LYŽOVANIE

Skialp > Stúpacie pásy
Stúpacie pásy na skialpinizmus (ďalej pásy) zabraňujú spätnému sklzu a tým uľahčujú výstup na lyžiach v strmšom teréne. Musia spĺňať 3 základné kritériá – stúpať, kĺzať, lepiť.
Zaseknutie vlákien „srsti“ v snehu a vo firne zabraňuje spätnému kĺzaniu lyží a umožňuje tým stúpať. Veľký význam má pri tom stabilita a rovnomernosť vlákien. Kĺzavá vlastnosť pásov je rozhodujúci činiteľ s ohľadom na našu únavu. Pásy, ktoré špatne kĺžu vyžadujú viac sily pri stúpaní a brzdia pri medzizjazdoch. Často majú práve pásy, ktoré zle kĺžu sklon k silnejšiemu nabaľovaniu snehu na pásy „papuče“. Dobrá priľnavosť lepiacich pásov na lyže prináša rozhodujúcu výhodu oproti predtým používaným napínacím pásom:
a. pevnú priľnavosť na lyže – žiadne šmýkanie pásov na lyžiach
b. žiadne bočné upevnenie – lepší pohyb na hranách
c. žiadny sneh medzi pásmi a lyžami
Kvalitné lepidlo vytvára vysokú priľnavosť medzi lyžou a vnútornou stranou pásov. Stav povrchu skĺznice a vonkajšia teplota majú podstatný vplyv na priľnavosť pásov. Špatne ošetrená skĺznica môžu spôsobiť, že po odlepení pásov zostane lepidlo na skĺznici a pri zjazde pôsobí rušivo. Veľmi nízke teploty, alebo zašpinená a vlhká skĺznica znižujú lepiaci účinok pásov. Práve pri extrémne nízkych teplotách je výhodné pásy lepiť pri normálnej teplote napr. večer na chate. Nalepené teplé pásy držia oveľa lepšie ako keby sme ich lepili studené. Keď po zjazde opäť nalepujeme pásy, tak ich lepiť na čistú a suchú skĺznicu, najlepšie je, keď ju utrieme suchou handrou.

MATERIÁL PÁSOV

Súčasný stav pásov sa dosiahol dlhoročným vývojom a experimentovaním. Pôvodne sa používal špagát omotaný okolo lyži alebo zbytky kobercov a koža zo zvierat. Najlepšie sklzné a stúpacie vlastnosti mali pásy z tulenej kože (ešte pár rokov dozadu sa bežne používal pre pásy výraz tulenie pásy). Od 30-tych rokov minulého storočia sa začali vyvíjať pásy z umelých a prírodných vlákien.
Ako lepidlo sa používal špeciálny klister ale ten väčšinou ostal na lyžiach. Neskoršie sa experimentovalo s rôznym mechanickým upevnením, včetne koncového háčika ale to zas zostával sneh medzi pásmi a lyžou. Na začiatku 60-tych rokov bolo vyvinuté vhodné lepidlo pod názvom „Colltex“ (zhoda mena so známou firmou nie je náhodná). Zloženie lepidla a upevnenie pásov sa rokmi ďalej vyvíjalo a stále vyvíja.
Mohérové pásy
Prírodné mohérové vlákna najprv začal využívať nábytkársky priemysel v Anglicku. Pomerne rýchlo sa zistilo, že mohérové vlákna majú dobré stúpacie a sklzné vlastnosti pri rôznych snehových podmienkach.
Mohér je vlákno zo srsti afrických horských kôz (angorská koza). Kozy sa strihajú podobne ako ovce. Na pásy sa hodí pre svoju pevnosť hlavne srsť z chrbta.
Mohér ako prírodný vlas je oproti syntetickému vláknu dutý, vykazuje mimoriadne nízku tepelnú vodivosť, nepríjma vlhkosť a tak zostáva vláčny, ohybný aj pri nízkych teplotách. Má dobrú odolnosť proti oderu, nevýhodou je vyššia cena.
Srsť sa tká na špeciálnych tkacích stavoch, pričom je trojnásobne zviazaná (W-steh), aby sa dosiahla pevnosť proti vytrhávaniu vlákien.
Po tkaní sa ešte musia kolmo stojace vlákna mechanicky uložiť. Pri tomto postupe budú všetky vlákna uložené rovnako, rovnobežne s hranou, ohnuté a fixované. Až potom je umožnené správne kĺzanie a stúpanie. Druh a dĺžka vlákien ako aj uhol sklonu vlákien (uloženie vlákien) určujú klzné a stúpacie vlastnosti.
Zvlášť dôležitá je rovnobežnosť srsti s okrajom pásu. Pokiaľ nie je srsť rovnobežná, smer lyží pri kĺzaní a zvlášť pri krátkych medzizjazdoch nie je rovnaký a dochádza k trvalému vybočovaniu a stranovému kĺzaniu lyží.
Aby sme dosiahli trvalú odolnosť pásov proti vyťahaniu a pevnosť proti roztrhnutiu, je srsť na zadnej strane zosilnená polyesterom a bavlnenou látkou. Použité zosilnenie vykazuje pri trhacích skúškach o 50 % vyššiu hodnotu ako pri nezosilnených pásoch. Bočné okraje pásov sú potiahnuté studenou vulkanizáciou aby sa zabránilo ich rozstrapkaniu. Spojením zvláštneho druhu tkania mohérovej srsti a zosilnenia chrbta sú lepiace pásy mimoriadne odolné proti roztrhnutiu a odieraniu.
Nakoniec sa nanesie lepidlo. Vlastnosti lepidla zaručujú pri správnom zaobchádzaní viacnásobné nalepenie pásov počas jednej lyžiarska túry aj pri nízkych teplotách.
Na základe flexibility a pružnosti srsti zostávajú výborné klzné a stúpacie vlastnosti mohérových pásov vždy rovnaké. Tieto vlastnosti tiež zabraňujú nepríjemnému nalepovaniu snehu pri zmene teploty a snehu.
Na preteky sa vyrábajú veľmi ľahké mohérové pásy s výborným sklzom.

Syntetické pásy
Sú vyrobené z umelých vlákien (nylon)a vykazujú v porovnaní s mohérovými pásmi ešte väčšiu odolnosť proti odieraniu. Ale syntetické vlákna majú pri nízkych teplotách sklon tvrdnúť, čo znižuje klzné vlastnosti a potrebujeme viac sily na kĺzanie lyží. Preto môžeme takéto pásy skrátiť. Nižšia cena (lacnejší východiskový materiál a výroba) a nižšia váha robia tieto pásy zaujímavé pre príležitostné rekreačné použitie alebo ako náhradné pásy.

Kombinované pásy
Sú kompromisom medzi mohérovými a syntetickými pásmi. Pomer býva približne 70 % mohér a 30 % syntetika. Zmes syntetických a mohérových vlákien vykazuje vyššiu odolnosť proti oteru ako mohérové vlákna a vyššiu kĺzavosť ako vlákna syntetické.
Vlastnosti rôznych typov pásov
Druh pásov mohérové syntetické kombinované
kĺzanie
stúpanie
životnosť
nabaľovanie snehu
kvalita:   priemerná     dobrá     veľmi dobrá
Ďalšie vlastnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu pásov sú:
váha, navlhavosť, rýchlosť sušenia, možnosť pripevniť pásy v rukaviciach, nutnosť diery na špici lyže a pod.
Sklz, stúpavosť a životnosť ovplyvňuje druh a teplota snehu. Pásy sa najviac derú na firne.
Šírka a dĺžka pásov
Šírku pásov voliť nasledovne: šírka pásov = šírka lyže − (2 × šírka hrany), alebo môžu byť ešte užšie o max.6 mm. Šírka lyží sa meria na najužšom mieste (pod viazaním). Pokiaľ sú pásy široké ako lyže je lepšia stúpavosť zvlášť pri strmom stúpaní a pri tvrdej stope, ale naopak nemôžeme využívať hrany. Pre carvingové lyže dostať špeciálne pásy ktoré majú vpredu, v strede a vzadu rôznu šírku. Dĺžku pásov určíme podľa dĺžky lyží a spôsobu upevnenia.

Prispôsobenie dĺžky pásov k lyži podľa uchytenia
1. Pomocou predného napínania* a zadného háčika (kombi).
Pásy vzadu zavesiť a vpredu prevliecť cez oko predného strmeňa tak, že predný koniec cca 5–6 cm zahneme. Zvyšok odstrihnúť. Dôležité: Predná guma nemá byť po nalepení napnutá. Strmeň býva rôznej šírky, doporučuje sa aby po nasadení bol 2–3 cm od špičky lyže. Pri carvingových lyžiach upraviť dĺžku tak aby sa nám pásy kryli s profilom lyže.
Uchytenie je vhodné na prechody, keď častejšie dávame dole pásy (výstup na pásoch a zjazd bez pásov). Vyhneme sa tomu, že konce pásov prestanú lepiť.
* môžu byť rôzne modifikácie, pre jednoduchosť sa v texte spomína strmeň.

2. Pomocou predného napínania bez upevnenia päty (klasik).
Strmeň zavesiť na špicu lyže a pásy odstrihnúť cca 5 cm od konca lyže. Pri tomto uchytení je veľmi vhodné konce pásov zaobliť podľa obrázku.
Uchytenie je vhodné skôr na preteky alebo na hrebeňové túry ak nedávame často dole pásy. Takéto pásy môžeme použiť na rôzne dĺžky lyží. Pás môže byť kratší o 10–30 cm než je dĺžka lyže. Pri týchto pásoch je vhodné zobrať si na túru Quick sprej alebo Quick pásku aby sme prípadne mohli obnoviť lepivosť pásov na päte.

3. Pomocou predného napínania s upevnením na päte (Tip&Tail). Strmeň zavesiť na špicu lyže a pásy odstrihnúť cca 5 cm od konca lyže a pripevniť zadné uchytenie. Takéto uchytenie sa začína sa uplatňovať v poslednej dobe. Nevýhoda uchytenia podľa bodu 1. je, že keď sa predná guma naťahuje (napr. pri zjazdoch, zakopnutím druhou lyžou, zachytenie pevnej prekážky) sneh sa dostáva vpredu pod pás a začína sa postupne odlepovať. Ďalšou nevýhodou je, že pásy sa ťažšie nasadzujú, guma postupne starne a časom sa roztrhne. Toto uchytenie odstraňuje uvedené nevýhody, pásy sa ľahšie nasadzujú, rozdiel v dĺžke lyží môže byť cca 10–15 cm, taktiež zadný upevňovací pás má dlhšiu životnosť.

V súčasnosti je preferované uchytenie č. 3 (Tip&Tail). Pre náročnejšie podujatie je vhodné mať zo sebou aj náhradné pásy Hlavné pásy uchytenie č. 3, náhradné podľa č. 2.
nalepenie pásov  video
odlepenie pásov  video 1,  video 2

Skladanie pásov
Pásy so strmeňom skladať podľa obr. a. Pásy s predným napínaním skladať podľa obr. b.
Najjednoduchšie je využiť pri tom lyže ako tretiu ruku: Lyže zapichnúť do snehu a pásy zavesiť za predný strmeň na lyžu lepiacou plochou von a poskladať. Pásy uložiť do obalu (vrecko).
Ak skladáme pásy na kratšiu dobu napr. počas túry nemusíme použiť ochrannú fóliu. Pri skladaní pásov dávať pozor aby lepiace plochy ležali na sebe. Tým zabránime zašpineniu lepiacej plochy a vysušovaniu lepidla. Neplatí to pre pásy na carvingové lyže lebo nemajú rovnakú šírku. Pri skladaní carvingových pásov vždy použiť ochrannú fóliu. Fólia môže mať polovičnú dĺžku pásov. Nezložené pásy alebo pásy bez ochrannej fólie nerolovať. Ak skladáme pásy na dlhšiu dobu je vhodné použiť ochrannú fóliu aj na rovné pásy.

Obnova lepidla
Aby sme sa vyvarovali nemilých prekvapení počas túry treba minimálne pred každou sezónou vyskúšať lepivosť pásov. V prípade že pásy už dobre nelepia je potrebné naniesť nové lepidlo. Pred nanesením nového lepidla musíme odstrániť starélepidlo a nečistoty. Pásy napnúť na dosku lepidlom hore. Hrubé odstránenie nečistôt a lepidla urobiť pomocou teplovzdušnej pištole alebo použiť špeciálnu elektrickú špachtľu. Elektrickou špachtlou je to jednoduchšie.
Teplovzdušnú pištoľ nastaviť na nižšiu teplotu a na pásy pôsobiť len krátko. Potom ihneď roztopené starélepidlo odstraňovať špachtľou. Najprv odstrániť lepidlo od stredu k špičke a potom od stredu k päte. Lepidlo zo špachtli odstraňovať handrou. Zvyšky odstrániť pomocou odstraňovača lepidla (riedidlo, odstraňovač voskov, technický benzín) a handry. Túto činnosť vykonávať v dobre vetranej miestnosti bez horľavých látok.
Ak lepidlo nie je veľmi znečistené môžeme použiť nasledovný postup viac.
Na čisté pásy naniesť pri izbovej teplote z tuby lepidlo a špachtľou rozotrieť na tenkú vrstvu. Najlepšie na rozotieranie je použiť pružnú špachtlu (banková alebo telefónna karta). Potom lepidlo nechať zaschnúť. Pred uschnutím neskladať pásy. Doba schnutia záleží od lepidla (5–8 hod.). Treba sa držať návodu na lepidle. Najlepšie je používať už osvedčené lepidlá.
Novší a čistejší spôsob na kompletnú obnovu lepiacej plochy je pomocou „transfer tape“. Je to špeciálna papierová páska s lepidlom. Jednoduchým prežehlením pásky pri teplote 150 °C sa lepidlo čisto a rýchlo prenesie z fólie na pásy. Najlepšie je použiť žehličku na voskovanie (napr. TOKO, SWIX) kde sa dá presne nastaviť teplota, alebo na klasickej žehličke odmerať teplotu.
Obnoviť lepiacu plochu si môžeme dať urobiť pred sezónou v niektorých špecializovaných predajniach.
 video 1 pomocou lepidla
 video 2 pomocou „transfer tape“

Pásy Gecko od MP sports, nemajú lepidlo a držia na princípe adhézie. Zašpinenú lepiacu plochu stačí omyť vodou. Nové anorganické lepidlo CT40 od fy Colltex, dobre drží aj pri nízkych teplotách. Pri skladaní pásov s týmto lepidlom je bezpodmienečne nutné použiť ochrannú fóliu.

Obnova lepivosti počas túry (núdzové riešenie – nenahrádza obnovu lepidla)
Ak sa počas túry pásy odlepujú ako rýchlu pomoc môžeme použiť:
a) „quick“ sprej, ktorý nastriekame na zle lepiace plochy a počkáme niekoľko minút až lepidlo začne lepiť (čas závisí od vonkajšej teploty). Môžeme ho s výhodou použiť pri nízkych teplotách a nepriaznivom počasí. Sprej nie je náhradou lepidla.  video
b) „quick“ páska – obojstranne lepivá páska. Skĺznicu očistíme od snehu a ľadu, odstránime ochranný papier a pásku nalepíme. Potom odstránime ochranný papier na druhej strane a nalepíme pásy. Pri odlepovaní dávame pozor, aby sme neodlepili pásy a quick páska ostane na skĺznici.
c) Úplne núdzovým riešením je upevniť pás o lyžu omotaním šport pásky. Páska sa pomerne rýchlo na hranách zoderie.

Pomoc proti nabaľovaniu snehu
Pri veľkých rozdieloch teplôt počas túry (napr. ak pri čerstvom snehu prejdeme z tieňa na slnko) môže sa príležitostne nabaľovať na pásy sneh tzv. „papuče“. V tomto prípade treba pásy od snehu očistiť, najlepšie stiahnuť škrabkou smerom k päte. Tvoreniu papúč môžeme zabrániť sprejom alebo voskom na pásy. Tým zároveň zlepšíme klzné vlastnosti pásov. Výrobcovia pásov väčšinou vyrábajú aj prostriedky na ošetrovanie pásov. Na požiadavky trhu zareagovali aj tradiční výrobcovia voskov. Napr.
SWIX vyrába sprej na pásy Skin Wax
TOKO vosk NF Hot Wax Red a počas túry Grip & Glide.
HOLMENKOL Ski Tour Skin Spray, alebo Ski Tour Wax Stick a fy ponúka aj Ski Tour Decor Spray, ktorý zabraňuje nalepovaniu snehu na vrchnú plochu lyží.
NIKWAX Ski Skin Proof
Môžeme použiť aj obyčajný impregnačný sprej na textílie. Voskovať v smere vlákien.
 video 1
 video 2
 video 3
Poznámka k videu: pred voskovaním očistiť pásy od špičky k päte nylonovou kefou, teplota žehličky do 110 °C (najprv odskúšať).

Premrznuté pásy
Premrznuté pásy sa nedajú dobre prilepiť a nedržia spoľahlivo. Počas túry pri nízkych teplotách počas zjazdu pred stúpaním majú byť pásy uložené blízko tela (pod vetrovkou), tým zabránime premŕzaniu pásov. Pri transporte pásov v ruksaku alebo na ruksaku môžu pásy premrznúť. Premrznuté pásy ohriať (cca 15 min.) pod vetrovkou pomocou telesnej teploty a potom ich na suchú, dôkladne očistenú skĺznicu od snehu a ľadu nalepiť.

Sneh na lepiacej ploche
Keď zle pásy nalepíme alebo nedostatočne lepia môže sa dostať sneh na lepiacu plochu. Škrabkou alebo u hranu lyže očistíme pás, zložíme a dáme ohriať pod vetrovku.

Uloženie a ošetrovanie
Mokré pásy po túre zavesiť a vysušiť pri izbovej teplote (nie pri vyhrievacích telesách). Pri dlhodobom skladovaní uložiť pásy do obalu a chrániť pred svetlom. Tiež by sme sa mali vyvarovať dlhému a intenzívnemu pôsobeniu slnečných lúčov, lebo lepidlo je citlivé na teplo a porušia sa tým jeho dobré lepiace vlastnosti. Ak je teplom poškodená lepiaca vrstva po stiahnutí pásov môžu ostať na skĺznici zbytky lepidla, čo môže spôsobiť nalepovanie snehu a znížiť pôžitok zo zjazdu. To platí najmä o pásoch, ktoré boli lepené dopoludnia. Pri skladaní pásov z lyží musíme dať pozor aby sa lepidlo neznečistilo ihličím alebo inými nečistotami. Keď sa to stane tak pred zložením pásy očistíme.

Hlavné zásady na pri ošetrovaní pásov: Voskovanie lyží
Kedysi sa voskovanie neodporúčalo. Dnes už sú lepidlá kvalitné a skĺznica by nemala byť nenavoskovaná lebo dochádza k jej vysušovaniu (oxidácii). Voskovanie zároveň zlepšuje jazdné vlastnosti lyží.
Skĺznicu navoskovať parafínom, vosk prežehliť žehličkou a po vytvrdnutí (cca 30–60 min.) prebytočný vosk stiahnuť škrabkou z umelej hmoty. Nakoniec skĺznicu vykefovať nylonovou kefou až ostane len mikrovrstva vosku a preleštiť handrou. Podobne ako sa pripravujú bežecké lyže na voľnú techniku  viac. Nakoniec dôkladne poutierať skĺznicu a hrany od zbytkov zoškrabaného vosku aby sa nám nelepili na pásy a tým zhoršovali ich lepivosť.
Pozor:
Vosky s obsahom fluoru, teflonu, silikónu, alebo podobných látok znižujú lepiaci účinok lepidla. Voskovať len neutrálnym parafínom (napr. univerzálny parafín SKIVO). Vosk zo skĺznice odstraňovať odstraňovačom voskov  viac. Aj po kúpe nových lyží je vhodné vyčistiť skĺznicu odstraňovačom voskov.

Postup pri orezaní polotovaru carvingových pásov
Rovné pásy sú užšie a preto majú lepší sklz. U lyží s rádiusom menším než 20 m by sme mali uvažovať s carvingovými pásmi. Ak dáme na lyže s menším polomerom rovné pásy, lyže v traverze podklzávajú. Môžeme kúpiť už hotové carvingové pásy, alebo si ich môžeme prispôsobiť priamo na lyžu z polotovaru. Na orezávanie použiť nožnice, nôž na koberce, ale najlepšie je použiť priložený rezací nástroj. Postup pri orezávaní pásov:
1. na úvod je veľmi dôležité podľa sklonu vlákien určiť kde bude špica lyže – predný upinák
2. na strane kde bude špica lyže stiahnuť ochrannú fóliu cca 20 cm
3. zastrihnúť rovný pás symetricky k ose pásu na šírku predného upináku, pričom na zahnutie počítame cca 6 cm
4. nasunieme predný upinák, pás zahneme a pevne pritlačíme lepiace plochy k sebe
5. upinák zavesíme na špičku lyže, postupne sťahujeme ochrannú fóliu a pás pevne nalepujeme na skĺznicu
6. na jednej strane lyže, priloženým rezacím nástrojom, začneme od špičky lyže orezávať pás, ktorý prečnieva nad hranu lyží. Rezací nástroj ťahať mierne šikmo nad hranou
7. pás stiahneme, posunieme ho v smere neorezanej strany o dvojnásobok šírky hrany a znovu pevne nalepíme
Poznámka: ak použijeme nový rezací nástroj od fy G3, nemusíme pásy prelepovať a hneď môžeme orezať pásy z obidvoch strán tak, že hrana ostane viditeľná.

8. prečnievajúci pás na druhej strane orežeme podľa bodu 6.
9. s priložený tubou ošetriť okraje pásov, zabránime tým rozstrapkaniu pásov
10. po stiahnutí pásov znovu nalepiť ochrannú fóliu – chráni lepiacu vrstvu
Poznámka: Po nalepení správne orezaných pásov musia byť obe hrany viditeľné.
 video 1 - BD
 video 2 - G3

Pomôcky na ošetrovanie pásov Poznámka
Videá ako orezať a ošetrovať pásy nájdete na stránkach výrobcov pásov.
Výrobcovia pásov
Medzi najznámejších výrobcov pásov patria:
Black Diamond
Colltex
Contour
G3
Gecko
Kohla
K2
Montana
Nova-sport
Pomoca
Skitrab
Ceny sa pohybujú v rozpätí 90–150 €. Mohérové pásy sú drahšie ako syntetické. Pásy kupované ako metráž sú lacnejšie ako hotové, ale nesmieme zabudnúť pripočítať si cenu strmeňa a háčikov.

Obsah

Lyžiarska turistika

Výber a údržba bežiek
Úprava skĺznice
Voskovanie bežiek
FIS pravidlá bežky

Metodika a technika

Rozdelenie bežkárov
Technika behu
Striedavý beh
Súpažný beh
Korčuľovanie
Metodika behu

Info pre bežkárov

www.nabezky.sk
www.bezkar.sk
BS Kremnica-Skalka

Skialp

Voskovanie a údržba lyží
Nastavenie viazania Skialpinistické pásy FIS pravidlá na zjazdovke

Info pre skialpinistov

www.james.sk
www.skimountaineering.sk

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict