VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Kurz lezenia ľadov > V. Priťahovanie čakanom - základné techniky

V. 1. Základní postup
V. 2. Výstup strmým terénom
V. 3. Vyvážená základná poloha troch bodov a osadenie medziistenia
V. 4. Postup prvolezca a vytvorenie medziistenia


V. 1. – Základní postup

Miesto: Krátka ľadová stena sklon 70°–75°.
Popis: Zo základnej polohy posunieme panvu od steny a dole, mačací chrbát, až ostaneme visieť za čakany a budeme vidieť na chodidlá. Stúpame tromi malými krokmi až hlava bude na úrovni hrotu. Prvý krok má byť umiestnený kolmo pod ťažiskom a nikdy nesmieme narušiť rovnováhu. Po každom zaseknutí mačiek vystrieme nohu v kolene a tým posúvame telo vyššie. Lakte musia byť vždy silno ohnuté. K odľahčeniu voľnej nohy presunieme panvu nad zaťaženú nohu. Striedavým posúvaním ťažiska na strany dosiahneme vyššiu plynulosť a bezpečnosť pohybu (obr. 54–62). Pohybový cyklus ukončíme návratom do základnej polohy, panva u steny. (obr. 63, 64).
Chyba: Potiaže pri zaseknutí mačiek.
Príčina: Panva nie je dosť vzdialená od steny, chýba mačací chrbát (obr. 65).
Chyba: Zaseknutie čakanov je ťažké alebo nemožné.
Príčina: Žiadne prehnutie, trup a ramená sú blízko steny, preto je pohyb vedený len zápästím, náprah je malý (obr. 66).
Chyba: Stúpanie s dynamickým pohybom bokov.
Príčina: Ťažisko nie je dostatočne presunuté nad zaťaženú nohu a stúpame s ešte neodľahčenou nohu (obr. 67).
Chyby:
čakany zasekávame moc blízko seba (obr. 47), alebo moc ďaleko (obr. 46). Tým sa ľahko ocitneme mimo rovnováhu a sme unavený stálym zaťažovaním čakanov.
Nohy sú moc blízko u seba (obr. 68), ocitneme sa mimo rovnováhu a môžeme zachytiť mačkou o druhú nohu.
Nohy sú príliš od seba, čo sťažuje presun ťažiska nad opernú nohu.
Prvý krok je často moc dlhý a nie je nasadený pod ťažiskom. Výsledkom je nepravidelný a neplynulý pohyb a veľké zaťaženie na čakany.
Keď sa nepodarí uvoľniť prvý čakan skúšať uvoľniť druhý. Tým uvoľníme oba fixné body a nie sú viac spoľahlivé. Pamätajme na to aby sme uvoľnili vždy najprv čakan ktorý horšie drží.
obr. 54-62 obr.  obr. 65 obr. 66 obr. 67 obr. 68

V. 2. – Výstup strmým terénom

Miesto: Krátka ľadová stena, sklon 75°–80°. Ľad má mať štruktúry, hrany a ryhy, ktoré využijeme na zaseknutie čakanu a mačiek.
Popis: Zo základnej polohy (viď. cvičenie 1) začíname tromi malými krokmi a vrátime sa do východiskovej polohy (obr. 69–74). Základný rozdiel od predchádzajúceho cvičenia je v dôležitosti prvého kroku, ktorý smeruje vodorovne do stredu a nie hore. Ak nie sú nohy v rovnakej výške, nasadíme najprv vyššiu nohu.
V komínoch môžeme ako pri skalnom lezení, zapojiť boky a chrbát aby sme dosiahli protitlak na nohy. V situácii pri ktorej je ťažké posunúť ťažisko pomocou bokov môžeme tlakom predlaktia na ľad odľahčiť príslušnú nohu a posunúť ju hore.
Chyba:
nohy sú ďaleko od seba a pri stúpaní sa neustále zväčšuje odchýlka krokov. Tým sa narušuje rovnováha a nohu môžeme posunúť vyššie len silnejším ťahom za čakan (obr. 75).
Na začiatku pohybu je namáhavé a ťažké dať nohu do stredu.
Oprava: Panvu posunieme nižšie a nad opornú nohu.
obr. 69-74 obr. 75

V. 3. – Vyvážená základná poloha troch bodov a osadenie medziistenia

Miesto: Krátka strmá stena, sklon 75°–80°.
Popis: Základná poloha "trojuholník" je vyvážená kľudová poloha na troch bodoch (ruka a dve nohy), namiesto štyroch. Nohy stoja v rovnakej výške, čakan zasekneme nad hlavu pozdĺž myslenej osi panva a hlava (obr. 76).
Keď sme zasekli čakany nad telom, chodidlá presunieme aby tvorili trojuholník. Nohy sú ľahko napnuté kolená ohnuté. Panvu tlačíme na ľad, trup odkláňame od ľadu (prehnutie) (obr. 77).
Ruka ktorá drží vrchný čakan sa nazýva "hlavná ruka", je ľahko pokrčená. Druhý čakan je nižšie a nepomáha udržovať rovnováhu. Vyvlečieme ruku z pútka dolného čakanu a zaskrutkujeme ľadovcovú skrutku na úrovni bokov. V tejto výške môžeme vyvinúť najväčší tlak na skrutku (obr. 78 a 79). Čím je skrutka vyššie a ďalej od tela, tým menší tlak môžeme na ňu vyvinúť. Cvičenie nesúvisí priamo s lezením, ale je dôležité nacvičovať základné postavenie v trojuholníku. Cvičiť musíme pre obe ruky.
Chyby:
nohy nie sú v rovnakej výške a telo je v nerovnováhe (obr. 80)
čakany nie sú zaseknuté ako je opísané vyššie (rovnoramenný trojuholník), ale vpravo alebo vľavo, čím ľahko narušíme rovnováhu, čo môže mať za následok rotáciu tela (obr. 81–82)
panvu nemáme pri stene, čím je váha prenesená na ruky
trup je priklonený k svahu
čakany sú v rovnakej výške a rovnováha nie je celkom rozdelená na tri body
skrutky sú privysoko alebo moc stranou
obr. 76 obr. 77 obr. 78-79 obr. 80 obr. 81-82

V. 4. – Postup prvolezca a vytvorenie medziistenia

Miesto: Krátka stena, sklon 70°–75°.
Popis: Prvolezec je istený zhora. Význam cvičenia je ten, aby sme sa naučili vybrať dobré miesto na istenie a zaujať základnú polohu "trojuholník". Zvykáme si na ťažšie pohyby – nasadenie skrutky a zacvaknutie lana do karabíny robiť jednou rukou. Lezieme na istotu. V druhom kroku lezieme bez horného istenia, pričom si pripravíme v kľúčových miestach istenie dopredu a počas lezenia pridávame ďalšie istenie.

späť     ďalej
top

Obsah

Kurz lezenia ľadov

Úvod
I. Základné techniky
II. Postup traverzom
III. Výstup
IV. Práca s čakanom V. Priťahovanie čakanom 1 VI. Priťahovanie čakanom 2

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict