späť

LYŽOVANIE

Skialp > Výber a nastavenie viazania > Nastavenie podľa váhy
Metóda vychádza zo štatistického vyhodnotenia lyžiarskych úrazov, ktoré potvrdilo závislosť medzi hmotnosťou, výškou a vekom lyžiara a točivým momentom, ktorý vedie k úrazu. Každému lyžiarovi prislúcha kód lyžiara (A až M), ktorému zodpovedá točivý moment. Dlhoročným používaním tejto metódy v praxi (najmä vo Švajčiarsku a USA) sa dokázala jej správnosť. Podľa ISO 11088 je normované nastavenie podľa váhy.
Nastavenie viazania
Aby sme mohli určiť vypínaciu silu potrebujeme vedieť: Vypínacia sila záleží tiež na kvalite podrážky lyžiarky, musí spĺňať ISO 5355. Poškodená podrážka môže zmeniť vypínaciu silu a tým znížiť požadovanú bezpečnosť.

POSTUP:
1. Určiť kód lyžiara
Podľa telesnej hmotnosti a výšky určiť kód lyžiara (A až M). Ak sú kódy rôzne (iný pre hmotnosť, iný pre výšku), zvolíme nižšiu hodnotu t.j. vyšší riadok.
U detí do 148 cm uvažujeme len s hmotnosťou.

2. Korigovať kód lyžiara
a) korekcia podľa  lyžiarskej zdatnosti
pre Typ 1 zostať na riadku podľa bodu 1
pre Typ 2 ísť o 1 riadok nižšie t. j. vyšší kód
pre Typ 3 ísť o 2 riadky nižšie t. j. vyšší kód o 2 stupne

b) korekcia podľa veku
pre lyžiarov mladších ako 10 rokov a starších ako 50 rokov ísť o jeden riadok vyššie t.j. nižší kód

3. Určiť vypínaciu silu
V riadku kódu lyžiara určenom podľa bodu 1. a 2. vyhľadáme stĺpec zodpovedajúci dĺžke podrážky lyžiarskej topánky. V priesečníku nájdeme správny stupeň nastavenia viazania.

Výnimky:
1) Deti ľahšie ako 22 Kg nesmú byť zaradené do Typu 3 (športový).
2) U detí ľahších ako 22 Kg nerobiť žiadne ďalšie korekcie.
3) Lyžiari 10 rokov a starší, každého Typu môžu požadovať nastavenie vyššie + (plus) alebo nižšie − (mínus)

Hmotnosť
[kg]
Výška
[cm]
Kód lyžiara Nastavenie špičky a päty viazania – číslo „Z“
Dĺžka podrážky [mm]
1
< 250
2
251–270
3
271–290
4
291–310
5
311–330
6
> 331
10–13 A 0,75 0,75
14–17 B 1 1 0,75
18–21 C 1,5 1,25 1
22–25 D 1,75 1,5 1,5 1,25
26–30 E 2,25 2 1,75 1,5 1,5
31–35 F 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,75
36–41 G 3,5 3 2,75 2,5 2,25 2
42–48 < 148 H 3,5 3 3 2,75 2,5
49–57 149–157 I 4,5 4 3,5 3,5 3
58–66 158–166 J 5,5 5 4,5 4 3,5
67–78 167–178 K 6,5 6 5,5 5 4,5
79–94 179–194 L 7,5 7 6,5 6 5,5
> 95 > 195 M 8,5 8 7 6,5
N 10 9,5 8,5 8
O 11,5 11 10 9,5

Pre rekreačných lyžiarov je lepšie vypínaciu silu nastaviť o niečo nižšie ako vyššie.

Príklad:
Lyžiar hmotnosť 83 kg, výška 174 cm, dĺžka podrážky 323 mm, 53 rokov, športový lyžiar – Typ 3.
1. Podľa hmotnosti je to kód L, podľa výšky kód K. Nižšia hodnota je kód K.
2. Športový jazdec – o dva riadky nižšie – kód M. Vek nad 50 rokov – o jeden riadok vyššie
    kód lyžiara = L.
3. Topánka 323 mm, t.j. stĺpec 5. Stupeň nastavenia je Z = 6.
Tomu vyhovuje viazanie s rozsahom nastavenia približne 3–10.

Stupeň nastavenia si môžete vypočítať:
Hmotnosť [kg]
Výška [cm]
Podrážka [mm]
Vek 10–50 rokov
Vek < 10 alebo > 50 rokov
Lyžiarska zdatnosť
Typ 1  Typ 2   Typ 3
Kód lyžiara
Vypínacia sila [ Z ]

Obsah

Lyžiarska turistika

Výber a údržba bežiek
Úprava skĺznice
Voskovanie bežiek
FIS pravidlá bežky

Metodika a technika

Rozdelenie bežkárov
Technika behu
Striedavý beh
Súpažný beh
Korčuľovanie
Metodika behu

Info pre bežkárov

www.nabezky.sk
www.bezkar.sk
BS Kremnica-Skalka

Skialp

Voskovanie a údržba lyží Nastavenie viazania Skialpinistické pásy
FIS pravidlá na zjazdovke

Info pre skialpinistov

www.james.sk
www.skimountaineering.sk

 
© www.kstst.sk Valid XHTML 1.0 Strict