VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Kurz lezenia ľadov > I. Základné techniky

I. 1. Nosenie čakanu a mačiek v batohu
I. 2. Chôdza po mäkkom snehu bez mačiek
I. 3. Chôdza po tvrdom snehu bez mačiek
I. 4. Zostup čelom bez mačiek s kontrolovaným kĺzaním
I. 5. Chôdza naplocho s mačkami (čakan ako palica)
I. 6. Ako sa zbaviť nábalu snehu (papúč)
I. 7. Chôdza na predných hrotoch (čakan ako opora)
I. 8. Kĺzanie po firne a brzdenie


I. 1. – Nosenie čakanu a mačiek v batohu

obr. 1 obr. 2 Pokiaľ nepoužívame mačky, mali by byť zabalené v sáčku z pevnej látky alebo plastu a vložené do batohu. Krátky čakan vložíme do batohu, dlhší pripevníme na batoh alebo nesieme v ruke.
Keď potrebujeme mať obe ruky voľné (napr. v mixoch), zastrčíme čakan za popruh batohu: pomocou palca nadvihneme popruh na pleci, zasunieme rukoväť čakanu medzi chrbát a batoh (obr. 1) tak, že hrot je za krkom a lopatka vyčnieva von (obr. 2).

I. 2. – Chôdza po mäkkom snehu bez mačiek

Miesto: Zasnežený svah, aby zapadlo celé chodidlo, so sklonom 20°–25°.
Popis: Stúpame čelom ku svahu a zostupujeme čelom do údolia po spádnici.
Snažíme sa držať rovnováhu, čo dosiahneme vzpriameným držaním trupu, pričom sa príliš nepredkláňame ku svahu.
Nohy sú od seba na šírku bokov, špičky ľahko vytočené von (kačacia poloha). Pri zostupe je trup mierne nahnutý dopredu, chrbát zaokrúhlený (mačací chrbát). Pozor na zakláňanie. Krok musí byť rovnomerný, nie moc dlhý aby sme nestratili rovnováhu, ani moc krátky, aby sme sa nepotkli pri prekračovaní terénnej nerovnosti. Päty zabárame energicky do snehu. Rytmus chôdze závisí na fyzickej kondícii.
Ak nie je sneh pevný, tak ho nohou udupeme, predtým než sa postavíme celou váhou tela.
Použitie palíc uľahčuje držanie rovnováhy a šetrí kĺby.

I. 3. – Chôdza po tvrdom snehu bez mačiek

obr. 3 Miesto: Svah s tvrdým snehom, aby zapadli len podrážky, s maximálnym sklonom 25° (napr. zjazdovka).
Popis: Snažíme sa stúpať čo najviac naplocho tak, aby v snehu zostal viditeľný otlačok celého chodidla.
Trup vzpriamený. Robíme krátke kroky, nohy sú od seba na šírku bokov, špičky ľahko vytočené von. Oporná noha (zadná) zostane natiahnutá (napnutie achilovky) (obr. 3).
Nohy kladieme chodidlami rovnobežne so svahom, preto je nutné čo najviac ohnúť členky. Čím bude strmší svah tým viac musíme vyhnúť chodidlá
Keď je sneh tvrdý, dupneme hranou podrážky, aby nám do stopy vošla aspoň polovica chodidla.
Toto cvičenie je veľmi dobrou prípravou na lezenie s mačkami naplocho.
Používanie palíc je užitočné pre koordináciu pohybov medzi rukami a nohami.
Chyby:
kladenie chodidiel na hrany alebo špičky
prehnané dvíhanie nôh, dlhé kroky
Oprava:
cvičiť pohyblivosť členkov
cvičiť výstup aj zostup
sledovať stopu inštruktora

I. 4. – Zostup čelom bez mačiek s kontrolovaným kĺzaním

Miesto: Svah s relatívne tvrdým snehom, aby zapadli len podrážky, sklon 20°–35°, bezpečný dojazd.
Popis: Zostupujeme tak že, päty silne tlačíme do snehu, stehná a kolená sú mierne pokrčené, trup mierne nachýlený dopredu. Ťažisko je nad chodidlami.
Začneme kĺzať tak, že špičku nakloníme dole a tak položíme celé chodidlo rovnobežne na svah. Rovnováha sa prenesie z päty na celé chodidlo a tak dôjde ku kĺzaniu. Snažíme sa udržovať rovnováhu a kontrolovať rýchlosť presúvaním ťažiska dopredu a dozadu tým, že meníme uhol ohnutia členkov. Čím viac zaťažíme päty tým je rýchlosť nižšia.
Palice sú dobrý pomocný prostriedok k udržiavaniu rovnováhy a kontrole kĺzania.
Pre zvládnutie kĺzania môžeme použiť hravé formy: slalom, oblúky, bruslenie, skoky.
Chyba: Kolená zostávajú vystreté, telo meravé.
Oprava: Dôležité je pomaly si zvykať na kĺzanie.

I. 5. – Chôdza naplocho s mačkami (čakan ako palica)

obr. 4 obr. 5 Miesto: Tvrdý sneh, alebo mäkký ľad, mierny svah.
Keď Oswald Eckenstein vyvinul túto techniku, predné hroty na mačkách neboli, ale len zvislé hroty. Aj keď moderné mačky majú predné hroty, spôsob chôdze naplocho nevymizol. Nasadenie všetkých zvislých hrotov zvyšuje stabilitu a umožňuje ekonomický pohyb.
Popis
Výstup: Stúpame s nohami mierne od seba, špičky ľahko vytočené von a pokúsime sa nasadiť všetky zvislé hroty. Čím viac bude strmší svah, tým viac musíme špičky vytočiť von a nohy ohnúť v členkoch. (obr. 4).
Striedavým posúvaním panvy nad opornú nohu prenesieme váhu tela na túto nohu a druhú odľahčíme. Pri každom kroku pretiahneme achilovku opornej nohy. Nohu kladieme na ľad energicky. Je dôležité aby sme nohy dvíhali dostatočne vysoko aby hroty mačiek nezachytili o ľad a stranou aby sme nezachytili druhú nohu.
Používaním palíc si zvykáme na prenášanie váhy z jednej nohy na druhú.
Neskôr cvičiť bez palíc aby sme precvičili koordináciu a rovnováhu. Na prudších svahoch vyskúšať chôdzu s čakanom ako s palicou.
Zostup: Nohy na šírku bokov, pokrčené, špičky vytočené von, trup nahnutý dopredu, mačací chrbát.
Zaťažíme opornú nohu prenesením panvy dozadu a robíme malé kroky. Rovnomerne zaťažiť celú plochu chodidla, nie len pätu alebo špičku (obr. 5).
Chyba: Panva sa pri kroku nenachádza nad opornou nohou, čím dôjde k strate rovnováhy (ťažisko je mimo).
Oprava: Položiť na zem rovnobežne dve laná vo vzdialenosti 30cm. Chodidla klásť z vonkajšej strany lana.
Chyba: Potkýname sa o predné hroty.
Oprava: Sledovať stopu inštruktora.
Chyba: Stúpame len na špičky.
Oprava: Pätu opernej nohy stlačiť dole, natiahnuť achilovku predtým, než urobíme ďalší krok.
obr. 6 obr. 7
Použitie čakanu ako palice.
Čakan sa skladá z bodca, rukoväte a hlavice. Hlavica sa skladá z hrotu a lopatky.
Ak použijeme čakan ako palicu má byť rukoväť primerane dlhá.
Popis
Výstup: Trup je vyrovnaný, ramená uvoľnené pozdĺž tela. Čakan držíme za hlavicu, hrotom dopredu, dlaň je položená na lopatku (obr. 6).
Bodec zapichneme do snehu, potom urobíme dva kroky, zapichnúť čakan, dva kroky… atď.
čakan zapichneme súčasne s nasadením protiľahlej nohy.
Zostup: čakan držíme v obratnejšej ruke, tak, že hrot smeruje dozadu (obr. 7).
Ak je čakan krátky, tak ho počas zostupu nezapichujeme, držíme ho v oboch rukách pred telom (obr. 5).

I. 6. – Ako sa zbaviť nábalu snehu (papúč)

obr. 8Pri niektorých druhoch snehu je nepríjemné a tiež nebezpečné nabalovanie snehu na mačky alebo topánky (papuče). Sneh odstránime počas chôdze poklepaním čakanu na okraj mačiek u zdvihnutej nohy (obr. 8).
Ak máme pri tomto problém s rovnováhou môžeme si na začiatok pomáhať palicou. V strmých svahoch je táto metóda nebezpečná, lebo môžeme ľahko stratiť rovnováhu. V tomto prípade sa odporúča oklepať topánku o okraj druhej topánky.

I. 7. – Chôdza na predných hrotoch (čakan ako opora)

Miesto: krátky ľadový svah nie strmší ako 50°.
Popis: Základná poloha čelom ku svahu, nohy na šírku bokov mierne pokrčené.
Mačky sú nasadené na predných hrotoch, päty voľné. Trup opierame s mierne pokrčenými rukami, obratnejšou rukou držíme čakan za hlavicu (obr. 9), druhou rukou sa opierame o ľad vo výške ramena.
Zaťažíme opornú nohu posunutím panvy a druhú nohu zdvihneme. Špičky mačiek sa zapichujú jedným krátkym zakopnutím, nie veľkou silou.
Vylezieme niekoľko metrov hore a rovnakým spôsobom späť. Opakovať cvičenie v stále prudšom a dlhšom teréne.
Chyby:
oporná noha sa nezaťažuje celou váhou
trup sa nakláňa blízko ku svahu
kroky sú moc dlhé
príliš zdvihnuté päty (obr. 10)
Nohy v rovnakej výške (obr. 10)
Zasekávanie na viackrát, čím rozbíjame ľad

Použitie čakanu ako opory
Ruka s čakanom je mierne pokrčená pozdĺž tela, dlaň na hlavici čakanu, hrot smeruje dopredu a slúži len ako opora (nezasekávať). Po každých dvoch krokoch zabodneme čakan vyššie, keď protiľahlá noha stojí vyššie (obr. 11).
Chyba: Čakan namiesto zaťaženia zasekneme.
obr. 9 obr. 10 obr. 11

I. 8. – Kĺzanie po firne a brzdenie

obr. 12 Miesto: Svah s nie moc tvrdým snehom, sklon 30–40° s bezpečným dojazdom
Popis: Počas čelného zostupu čakan držíme za hlavicu (obr. 7), hrot smeruje dozadu, ľahneme si a kĺžeme niekoľko metrov. Čakan držíme pevne oboma rukami, otočíme sa nad čakan na brucho a tlačíme hrot rukoui do snehu. Čakan zaťažíme trupom. Keď nemáme mačky môžeme si pomáhať brzdiť s vystretými nohami. Keď máme mačky držíme nohy pokrčené nad snehom. Brzdíme len čakanom (obr. 12). NACVIČOVAŤ BEZ MAČIEK, NOSIŤ PRILBU ! Cvičíme aj pády na chrbte hlavou dole, čo častejšie zodpovedá realite. V tomto prípade sa otočíme ihneď na brucho, pomocou čakanu sa otočíme nohami smerom dole a potom sa pokúsime brzdiť.

ďalej
top

Obsah

Kurz lezenia ľadov


Úvod I. Základné techniky II. Postup traverzom
III. Výstup
IV. Práca s čakanom
V. Priťahovanie čakanom 1
VI. Priťahovanie čakanom 2

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict