.

Ochranný faktor (OF) – (SPF – Sun Protective Factor). Ochranný faktor uvádzaný na ochranných prostriedkoch vyjadruje koľko krát si môžete predĺžiť odporúčaný pobyt na slnku bez rizika spálenia pokožky.
!! Ochranný faktor je počítaný raz za 24 hodín a opakované použitie prípravku pobyt na slnku nepredlžuje !! Po prekročení tejto doby použite primerané oblečenie.

Ozónová vrstva (OV) – môže absorbovať až 90 % ultrafialového žiarenia, nachádza sa vo výške 20–25 km (stratosféra).

Dobsonova jednotka – jednotka udávajúca celkové množstvo atmosférického ozónu. Niektoré meteorologické predpovede udávajú aj túto hodnotu.

Slnečné žiarenie – je elektromagnetické. Rozsah pôsobenia a vedľajších účinkov je závislý na vlnovej dĺžke a množstve ožiarenia. Človek vníma žiarenia vlnových dĺžok 100 až 10 000 nm. Čím je vlnová dĺžka kratšia, tým má žiarenie väčšiu energiu. Vlnovú dĺžku udávame v nanometroch [1mm = 1 000 000 nm].
Delíme ho na:
1. Ultrafialové žiarenie (100 až 380 nm, 5 %)
2. Viditeľné žiarenie (380 až 780 nm, 50 %)
3. Infračervené žiarenie (780 až 1 000 000 nm, 45 %) vnímame ho vo forme pôsobenia tepla

Ultrafialové (UV) žiarenie – je neviditeľná časť spektra elektromagnetického žiarenia slnka a nepriaznivo sa podieľa na urýchlenom starnutí a tvorbe rakoviny kože a poškodení zraku. Delí sa na:
a. UV–C žiarenie (100 až 280 nm) krátkovlné – pohlcuje ho OV, zaniká v stratosfére a na Zem nedopadá.
b. UV–B žiarenie (280 až 315 nm) strednovlné – je najnebezpečnejšie, pôsobí na očnú rohovku (snežná slepota), spáli pokožku, vyvoláva sčervenanie, neskorú kožnú pigmentáciu. Priamo poškodzuje DNA a podporuje vznik kožnej rakoviny. OV pohltí 80 %.
c. UV–A žiarenie (315 až 380 nm) dlhovlné – preniká až na očnú sietnicu, dlhodobé pôsobenie môže viesť až k oslepnutiu (šedý zákal), neprehrieva kožu ale preniká hlbšie, môže za jej predčasné starnutie, nadmerné vysúšanie, vyvoláva včasnú kožnú pigmentáciu. Zriedka spáli ale vedie k zvýšenému riziku onemocnenia rakovinou kože. OV pohltí 30 %.
Najškodlivejšie UV–C žiarenie OV pohlcuje úplne. Časť UV–B žiarenia je najviac absorbovaná ozónom, preto množstvo tohoto žiarenia závisí od stavu ozónovej vrstvy. Takže UV spektrum na zemi je tvorené UV–A (90–99 %) a malou časťou UV–B žiarenia (1–10 %). Na každých 300 m výšky rastie intenzita žiarenia o 4 %. Vo výške 1 500 m je o 20 % vyššia ako pri mori.
Fototyp pokožky – ľudia reagujú podľa typu pokožky na slnečné žiarenie rozdielne. Človek by mal poznať svoj typ, aby mohol správne určiť dĺžku pobytu na slnku. Na celom svete sa rozlišuje šesť typov pokožky, pričom v Európe sa vyskytujú prvé štyri typy.

Fototyp
% populácie
Pokožka Popis Reakcia pokožky Dĺžka pobytu MED (J/m²)
I
keltský typ
2 %
veľmi citlivá
oči – obyčajne modré zriedka hnedé
vlasy – ryšavé alebo blond
pleť – veľmi svetlá, pehy husté
prsné bradavky – veľmi svetlé
vždy sčervenie, nikdy nestmavne
opálenie – žiadne, koža červená bez pigmentácie, po 1–2 dňoch sa lúpe
spálenie – vždy ťažké, bolestivé sčervenanie
5–10 min. 0,8

200
II
Európan
so svetlejšou pleťou
12 %
citlivá
oči – modré alebo zelené
vlasy – svetlé
pleť – trochu tmavšia než typ I, pehy riedke
prsné bradavky – svetlé
obyčajne sčervenie, stmavne málo
opálenie – málo, veľmi slabá pigmentácia, koža sa lúpe
spálenie – vždy silné, bolestivé sčervenanie
10–20 min. 1

250
III
Európan
s tmavšou pleťou
78 %
normálna
oči – šedé alebo hnedé
vlasy – tmavo plavé až gaštanové
pleť – svetlá až svetle hnedá, pehy žiadne
prsné bradavky – tmavšie
niekedy sčervenie, tmavne dobre
opálenie – priemer, priemerná pigmentácia
spálenie – zriedka, mierne
15–25 min. 1,4

350
IV
stredomorský
typ
8 %
odolná
oči – tmavé
vlasy – obyčajne hnedé až čierne
pleť – svetle hnedá, olivová, pehy žiadne
prsné bradavky – veľmi tmavé
takmer nikdy nesčervenie, vždy pigmentačne stmavne
opálenie – rýchle, hlboká pigmentácia
spálenie –skoro nikdy
20–30 min. 1,8

450

V tabuľke uvedené % sa vzťahuje na stredoeurópsku populáciu, dĺžka pobytu na slnku platí pre UVI vyšší ako 7.
MED - minimálna erytémová dávka. Je najmenšia dávka, ktorá vyvolá viditeľné, ostro ohraničené sčervenanie kože. Je to individuálne a súvisí s fototypom pokožky. 1 MED = 250 J/m².

Graf dĺžky maximálneho odporúčaného pobytu na slnku bez rizika spálenia pokožky v závislosti od UVI a fototypu. Čas spálenia v minútach pri 1 MED pri jasnej oblohe .
Pobyt si môžeme predĺžiť v závislosti od OF použitého ochranného prostriedku.
Dĺžka pobytu na slnku = čas v tabuľke × OF.
Na snehu počitame s polovičným OF.

Prečo sa máme chrániť pred UV lúčmi?
V roku 1986 sa zistilo porušenie ozónovej vrstvy v Antarktíde a toto platí aj pre severnú pologuľu. Za 30 rokov klesla ozónová vrstva o 10 % to značí, že OV je tenšia a priepustnejšia, čo vedie intenzívnejšiemu ultrafialovému žiareniu na zemský povrch.
UV žiarenie nevidíme, ale môže spôsobovať nepozorovane škody na pokožke. Akútna reakcia kože na slnečné žiarenie vzniká po pôsobení žiarenia najmä v oblasti UV–B. Oblasť UV–A je 100–1 000 krát menej účinná. Škody na pokožke môžu vzniknúť nasledovne:
a) Ak zasiahne UV žiarenie kožné bunky, niektoré molekuly ho absorbujú a niektoré rozptýlia. Pri tom môže dôjsť k priamemu poškodeniu DNA. Ak sú škody veľké dochádza k zničeniu buniek. Niekedy to vedie k pokusu napraviť škody. V prípade že sa DNA chybne opraví môže to viesť k mutácii. Za určitého predpokladu sa môžu bunky nekontrolovane rozmnožovať a vzniká rakovina kože.
b) UV žiarenie vniká aj pod kožu kde jeho vplyvom vznikajú voľné radikály. Sú to agresívne bunkové molekuly, ktoré napádajú membrány buniek. Reagujú s tkanivami ako kolagén a elastické vlákna a tým spôsobujú ochabnutie, rýchlejšie starnutie a zvráskavenie kože. Ďalej sa horšie hoja rany a ľahšie vznikajú vírusové infekcie ako herpes a bradavice. Telo sa bráni proti účinku voľných radikálov pomocou antioxidačných látok.
Koža má obmedzenú schopnosť regenerácie a môže sa stať, že niektoré bunky ostanú trvale poškodené. Kožné problémy, sa nemusia prejaviť okamžite, ale až po rokoch. To súvisí s množstvom slnečného žiarenia ktoré rokmi nazbierame. Spálenie za chvíľu pominie, ale koža si to zapamätá a prehrešky sa postupne sčítavajú. Aj ľuďom ktorí sa nikdy nespália môže časom hroziť rakovina, pokiaľ sú často a dlho na slnku. Ochranné prostriedky chránia pred spálením ale nie pred rakovinou. Čím je koža svetlejšia, tým je riziko rakoviny väčšie.
Zhnednutie pokožky je spôsobené tvorbou kožného farbiva melanínu, ktorý je prirodzeným ochranným filtrom, schopným pohltiť niektoré zložky slnečného žiarenia. Čím menšia je schopnosť tvoriť melanín, tím väčšie je riziko poškodenia kože. Pretože u detí sa nevytvára dostatočné množstvo melanínu, sú deti na UV žiarenie zvlášť citlivé. Aj oči detí sú podstatne citlivejšie na slnko ako oči dospelých. Deti do troch rokov by nemali byť nechránené slnku.

Prečo je ochrana dôležitá?
Príjemné užívanie slnečných lúčov pozdvihuje našu náladu a vytvára vitamín D, ale prehnané slnenie má aj nežiadúce účinky.
Akútne účinky UV lúčov Dlhodobo nebezpečné účinky UV lúčov
erytém – zápal kože
úpal
úžeh
zápal očných spojiviek
vyčerpanie z tepla
rakovina kože – malígny melanóm (vzniká z pigmentových znamienok a je schopný rýchlo metastázovať). Hrozí pri opakovaných spáleniach kože, zvlášť u detí a mládeže.
Včas nespoznaná a neliečená môže byť smrteľná!
bazocelulárny karcinóm (vyskytuje sa na nekrytých častiach tela, vyvíja sa pomaly i niekoľko rokov a nemetastázuje)
starnutie kože
očný zákal
fotodermatózy
 Viac o nežiadúcich účinkoch tepla a UV lúčov


Ochrana pred nežiadúcimi účinkami UV žiarenia
Pri pobyte na slnku si musíme kožu chrániť. Ochranné prostriedky môžeme rozdeliť do troch skupín:
a) ochranné prípravky – chránia pokožku pred UV žiarením. Ich účelom je: Ochranné prípravky by mali obsahovať filtre proti UV–A a UV–B žiareniu, pôsobia dvomi spôsobmi:
chemické filtre – absorpcia žiarenia
fyzikálne filtre – odraz žiarenia
Skladajú sa z mikropigmentov s odrazovým a rozptylovým účinkom. Sú vhodné aj pre deti, lebo obsahujú menej alergénov. Fyzikálne filtre sú vhodné do extrémnych podmienok. Účinný je oxid titaničitý (titani dioxidum) a oxid zinočnatý (zinc oxide).
b) prípravky po opaľovaní – ukľudňujú a regenerujú pokožku po opaľovaní
c) doplnky výživy – vitamíny a antioxidanty posilňujú ochranu proti nežiadúcim účinkom UV žiarenia

Najúčinnejším ochranným faktorom proti spáleniu je rozumné správanie sa na slnku:
privykajte pokožku pomaly a postupne na dlhšie slnenie aby si na slnko zvykla. Prvé tri dni opaľovania používajte OF najmenej 15
v čase od 11 do 15 hod. sa nevystavujte slnku. Vtedy dopadne na zem 50 % UV žiarenia celkovej dennej dávky. Čím kratší tieň, tým kratší pobyt na slnku.
zvlášť treba chrániť deti (OF nad 15)
najlepšia ochrana je vhodné oblečenie: tričko, pokrývka hlavy aj zo šatkou ktorá zakrýva krk, uši, líca alebo klobúk s okrajom 10 cm znižuje zaťaženie tváre o 70 %, slnečné okuliare. Doporučuje sa svetlá farba oblečenia, nakoľko odráža slnečné lúče a náš organizmus sa menej ohrieva
chráňte krémom všetky odokryté partie
krém nanášajte 30 minút pre opaľovaním
natieranie obnovujte každé 2 hodiny
na citlivú pokožku používajte ochranný prostriedok s min. OF 15
ochranné krémy by mali byť odolné proti UVA a UVB lúčom a nemali by byť po záručnej dobe. Pri aplikácii sa riadime informáciami na obale.
nepoužívajte kozmetiku, dezodoranty a voňavky pred slnením – nebezpečenstvo vzniku neodstrániteľných pigmentových škvŕn
pri citlivej pokožke nebuďte na slnku dlhšie ako 5–10 min.
Spáliť sa môžeme aj pod nylonovými alebo textilnými prístreškami (slnečník), pretože tieto látky časť žiarenia prepúšťajú, ale aj v tieni lebo časť UV žiarenia sa odráža. Pomer medzi žiarením odrazeným a žiarením dopadajúcim sa nazýva albedo. Množstvo odrazeného žiarenia závisí od povrchu a uhla dopadu lúčov.
• nový sneh – 80 až 95 %
• starý sneh – 40 %
• ľadovec – 40 %
• piesok – 20 až 45 %
• vegetácia – 5 až 25 %
• voda – 10 až 100 % (záleží od uhla dopadu lúčov)
Spáliť sa môžeme aj vo vode lebo vo vode zasahuje pokožku až 60 % slnečného žiarenia v hĺbke 50 cm pod hladinou. Najlepšie je sa namazať vodeodolným krémom. Keď vyjdeme z vody kvapky vody na tele pôsobia ako zväčšovacie sklo
Ochranné prostriedky musíme používať aj keď sme opálený
niektoré lieky (antibiotiká, antidiabetiká) robia pokožku fotocitlivejšiu. Určité lieky v kombinácii so slnkom môžu vyvolať alebo zhoršiť alergické reakcie. Pri dlhodobom užívaní liekov sa poraďte s lekárom
užívajte farmaceutické prípravky, ktoré znižujú citlivosť na slnko – vitamíny A C D E a antioxidanty, ktoré pripravia pokožku na slnečné lúče znútra a posilnia ochranu proti nežiaducim kožným reakciám. Betakarotén „ochranný faktor v tabletkách“ je silným antioxidantom, ktorý zamedzuje nepriaznivým účinkom voľných radikálov. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je treba začať s užívaním betakaroténu jeden už dva mesiace pred začiatkom letnej sezóny
používajte kvalitné okuliare so 100 % ochranou proti UV
je dôležité vzniknuté zmeny na koži včas rozpoznať. Pri zmenách na koži alebo rastúcich pigmentových škvrnách navštívte kožného lekára
ľudia s alergiou na slnko by mali nosiť zo sebou vhodné lieky – (Antihistaminika)

Pobyt na horách:
Výskum na kožnej klinike Tubingen (400 horských vodcov) ukázal, že osoby ktoré sú častejšie vo vyšších horách sú vystavené zvýšenému starnutiu kože a riziku vzniku rakoviny, herpesov a bradavíc.

UV index sa s nadmorskou výškou zvyšuje, na 1 000 m výšky stúpa intenzita UV žiarenia o 15 %, používajte vysoký OF. Doporučený OF min. 15
V zime nepoužívať krémy s vysokým obsahom vody (hydratačné), ale s vysokým obsahom tuku, lebo pokožku musíme chrániť nie len pred slnečným žiarením ale aj pred chladom. Vyšší obsah vody môže spôsobiť premrznutie pokožky.
zvlášť doležité je používať masť na pery. Pery nemajú žiadne pigmentové bunky a nedisponujú ochranným mechanizmom. Doporučený OF min. 20
chráňte si hlavu
pozor hlavne pri vetre lebo vietor ochladzuje pokožku a máme pocit, že slnko nás neopaľuje
sneh a voda zosilňujú a odrážajú UV žiarenie. Odraz od snehovej pokrývky môže zvýšiť UV žiarenie až o 85 %. Podľa možnosti buďte vždy oblečený, niekedy je potrebné chrániť si aj tvár šatkou
Pozor na jarné slnko (jarná lyžovačka). UV žiarenie na jar je zradné a telo ešte nie je zvyknuté na slnko, má málo pigmentu, teploty sú relatívne nízke a máme pocit, že slnko nás neopaľuje
na ľade a snehu používajte kvalitné ľadovcové okuliare so 100% ochranou proti UV
pokiaľ sa kúpete po osušení sa znovu natrite
slnko môže opaľovať aj cez oblaky, zvlášť pri tenkých oblakoch, keď rozoznáme polohu slnka. Pri priemernej oblačnosti sa znižuje intenzita UV žiarenia len o 20–40 % oproti jasnému dňu
hmla nás nechráni pred účinkami UV žiarenia. Pozor hlavne pri difúznom svetle pri jemnej hmle. Drobné kvapky zosilňujú UV žiarenie ako lupa.


Slnečné okuliare
Okuliare nás majú chrániť pred: Či už v lete alebo v zime potrebujeme na horách okuliare. Dôležité sú kvalitné okuliare, ktoré chránia naše oči pred UV žiarením, ktoré je vo vyšších výškach a hlavne na snehu veľmi nebezpečné. Súvisí to aj z bezpečnosťou, zvlášť na ľadovci, keď nás oslepuje slnko potrebujeme dobre vidieť, aby sme sa vyhli trhlinám. Všeobecne pri športe dáva veľa ľudí prednosť kontaktným šošovkám pred dioptrickými okuliarmi. Slnečné okuliare by mali nosiť aj ľudia s kontaktnými šošovkami. Moderné šošovky majú UV filter, ale ten chráni len čiastočne.
Niekedy extrémne podmienky pri VHT kladú nároky aj na vybavenie. Na trhu je veľký výber okuliarov s rôznym stupňom ochrany. Kvalita UV filtra spolu s mechanickou odolnosťou je u týchto okuliarov základnou požiadavkou. Preto ich nekupovať na tržniciach alebo v supermarketoch, ale v športových predajniach alebo v optike. Nešetriť na úkor našich očí a vybrať si overenú značku. Pri kúpe zistiť na visačke alebo samolepke stupeň ochrany proti UV. Do hôr si kúpiť so 100 % ochranou pred UV–A a UV–B žiarením, na sneh a ľad ľadovcové okuliare. Niektorí výrobcovia udávajú aj stupeň ochrany proti infračervenému žiareniu (IR) a priepustnosť svetla alebo len jednoducho kategóriu (kat., cat.). Okuliare kat. 0 sú skôr záležitosť módy ako ochrany. Na VHT kupovať okuliare kat. 3 a 4. Okuliare kat. 4 prepúšťajú málo svetla, preto ich nepoužívať na rýchle, rizikové a presné činnosti napr. riadenie auta.
Kat. prepúšťané
svetlo[%]
farba zorníka použitie
0 80–100 číre alebo slabo sfarbené oblačno
1 43–80 slabo sfarbené polooblačno
2 18–43 stredne silné sfarbenie jasno
3 8–18 tmavo sfarbené jasno, vysoké hory, more
4 3–8 veľmi tmavo sfarbené jasno, vysoké hory, ľadovec, more
Poslednú dobu sa začínajú uplatňovať polarizované sklá, ktoré bránia prenikaniu UV–A, UV–B, UV–C lúčov a navyše zabraňujú odrazom slnečných lúčov od lesklých plôch.
Ak máme pochybnosti o priepustnosti UV žiarenia môžeme si dať skontrolovať okuliare v niektorých predajniach optiky. Samotné tmavé okuliare bez UV ochrany môžu oči viac poškodiť, lebo zreničky sa pod tmavými sklami viac rozšíria a škodlivé žiarenie, vrátane nebezpečného UV–A môže ľahšie poškodiť oči. Takéto okuliare narobia viac škody, ako keby sme nenosili nijaké. Bez okuliarov sa oko samo chráni zúžením zreničiek a do oka prenikne menej škodlivých lúčov.

Podľa čoho vyberať okuliare?
Mali by byť ľahké, nerozbitné a pretože ich nosíme celý deň musia dobre sedieť a nesmú nás tlačiť. Váha má byť rovnomerne rozložená na nos a uši a musia aj dobre vetrať aby sa nehmlili. Ľadovcové okuliare majú mať aj postranné kryty proti odrazenému žiareniu a ochranu nosa. Ak ochranu nosa nemajú ľahko si ju vyrobíme z kúska kože.
Sklá – tmavo sfarbené, najlepšie z polykarbonátu so zrkadlovou reflexnou vrstvou, so 100% ochranou proti UV žiareniu, svetlo by mali prepúšťať na 10–20 %, ľadovcové okuliare len 5–10 %. Ochrana proti IR sa pohybuje 50–70 %. Sklá z minerálneho skla sú kvalitnejšie ale aj ťažšie a podstatne drahšie. Dostať aj okuliare s vymeniteľnými sklami pri ktorých môžeme meniť sklá podľa počasia a slnka:
• univerzálne pre slnko aj zamračenú oblohu – zelené sklá
• pri jasnej oblohe a silnom slnečnom svite – šedé alebo hnedé zrkadlové sklá
• pri zlej viditeľnosti a hmle terén zjasnia a zvýšia kontrast – žlté alebo pomarančové sklá
Pri zlom počasí sa osvedčili lyžiarske okuliare. Možno pod nimi nosiť aj dioptrické okuliare. Aby sa nehmlili majú dvojité sklá. Aby nás netlačili majú mať okraj z penovej gumy a musia aj dobre vetrať.
Pretože kvalitné okuliare sú drahé mali by sme sa o ne primerane starať. Uschovávať ich v pevnom nerozbitnom puzdre. Na čistenie používať utierku na okuliare. Aby sa nám okuliare nerosili môžeme ich ošetriť niektorým prípravkom proti roseniu. Strata okuliarov za slnečného dňa na ľadovci je veľmi nepríjemná preto používať aj poistnú šnúrku.
Ak sa nám predsa podarí okuliare stratiť alebo rozbiť ako núdzové riešenie použiť čelenku, šatku a pod. ktorú previažeme cez oči a urobíme na nej malé dierky pre oči. Skupina by mala mať minimálne jedny náhradné okuliare, ale pri náročných podujatiach je najlepšie keď náhradné okuliare má každý.
Značkových výrobcov je celá rada, v odborných predajniach vám poradia pri výbere správnych okuliarov.

top

Obsah

Zdravoveda

Lekárnička na dovolenku
Ochrana proti UV žiareniu Ortostatický šok
Nežiadúce účinky tepla …
Otrava plynom
Horská medicína
Prvá pomoc
Společnost horské
medicíny ČR

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict