VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Kurz lezenia ľadov > III. Výstup - základné techniky

III. 1. Traverz s prekračovaním pri maximálnom sklone
III. 2. Výstup zmiešanou technikou
III. 3. Zostup strmým svahom čelom do údolia
III. 4. Výstup na predných hrotoch s jedným čakanom na priťahovanie.
III. 5. Výstup s dvomi čakanmi ako oporou
III. 6. Čelný postup striedavo
III. 7. Výstup v mixoch


III. 1. – Traverz s prekračovaním pri maximálnom sklone.

obr. 26 obr. 27 Miesto: Svah s tvrdým snehom alebo ľadom do 40°.
Popis:
Kríženie predom: Ako pri normálnom prekračovaní, len obe špičky smerujú do údolia (obr. 26).
Kríženie zadom: Stojíme chrbtom ku svahu, panva naklonená ku svahu a kolená ohnuté, trup mierne nahnutý dopredu. Spodná noha míňa vrchnú nohu okolo jej lýtka a je nasadená v rovnakej výške ako vrchná noha. Druhá noha je nasadená vyššie (obr. 27).
Pri tomto cvičení bude hlavne zaťažovaný štvorhlavý stehenný sval. Aby sme znížili únavu môžeme meniť nohy ale musíme pamätať na to, že každý má slabšiu a silnejšiu nohu. Čakan používame ako na (obr. 18).
Chyby:
Špičky nedostatočne vytočené dole.
Telo príliš naklonené ku svahu.

III. 2. – Výstup zmiešanou technikou

obr. 28 Miesto: Svah s tvrdým snehom alebo ľadom 45°–50°.
Popis: Jednu nohu nasadíme na zvislé hroty, druhú na predné hroty. Aby sme uľahčili nohám meníme nohy cca každých 10 minút.
Nohu ktorú nasadzujeme na zvislé hroty kladieme kolmo na spádnicu. Nohu kladieme vyššie ako noha predchádzajúca. Čakan používame ako oporu alebo k priťahovaniu (viď. cvičenie 4) a držíme ho v ruke na strane tej nohy, ktorá je kolmo na spádnicu a zapichujeme ho v rovnakom čase ako nohu na predných hrotoch. Voľná ruka sa opiera o ľad vo výške hrudníka (obr. 28).
Pri tejto technike môže noha kladená kolmo na spádnicu odpočívať, noha na predných hrotoch je stále zaťažovaná.
Chyby:
Zabodávanie čakanu pri každom kroku.
Noha kolmo na spádnicu je nedostatočne natočená a stojíme len na vnútorných hrotoch.
Oprava: Koleno viac ohnúť do údolia.

III. 3. – Zostup strmým svahom čelom do údolia

obr. 29 Miesto: Svah s tvrdým snehom alebo ľadom do 50°.
Popis: Zostupujeme čelom do údolia, nohy o niečo širšie ako šírka panvy, poprvé preto aby sme nazachytili hrotmi o gamaše, podruhé aby sme mali lepšiu stabilitu. Špičky chodidiel sú ľahko vytočené do strán. Všetky zvislé hroty musia byť zatlačené do ľadu. Členky a kolená sú pokrčené, trup je v predklone (obr. 29).
Mačky zasekávame energicky. Pred každým krokom musí byť váha celého tela prenesená na opornú nohu. To dosiahneme posunutím panvy.
Keď sa dá bodec čakanu zapichnúť do ľadu, používame ho ako palicu, ináč ako oporu, (viď. cvičenie I. 5.) v prípade pádu brzdíme hrotom čakanu, Pri prudkom svahu zostupujeme pomocou čakanu (čakan ako zábradlie) (obr. 29).
Chyby:
sadať si
nohy blízko seba
zaťažovať pätu miesto celého chodidla
malé odľahčenie prednej nohy
nedostatočná pevnosť držania hrotov
materiál zavesený vzadu na sedacom úväze sa kýva (nebezpečie zachytenia o hroty mačiek)
Zostup pomocou čakanu.
Čakan zasekneme hrotom na úrovni nohy a zostupujeme s rukou na rukoväti po ktorej ruka kľže, (ako na zábradlí) pričom vytvárame ľahký ťah hore aby sme zaklinili čakan. Zostupujeme až sa hlavica čakanu dostane na úroveň bokov a uvoľníme ho pohybmi do strán. Čakan uchopíme za koniec rukoväti a znovu ho zasekneme na úrovni nôh.

III. 4. – Výstup na predných hrotoch s jedným čakanom na priťahovanie.

obr. 30 Miesto: Ľadový svah so sklonom 50°–55°.
Popis: Technika nôh je rovnaká ako cvičenie I. 5..
Čakan nemôže hlboko vniknúť do ľadu a preto neponúka dostatočnú istotu, preto uprednostňujeme použitie čakanu k pritiahnutiu (aj keď je táto technika pomalšia). Čakan uchopíme za koniec rukoväti, blízko bodca a zasekneme hrot bokom nad hlavu (obr. 30).
(viď. cvičenie I. 7.)
Voľná ruka sa opiera o ľad, alebo ju môžeme mať položenú na hlavici čakanu pri vysokom nasadení nôh. Stúpame malými krokmi, pričom posúvame panvu aby sme odľahčili nohu. Stúpame až máme čakan na úrovni hrudníku ostaneme stáť a čakan zasekneme vyššie. Aby sme prekonali strmšie pasáže býva často nutné vysekať chyty. Musíme dať pozor, aby sme ich vytvorili dostatočné množstvo aby sa nám nestalo, že vyššie ostaneme náhle bez chytu.

III. 5. – Výstup s dvomi čakanmi ako oporou

obr. 31 Miesto: Ľad alebo tvrdý firn so sklonom 50°.
Popis: Pri tomto cvičení prvý krát použijeme všetky štyri oporné body. Postup je nasledovný: ruka – ruka, noha – noha.
Základná poloha: chodidlá v rovnakej výške, stehenný kĺb a kolená mierne ohnuté, s rukami sa opierame pri ohnutom predlaktí na hlavicu čakanu vo výške panvy.
Najprv zatlačíme čakany vyššie, potom nasledujú nohy s malými krokmi. Váhu prenášame na opornú nohu posunom panvy. Nájdeme si správny rytmus (obr. 31).
Chyby:
päty sú moc vysoko.
miesto zapichovania čakany zasekávame.
trup je príliš blízko ľadu.
kroky sú príliš veľké.
čakany sú zapichované príliš vysoko.

III. 6. – Čelný postup striedavo

obr. 32 Miesto: Tvrdý firn približne 45°–50°.
Popis: V predošlých cvičeniach sme posúvali najprv ruky a potom nohy, teraz sa budú najprv pohybovať končatiny jednej polovice tela súčasne, potom opačne (striedavý postup). Nohu a ruku jednej strany nasadzujeme vyššie súčasne, nikdy nebudú končatiny v rovnakej výške. Čakany môžeme použiť ako oporu alebo na priťahovanie (obr. 32).
Táto technika je veľmi náročná na rovnováhu, ale umožňuje veľmi rýchly postup. Predpokladom je dobrá fyzická kondícia.
Chyba: Ruky a nohy nepostupujú súčasne, preto sa nachádzame dlho v nerovnováhe.
Poznámka: V praxi sa tiež často využíva diagonálna technika: pravá ruka – ľavá noha – ľavá ruka – pravá noha. Súčasný pohyb nie je pri tom možný.

III. 7. – Výstup v mixoch

Chôdza s mačkami po skale
Miesto: Moréna alebo roklina s veľkými, stabilnými blokmi.
Popis: Musíme si zvyknúť klásť mačky naplocho na skalu, čakan nám slúži ako opora. Pri tom získame cit pre mačky na skale (lezenie po skale s mačkami).

Miesto: ľahký skalný terén, istenie zhora (toprope).
Popis: Musíme si zvyknúť, že mačky nasadíme len na predné hroty a dôverujeme ich držaniu. Výhradne stúpame len na predných hrotoch, nikdy nie na vonkajšej alebo vnútornej hrane.
Chyba: Špatné nasadenie hrotov, nepriaznivo zaťažené a preto sa zosúvame.
Lezenie v mixoch s čakanom a mačkami
Miesto: Kombinovaný terén skala – ľad.
Popis: Na skale a ľade lezieme na predných hrotoch. Čakan používame na čistenie chytov od ľadu, alebo ho nasadíme do štrbín, hrotom alebo rukoväťou. Ak je skala bez ľadu čakan zavesíme na batoh.

späť     ďalej
top

Obsah

Kurz lezenia ľadov

Úvod
I. Základné techniky
II. Postup traverzom III. Výstup IV. Práca s čakanom
V. Priťahovanie čakanom 1
VI. Priťahovanie čakanom 2

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict