VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VHT > Kurz lezenia ľadov > II. Základný postup traverzom

II. 1. Výstup traverzom bez mačiek
II. 2. Výstup traverzom s mačkami
II. 3. Zmena smeru čelom ku svahu
II. 4. Výstup traverzom s prekračovaním
II. 5. Zmena smeru čelom do údolia
II. 6. Sekanie stupov


II. 1. – Výstup traverzom bez mačiek

obr. 13 Miesto: Svah s tvrdým firnom, sklon približně 25°.
Popis: Od určitého sklonu svahu ohnutie členkov dosiahne maximum a ďalší výstup po spádnici na všetkých zvislých hrotoch nie je možný. Preto sa musíme naučiť techniku postupovania traverzom.
Nohy na šírku bokov, chodidlo vrchnej nohy je v smeru postupu, špička spodnej nohy smeruje dole (obr. 13).
Keď je firn moc tvrdý musíme si dupnutím vytvoriť ryhu pre topánku. Trup je vzpriamený, naklonený mierne dole, kolená a členky mierne ku svahu. Ako oporu musíme zapichovať čakan rukou bližšou ku svahu.
Chyba: Nakláňanie ku svahu a šmýkanie nôh.
Oprava: Pri chôdzi nebyť kŕčovitý, neopierať sa o čakan. Dávať pozor na obratnosť.

II. 2. – Výstup traverzom s mačkami

obr. 14 obr. 15 Miesto: Tvrdý firn alebo ľad, sklon 30°–35°.
Popis: V traverze stúpame tak, že nasadíme všetky zvislé hroty preto je nutné spodnú nohu ešte viac vyhnúť.
Poloha nôh: horné chodidlo ukazuje v smere chôdze, spodné je vyhnuté špičkou dole. Zaťaženie vrchnej nohy vykonáme progresívnym ohnutím členkov, všetky zvislé hroty musia byť v momente najväčšieho zaťaženia zapichnuté do ľadu. Koleno je pritom mierne ohnuté dole.
Poloha trupu: Trup je vyrovnaný a mierne nahnutý dole (obr. 14).
Čím je svah prudší, tím viac je potrebné skloniť špičku spodnej nohy, aby sa zapichli všetky hroty.
Čakan slúži pre vrchnú ruku ako opora, spodnú ruku položíme na stehno. O čakan sa opierame keď je zaťažená spodná noha. Je dôležité naučiť sa rytmus: dva kroky, zabodnúť čakan… atď.
Chyba:
nedostatočne ohnuté kĺby
Oprava:
inštruktor opravuje polohu žiaka ťahom za ruky smerom dolu
rukou bližšou ku svahu opierať sa o koleno opačnej nohy
Chyba:
nie sú zapichnuté všetky zvislé hroty, mačky sa opierajú o hrany
vrchná noha je nedostatočne ohnutá v členku, spodná noha je málo ohnutá smerom dolu
Oprava:
Dbať na to aby kolená boli tlačené smerom dole (obr. 15).

II. 3. – Zmena smeru čelom ku svahu

obr. 16 Miesto: Tvrdý firn alebo ľad, sklon 30°–35°.
Popis: V bode obratu sa otočíme čelom ku svahu, pričom sa opierame o čakan. Obe nohy sú v smere ku svahu špičky od seba. Potom usadíme vrchnú nohu novým smerom, hneď potom zasekneme spodnú nohu.
Čakan meníme do druhej ruky v polohe čelom ku svahu so špičkami od seba (obr. 16).

II. 4. – Výstup traverzom s prekračovaním

Miesto: Tvrdý firn alebo ľad, sklon 35°–40°.
Popis: Pri klasickom traverze sa kladie spodná noha dopredu pod nohu vrchnú (nohy postupujú rovnobežne). Pri prekračovaní ju kladieme dopredu nad vrchnú nohu (nohy sa krížia) (obr. 17).
Základná poloha: špička spodnej nohy je natočená dolu, vrchná noha je o niečo vyššie vpredu, špička v smere chôdze. Nižšou nohou prekrížime ponad vrchnú nohu a položíme ju pred ňu, špičkou do údolia. Potom sa vrátime sa do východiskovej polohy tak, že vrchnú nohu posunieme nad spodnú a dopredu.
Nižšia noha je vedená okolo špičky vrchnej nohy, vrchná za pätou spodnej nohy.
Chyba: Po prekrížení položiť mačky len na hrany.
Oprava: Tlačiť koleno dole a viac ohnúť členok.

Používanie čakanu ako oporu:
Pri strmom traverze, držíme čakan v rukách vodorovne pred sebou. Vrchná ruka drží čakan za rukoväť bližšie k bodcu, a tlačíme bodec do snehu. Spodná ruka drží čakan za hlavicu (zobákom dopredu) a ťaháme ju hore.
Čakan zapichujeme pri každom kroku, keď je zaťažená spodná noha (obr. 18).
obr. 17 obr. 18

II. 5. – Zmena smeru čelom do údolia

Miesto: Tvrdý firn alebo ľad, sklon približne 35°.
Popis: Na konci traverzu nasadíme nohy tak, že špičky mierne vyhnuté von smerujú do údolia.
Postavenie: boky, kolená a stehná ohneme, v tejto polohe vezmeme čakan do druhej ruky a pokračujeme prekračovaním v novom smere.
Pri tejto metóde má inštruktor všetkých svojich zverencov na očiach a nemusí stále prekračovať lano. (obr. 19–23).
obr. 19-23

II. 6. – Sekanie stupov

Tvrdý sneh, bez mačiek: sekáme s lopatkou, pričom držíme čakan v silnejšej ruke. Postupným cvičením môžeme sekať stupy v rytme chôdze, krok, vysekať stup,…
Aby sme si nezranili holennú kosť, je dôležité, čakan po údere natočiť (obr. 24).
Ľad: čakan držíme v spodnej ruke blízko bodca a sekáme hrotom. Vysekáme najprv základňu (vodorovné údery) a stupy zväčšujeme vertikálnymi údermi. Stupy musia byť šikmo dole ku svahu.
Zárezy pre ruky: pri prekonávaní krátkych strmých úsekov pri lezení s jedným čakanom, sekáme pre druhú ruku chyty. Podľa stavu ľadu použijeme hrot alebo lopatku. Je dôležité urobiť chyt krátkymi údermi (obr. 25).
Pozor: Ak budeme po tých istých stupoch aj zliezať, je nutné, aby stupy vypadali ako na obrázku (obr. 24), ináč bude zostup ťažký, ak nie nemožný.
obr. 24 obr. 25
späť     ďalej
top

Obsah

Kurz lezenia ľadov

Úvod
I. Základné techniky II. Postup traverzom III. Výstup
IV. Práca s čakanom
V. Priťahovanie čakanom 1
VI. Priťahovanie čakanom 2

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict