VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Kurz lezenia ľadov > IV. Práca s čakanom - základné vedomosti

IV. 1. Používanie čakanu
IV. 2. Uvoľnenie čakanu
IV. 3. Základná poloha a používanie mačiek
IV. 4. Základná technika v traverze


IV. 1. – Používanie čakanu

Miesto: Úpätie krátkej ľadovcovej steny so sklonom približne 75°.
Popis: Nohy zostávajú na zemi. Čakan uchopiť čo najnižšie za rukoväť, poistný remeň musí byť napnutý (obr. 33). Plece odkloníme dozadu, čakan je držaný tak, že rukoväť a predlaktie tvorí pravý uhol (obr. 34,35). Pohyb vychádza z pleca, nasadíme rameno a predlaktie. Posledný impulz dá zápästie. Osa pohybu je priamočiara v pravom uhle k ľadu.
V momente dopadu sa zápästie ohne dopredu, aby sme zväčšili silu úderu a ruka mierne uvoľní držanie čakanu, aby sme nebrzdili jeho kinetickou energiu. Cvičenie viac krát opakujeme pričom striedame ruky, pričom dávame pozor na to aby sme stáli čelom k stene.
Pri pohybe nesmieme odťahovať lakeť ďaleko od osy tela (obr. 36).
Chyba: Hrot sa nevnorí, alebo len málo do ľadu.
Príčina: Energia prenášaná hlavou čakanu je príliš malá, pohyb nevychádzal z pleca a nezapojil správne svaly. V momente dopadu nebola rukoväť držaná voľne, chýbalo švihnutie zápästím.
Chyba: V momente dopadu sa hrot vychýli na bok.
Príčina: Úder nebol vedení po správnej osi (obr. 37).
Chyba: Úder dopadne na nechcené miesto.
Oprava: Čakan pred úderom zaseknúť na správne miesto, úder cvičiť na označené miesto.
Chyba: Malá dôvera k zaseknutým čakanom.
Oprava: Na zaseknuté čakany sa zavesiť oboma rukami, neskôr jednou rukou.
obr. 33 obr. 34 obr. 35 obr. 36 obr. 37

IV. 2. – Uvoľnenie čakanu

Miesto: Úpätie krátkej ľadovcovej steny so sklonom približne 75°.
Popis: Zaseknutý čakan vyberáme len pohybom v jednej osi – hore a dole. Ak je čakan vo výške pleca alebo ešte nižšie môžeme čakan uvoľniť ľahkými údermi dlaňou zospodu hore na hlavicu čakanu (obr. 38).
Chyba: Uvoľňovať čakan sprava doľava (obr. 39). Pritom môžeme vylamovať kusy ľadu alebo zlomiť hrot.
Poznámka: Naopak poltrubkový hrot uvoľňujeme rotačným pohybom sprava doľava.
obr. 38 obr. 39

IV. 3. – Základná poloha a používanie mačiek

Miesto: Úpätie krátkej ľadovcovej steny so sklonom približne 75°.
Popis: Oba čakany zasekneme vo výške hlavy v rovnakej výške. Nohy na šírku panvy v rovnakej výške. Sila zakopnutia zodpovedá druhu mačiek a ľadu, tak aby predné hroty boli dobre zakopnuté v ľade. Mačky budú v pravom uhle k ľadu, päty mierne nižšie (obr. 40, 41).
Po nasadení mačiek je poloha nasledovná: Kolená ľahko ohnutá, panva dopredu (dotýka sa ľadu), chrbát ohnutý dozadu, trup od ľadu (obr. 42).
V tomto základnom postavení je váha tela na mačkách, čakany slúžia na držanie rovnováhy a zabraňujú prevráteniu dozadu.
Chyba: Mačky nie sú správne usadené a odskakujú od ľadu.
Príčina: Príliš silný úder, alebo mačky neboli smerované kolmo na ľad.
Chyba: Mačky, (zvlášť starej konštrukcie) sa vyťahujú z ľadu.
Príčina: Päta je vysoko zdvihnutá, pôsobí ako páka a predné hroty sa môžu vytiahnuť (obr. 43). To sa tiež prihodí ak je päta viac sklonená dole.
Keď už sú mačky raz zaseknuté viac s nimi nehýbeme.
Chyba: Malá dôvera k zaseknutým mačkám.
Oprava: V teréne (cca. 65°) liezť najprv s dvomi, potom s jedným čakanom.
Chyba:
Trup je natlačený na stenu, boky sú od steny a tým je celá váha na rukách (obr. 44).
Čakany sú príliš vysoko (obr. 45), príliš od seba (obr. 46),alebo príliš blízko (obr. 47).
obr. 40 obr. 41 obr. 42 obr. 43 obr. 44 obr. 45 obr. 46 obr. 47

IV. 4. – Základná technika v traverze

Miesto: Ľadová stena min. 3–4 m vysoká, sklon 70°–75°.
Na začiatku steny v základnom postavení začneme traverzovať. Najprv zasekneme čakan na strane v smere traverzu bokom nad hlavu, úder má byť vedený vertikálne. Malým krokom traverzujeme tak aby noha skončila na úrovni pod čakanom. uvoľníme druhý čakan a zasekneme ho na mieste prvého tak, aby neboli ďaleko od seba (obr. 48–53).
Nohy a čakany sa pohybujú po dvoch rovnobežných čiarach, váha tela je na nohách.
Chyba:
pohyb začať nohou, čo vedie k dlhému a nevyrovnanému kroku.
robiť dlhé kroky alebo pohyby rukou, čo vedie k bočnému ťahu na čakan a trup sa tlačí blízko k stene.
Oprava: Robiť krátke kroky a dávať pozor aby ťažisko bolo nad zaťaženou nohou.
obr. 48-53

späť     ďalej
top

Obsah

Kurz lezenia ľadov

Úvod
I. Základné techniky
II. Postup traverzom
III. Výstup IV. Práca s čakanom V. Priťahovanie čakanom 1
VI. Priťahovanie čakanom 2

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict