LYŽOVANIE

Skialp > Výber a nastavenie viazania
Aby bezpečnostné viazanie správne fungovalo, musí byť správne vybrané a nastavené pre konkrétneho lyžiara. Každý tretí úraz na lyžiach je zapríčinený zlým nastavením viazania. Od začiatku osemdesiatych rokov majú všetky viazania jednotne kalibrovanú stupnicu nastavenia vypínacích síl s číslom nastavenia „Z“. Číslo „Z“ určuje vypínaciu silu viazania v kilopondoch. Číslo nastavenia by malo ležať v strednej tretine rozsahu viazania.
Rozsah viazania:
do 2,5
do 6
do 9
do 10
do 14
do 18 a viac  
– pre malé deti
– pre staršie deti a mládež
– pre ženy
– pre mužov
– pre športových lyžiarov
– pre pretekárov

Prístroje na nastavovanie vypínacích síl viazania musia zodpovedať ISO 11110. Viazanie sa nastavuje podľa normy ISO 11088 platnej od roku 1993. Norma bola revidovaná v auguste 2005. Hlavné zmeny po revízii sú:
Normované nastavenie viazania je podľa hmotnosti, nastavenie podľa tibie je informatívne (nastavenie podľa tibie platí v Nemecku v nezmenenj forme).
Vypínací moment – namiesto doteraz používaného merania vypínacej sily sa začína merať vypínací moment (Nm). Mz je otáčavý (bočný) vypínací moment – špička. My je frontálny (predozadný) vypínací moment – päta.
Veľmi dôležité pri nastavení viazania podľa váhy – u detí pod 10 rokov musí ísť kód lyžiara o jeden riadok vyššie t.j. nižší kód (o 15 % nížšie nastavenie). Doteraz to platilo len pre lyžiarov starších ako 50 rokov.

Zaradenie lyžiarov podľa lyžiarskej zdatnosti
Pôvodné zaradenie lyžiarov L – A – S bolo nahradené stupňom 1 – 2 – 3. Zaradenie L – A – S platí naďalej pre materiál (lyže, lyžiarky). Lyžiar sa musí sám správne zaradiť do ktorej skupiny patrí !

Typ 1
Opatrný lyžiar jazdiaci bez rizika na bezpečných svahoch s malým až stredným sklonom. Ovláda základy lyžiarskej techniky a má skôr slabšiu kondíciu. Sem patria začiatočníci a dobrí lyžiari, ktorí chcú mať istotu.
• rýchlosť – pomalá až mierna
• terén – ľahký až mierny
• štýl – opatrný, jemný
Viazanie sa nastavuje na menšiu silu ako je potrebné. Na jednej strane sa tým zvyšuje riziko, že viazanie samé vypne na druhej strane je malé riziko, že nevypne aj pri ľahkom páde.

Typ 2
Lyžiar ktorý nie je už typ 1 ale ešte ani typ 3. Dobre ovláda základy lyžiarskej techniky a má dobrú kondíciu.
• rýchlosť – rôzna
• terén – každý aj ťažké zjazdovky
Viazanie sa nastavuje na aktuálnu silu.

Typ 3
Rýchly, agresívny lyžiar na ťažkých svahoch so stredným až veľkým sklonom.
• rýchlosť – vysoká
• terén – stredný až strmý
• štýl – agresívny
Viazanie sa nastavuje na väčšiu silu ako je potrebné. Na jednej strane sa tým znižuje riziko, že viazanie samé vypne, na druhej strane je veľké riziko, že nevypne ani pri páde.Nastavenie viazania

Pozor! Montáž, nastavenie a kontrolu viazania by mal vykonať odborný lyžiarsky servis! Servis má prístroj na zmeranie vypínacích momentov.

Zvlášť dôležité je zmerať vypínací moment:
– u detí mladších ako 10 rokov
– u detí ľahších ako 10 kg
– u lyžiarov starších ako 50 rokov
Musíme pamätať na to, že deti rastú a aj u dospelých sa môže za rok zmeniť váha, preto treba viazanie vždy pred sezónou správne nastaviť. Vypínacia sila záleží aj od kvality podrážky lyžiarky. Musí zodpovedať norme DIN ISO 5355. Poškodená podrážka sa musí opraviť, lebo ináč sa môžu podstatne zmeniť vypínacie sily a tým znížiť bezpečnosť.

Predtým sa viazanie nastavovalo podľa merania priemeru hlavy holennej kosti (tibie) v kolene pomocou tibiametra. Od roku 1994 sa určuje číslo „Z“ porovnaním telesnej hmotnosti a výšky lyžiara. Tento postup je jednoduchší a ľahšie vykonatelný. Nastavenie viazania:
 podľa váhy
 podľa priemeru tibie
Podľa pravidla o "strednej tretine" potom vyberieme vhodný model viazania.
TIP: u bežných rekreačných lyžiarov doporučujem nastaviť viazanie o jeden stupeň u detí o dva stupne nižšie.

Montáž viazania
Ak si montujete viazanie sami pozor na to, že priložená samolepiaca šablóna na ktorej sú vŕtacie otvory sa časom zmršťuje. Na 30 cm to môže robiť až 1 cm. Ak neviete ako sa viazanie montuje, alebo neviete či máte správnu šablónu je vhodné najprv urobiť montáž viazania na kúsok dosky, overiť rozmiestnenie otvorov a funkciu viazania a až potom vŕtať lyže.
 šablóny na stiahnutie

Meranie dĺžky podrážky lyžiarky


Obsah

Lyžiarska turistika

Výber a údržba bežiek
Úprava skĺznice
Voskovanie bežiek
FIS pravidlá bežky

Metodika a technika

Rozdelenie bežkárov
Technika behu
Striedavý beh
Súpažný beh
Korčuľovanie
Metodika behu

Info pre bežkárov

www.nabezky.sk
www.bezkar.sk
BS Kremnica-Skalka

Skialp

Voskovanie a údržba lyží Nastavenie viazania Skialpinistické pásy
FIS pravidlá na zjazdovke

Info pre skialpinistov

www.james.sk
www.skimountaineering.sk

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict